Collection: I/O Modules Fieldbus Technology

WERMA

Fieldbus Technology

Fieldbus Technology เป็นระบบสื่อสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมและส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และโปรโตคอล (Pro tocol) ช่วยในการควบคุมการสื่อสารรูปแบบการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางที่ให้การควบคุมแบบเรียลไทม์อุปกรณ์ในระบบ Field bus มีความสามารถในการสื่อสารและรับส่งข้อ มูลอัตโนมัติโดยใช้สายสื่อสารหรือสื่อสารไร้สายซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมและติดตามอุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าในการใช้สายสื่อสารและสายไฟฟ้า

11 products

Fieldbus Technology คืออะไร ใช้งานยังไง

Fieldbus Technology คือเทคโนโลยีการสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติซึ่งใช้สำหรั บการควบคุมและส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และโปรเซสส์ในสภาพแวดล้อมอุตสาห กรรมต่างๆ โดยใช้สายสื่อสารหรือสื่อสารไร้สาย โปรโตคอล Fieldbus ช่วยให้ระบบอุตสาหกรรมสามารถทำงานอย่าง มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากขึ้นโดยลดการใช้สายสื่อสารและเป็นประหยัดทั้งในการติดตั้งและบำรุงรักษา Fieldbus Technology ช่วยให้ระบบอุตสาหกรรมสามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ โดยลดความซับซ้อนในการติดตั้งและบำรุงรักษาและช่วยในการควบคุมและติดตามกระบวนการโดยอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ Fieldbus Technology เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

ปัจจุบันเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องทำให้อุปกรณ์ ต่างๆในระบบเครื่องมือวัดมีความสามารถเพิ่มขึ้นดังนั้นระบบการสื่อสารเพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้จึงมีความจำเป็นโดยเฉพาะในส่วนการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์การวัดกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบเครื่องมือวัดเพื่อให้ตัวแปรต่างๆ ที่อยู่ในอุปกรณ์สามารถแสดงค่าบนระบบควบคุมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และยังทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการปรับเทียบหรือซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ปริมาณข้อมูลที่สื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆมีปริมาณมากขึ้น คลิกเพื่อสอบถาม

ประเภทงาน หลักการทำงาน
อุตสาหกรรมและการผลิต

Fieldbus Technology มักใช้ในการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการการผลิตในโรงงานที่ต้องการควบคุมและติดตามการทำงานของอุปกรณ์และโปรเซสส์ต่างๆในเวลาเฟรมต่ำและมีประสิทธิภาพสูง

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติที่ต้องการควบคุมและติดตามอุปกรณ์ในสถานที่ห่างออกไปจากระบบหลัก เช่น ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติหรือระบบควบคุมสายพานที่ยานยนต์

งานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการสื่อสาร

Fieldbus Technology มีความยืดหยุนในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และคอนโทรลเลอร์ที่ใช้โปรโตคอลสื่อสารต่างๆ เช่น PROFINET EtherNet / IP Modbus TCP และอื่นๆ

งานในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ทุกข์ยาก

Fieldbus Technology มีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ในโรงงานที่มีความสกปรกและอุตสาหกรรมน้ำแข็ง

งานในสถานที่ห่างไกล

Fieldbus Technology เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปจากระบบหลัก เช่น ระบบควบคุมและสื่อสารในสถานที่ห่างไกลหรือเรือนจด ทะเล

Fieldbus Technology มีประโยชน์ยังไง คลิกเพื่อสอบถาม

Fieldbus Technology เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้มีการนำมาใช้ในการสื่อสารข้อมูลทดแทนการสื่อสารแบบเก่าที่ใช้เป็นสัญญาณอนาลอกด้วยมาตรฐานสัญญาณกระแส 4 - 20 MA Fieldbus ให้ประโยชน์ที่สำคัญแก่การดำเนินงานทางอุตสาหกรรมทุกประเภทลดจำนวนของสายสัญญาณเนื่องจากว่าลักษณะการต่อสายสัญญาณจะเป็นลักษณะการเดินสายเพื่อให้กระจายสายสัญญาณไปแต่ละอุปกรณ์จึงเป็นการลดจำนวนสายสัญญาณจากแต่เดิมที่เป็นลักษณะแบบ 1 ต่อ 1 ลงได้เป็นอย่าง มากลดจำนวนอุปกรณ์ Input และ Output Fieldbus สามารถรับส่งข้อมูลในลักษณะ 2 ทางได้ห ลากหลายข้อมูลในเวลาเดียวกัน

picture1

Remote io คืออะไร ย่อมากจากอะไร มีหน้าที่ยังไง คลิกเพื่อสอบถาม

remote io คือ ระบบที่ใช้ในการควบคุมและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และสัญญาณไฟ ฟ้าโดยใช้อุปกรณ์ I/O ที่ติดตั้งห่างไกลจากระบบหลักหรือระบบควบคุมหลักอุป กรณ์I/O Remote ถูกติดตั้งในสถานที่ห่างไกลจากคอนโทรลเลอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมระบบหลักเพื่อสะสมข้อมูลจากเซ็นเซอร์และส่งคำสั่งไปยังอินเวอร์เตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ควบคุมการทำงานของระบบหรือโปรเซสส์ Remote I/O เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเชื่อมต่อและสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และคอนโทรลเลอร์ในระบบอัตโนมัติและควบคุมอุตสาหกรรมในระบบ Remote I/O สายสื่อสารหรือเสาอากาศไร้สายถูกใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O Remote กับระบบหลัก นี่คือตัวอย่างของการใช้งา น Remote I/O

ระบบการทำงาน หลักการทำงาน
ระบบควบคุมโรงงาน

Remote I/O สามารถใช้ในการเชื่อมต่อและควบคุมเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน ผลิตโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ I/O ในที่ที่อุปกรณ์หรือเซนเซอร์ตั้งอยู่

ระบบควบคุมสายพานที่ยานยนต์

Remote I/O สามารถใช้ในระบบควบคุมและติดตามการทำงานของสายพานหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานยนต์โดยอินเทอร์เฟซอุปกรณ์ I/O Remote สามารถติดตั้งได้ในที่ที่ไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม

Remote I/O สามารถใช้ในระบบควบคุมสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมที่ทุกข์ยาก เช่น ในอุตสาหกรรมน้ำแข็งหรือสภาพแวดล้อมที่มีการสั่งสวน

Remote io มีข้อดี และ ข้อเสีย ยังไง คลิกเพื่อสอบถาม

ข้อดี Remote io

 • มีความยืดหยุนในการติดตั้ง
 • Remote I/O ช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้งอุปกรณ์ I/O โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ในสถานที่ที่ยากต่อการเข้าถึงหรือในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ทุกข์ยากนี้ช่วยให้การติดตั้งเร็วขึ้นและลดค่าในการติดตั้ง

 • ลดความสะเทือนของสายสื่อสาร
 • การใช้ Remote I/O ช่วยลดความสะเทือนของสายสื่อสารเนื่องจากสายสื่อสารสามารถติดตั้งในที่ที่ใกล้กับอุปกรณ์ I/O Remote ซึ่งลดความสะเทือนและช่วยให้สัญญาณถูกส่งไปยังระบบหลักอย่างมีคุณภาพ

 • การควบคุมและติดตามที่อยู่ห่างไกล
 • Remote I/O ช่วยในการควบคุมและติดตามอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากระบบหลักซึ่งเหมาะสำหรับการควบคุมระบบห่างไกลหรืออุปกรณ์ในสถานที่ที่ยากต่อการเข้าถึง

ข้อเสีย Remote io

 • ความล่าช้าในการสื่อสาร
 • การใช้ Remote I/O อาจทำให้การสื่อสารมีความล่าช้าในกรณีที่มีระยะทางที่มากหรือสายสื่อสารไม่มีคุณภาพเนื่องจากสัญญาณต้องเดินไปยังอุปกรณ์ I/O Remote ก่อนถึงระบบหลักจึงจะสามารถเริ่มการใช้งาน

 • ความซับซ้อนในการติดตั้ง
 • การติดตั้งและการเดินสายสื่อสารในระบบ Remote I/O อาจเป็นภาระของงานและต้องการความรอบรู้ในการจัดการสายสื่อสารและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้เข้ากันเพื่อเพิ่มประสิทธิภานในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 • ความทนทานต่อสัญญาณรบกวน
 • ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนจากแหล่งอื่นๆอาจทำให้ Remo te I/O มีปัญหาในการสื่อสารและการควบคุม

ตัวแทนจำหน่าย Fieldbus Technology คลิกเพื่อสอบถาม

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*