Collection: Thermostatic Expansion danfoss

Pressure Control Valve

Thermostatic Expansion danfoss

Thermostatic Expansion danfoss วาล์วขยายอุณหภูมิวาล์วขยายอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำซึ่งออกแบบมาเพื่อควบคุมอัตราสารทำความเย็นเหลวไหลเข้าสู่เครื่องระเหยการไหลที่มีการควบคุมนี้จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องระเหยในขณะที่ป้องกันไม่ให้สารทำความเย็นที่เป็นของเหลวส่วนเกินย้อนกลับมาที่คอมเพรสเซอร์

23 products

Thermostatic Expansion danfoss คืออะไร และ ใช้งานดีไหม

Thermostatic Expansion Valve (TXV) หรือวาล์วขยายความร้อนแบบเทอร์โมสแตติกจาก Danfoss เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบทำความเย็นเพื่อควบคุมการไหลของน้ำหรือไหลของก๊าซที่ใช้เพื่อทำความเย็นในระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้รับไปในระบบทำความเย็นหรือควบคุมอุณหภูมิในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แอร์เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและการไหลของสารทำ ความเย็นเพื่อให้เกิดการทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมได้ถูกต้อง การทำงานของ Thermostatic Expansion Valve (TXV) คือการควบคุมการไหลของสารทำความเย็น (เช่น Freon) ในระบบทำความเย็นเพื่อให้สามารถควบคุมการความร้อนและการระบายความร้อนได้แม่นยำโดยTXVทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นจากด้านแรงดันสูง (highpressure) ไปยังด้านแรงดันต่ำ (low pressure) ในห้องอัดอากาศ (evaporator) ซึ่งจะช่วยให้สารทำความเย็นไหลผ่านห้องอัดอากาศในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการทำความเย็นและระบายความร้อนได้ตามที่ต้องการทำให้ระบบทำความเย็นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมอุณหภูมิได้ถูกต้อง

picture1

Thermostatic Expansion danfoss มีกี่แบบ

 • เอ็กซ์แพนชันวาล์วชนิดปรับด้วยมือ ( Hand Expansion valve )

เอ็กซ์แพนชันวาล์วชนิดปรับด้วยมือ เป็นชนิดที่ต้องใช้คนคอยควบคุมปรับวาล์วให้เปิดกว้างมากหรือน้อย ซึ่งอัตราการไหล ของสารทำความเย็นนี้ยังขึ้นอยู่กับค่าความดันที่แตกต่างกันระหว่างด้านความดันสูงและความดันต่ำของระบบอีกด้วย

picture1

 • ออโตเมติกเอ็กซ์แพนชันวาล์ว ( Automatic Expansion valve )

ออโตเมติกเอ็กซ์แพนชันวาล์ว ทำหน้าที่ควบคุมและปรับอัตราการไหลของสารทำความเย็นโดยอาศัยหลัก การควบคุมให้ ความดันทาง อีวาพอเรเตอร์ คงที่อยู่เสมอ ปกติแล้วลิ้นของ ออโตเมติกเอ็กซ์แพนชันวาล์ว จะเปิดให้สารทำความเย็นผ่านได้เพียงเล็กน้อย และเมื่อมีการเพิ่มปริมาณความร้อนที่คิดเป็นโหลดใน อีวาพอเรเตอร์ ค่าความดันของสารทำความเย็นใน อีวาพอเรเตอร์ จะสูงขึ้นลิ้นของ ออโตเมติกเอ็กซ์แพนชันวาล์ว จะเปิดกว้างขึ้นให้สารทำความเย็นฉีดผ่านได้มากขึ้นและเมื่อ อุณหภูมิลดลง ความดันของสารทำความเย็นในอีวาพอเรเตอร์ก็จะลดลง ทำให้ลิ้นของ ออโตเมติกเอ็กซ์แพนชันวาล์วเปิด แคบลงด้วย

picture1

 • เทอร์โมสแตติกเอ็กซ์แพนชันวาล์ว ( Thermostatic Expansion Valve )

เทอร์โมสแตติกเอ็กซ์แพนชันวาล์ว ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมและปรับอัตราการไหลของสารทำความเย็นโดยอาศัยหลักควบ คุมให้อุณหภูมิทาง อีวาพอเรเตอร์ คงที่อยู่เสมอ เทอร์โมสแตติกเอ็กซ์แพนชันวาล์วจะติดตั้งอยู่ใกล้กับท่อทางเข้าของอีวาพอเรเตอร์ ลิ้นของเอ็กซ์แพนชันวาล์วจะเปิดเพียงเล็กน้อยและมีกระเปาะเป็นตัวรับสัมผัสอุณหภูมิท่อทางออกจาก อีวาพอ เรเตอร์ หรือ ท่อ Suction โดยปลากระเปาะนี้แนบติดอยู่กับท่อ Suction ของระบบทำความเย็นเพื่อทำหน้าที่เป็น Sensor อุณหภูมิและความดันของน้ำยาในกระเปาะจะเปลี่ยนแปลงไป ปรับให้ลิ้นของเอ็กซ์แพนชันวาล์วเปิดกว้างมากขึ้น หรือ น้อยลง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ Superheat ในท่อ Suction

picture1

Thermostatic Expansion danfoss ข้อดี และ ข้อเสีย

ข้อดี Expansion danfoss

 • มีความแม่นยำในการควบคุม
 • Danfoss TXV มีความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิและการไหลของสารทำความเย็น ทำให้ระบบทำความเย็นสามารถทำงานในช่วงอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างเท่าทันและแม่นยำ

 • มีประสิทธิภาพสูงต่อการทำงาน
 • TXV ช่วยให้ระบบทำความเย็นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับอัตราการไหลของสารทำความเย็นให้เหมาะสมกับสภาวะการทำความเย็นที่แตกต่างกัน เช่น เมื่อแรงดันต่ำ อัตราการไหลของสารทำความเย็นจะลดลงเพื่อให้สารทำความเย็นเข้าสู่ห้องอัดอากาศในปริมาณที่เหมาะสม

 • ระบบป้องกันความร้อนย้อนกลับ
 • Danfoss TXV มีหน้าที่ป้องกันการไหลของสารทำความเย็นกลับไปยังคอมเพรสเซอร์ (compressor) เมื่อระบบหยุดทำงาน ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดในคอมเพรสเซอร์และช่วยเสริมให้ระบบทำงานเป็นไปได้นานขึ้น

ข้อเสีย Expansion danfoss

 • มีราคาสูง
 • วาล์วขยายความร้อนแบบ Thermostatic Expansion Valve จาก Danfossราคาที่สูงกว่าวาล์วขยายความร้อนแบบอื่นๆซึ่งอาจจะส่งผลให้ระบบทำความเย็นมีต้นทุนสูงขึ้น

 • มีความซับซ้อนของการติดตั้ง
 • การติดตั้งและปรับตั้ง Danfoss TXV อาจจะซับซ้อนและต้องใช้ความระมัดระวังในการปรับตั้งค่าเพื่อให้ระบบทำงานอย่างถูกต้อง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ TXV อาจจะยากและต้องการความเชี่ยวชาญ

 • การปรับค่าระหว่างการใช้งาน
 • การปรับค่าของ TXV เพื่อให้เหมาะกับเงื่อนไขการทำงานของระบบทำความเย็นอาจจะต้องใช้เวลาและความระมัดระวังและการไม่ปรับค่าอย่างถูกต้องอาจจะทำให้ระบบทำความเย็นไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

Thermostatic Expansion danfoss ราคาเท่าไร

ชื่อรุ่น ราคา
Thermostatic Expansion Valve Danfoss, T 2, R407C Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3496

สอบถามราคา

Thermostatic Expansion Valve Danfoss, TE 2, R407C Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3446

สอบถามราคา

Thermostatic Expansion Valve Danfoss, TE 2, R407C Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3501

สอบถามราคา

Thermostatic Expansion Valve Danfoss, T 2, R404A/R507A Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3410

สอบถามราคา

Thermostatic Expansion Valve Danfoss, T 2, R404A/R507A Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3401

สอบถามราคา

Thermostatic Expansion Valve Danfoss, T 2, R404A/R507A Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3420

สอบถามราคา

Thermostatic Expansion Valve Danfoss, TE 2, R404A/R507A Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3421

สอบถามราคา

Thermostatic Expansion Valve Danfoss, T 2, R134a/R513A Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3383

สอบถามราคา

Thermostatic Expansion Valve Danfoss, TE 2, R22/R407C Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3284

สอบถามราคา

Thermostatic Expansion Valve Danfoss, TE 2, R404A/R507A Connection 3/8 x 1/2 Inch Code 068Z3403

สอบถามราคา

*ราคาและรุ่น Thermostatic Expansion danfoss ตามตารางเป็นเพียงเบื้องต้น สามารถทักสอบถามราคาและรุ่นThermostatic Expansion danfoss อื่นๆได้ที่แอดมินน่ะค่ะ*

ตัวแทนจำหน่าย Thermostatic Expansion danfoss

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*