Collection: Pressure Reducing Valve

Pressure Reducing Valve

Pressure Reducing Valve

วาล์วลดแรงดัน เป็นวาล์วที่ทำงานด้วยตัวเองซึ่งใช้เพื่อลดแรงดันส่วนเกินในระบบ บางครั้งวาล์วนี้เรียกอีกอย่างว่าตัวควบคุมการลดแรงดัน หน้าที่พื้นฐานของวาล์วลดแรงดัน คือการลดแรงดันที่สูงขึ้นให้ต่ำลงมักใช้ในอุตสาหกรรมน้ำ ไอน้ำ และน้ำมัน เป็นต้น

141 products

Pressure Reducing Valve คืออะไร ใช้งานยังไง

Pressure Reducing Valve คือ วาล์วที่ใช้ในระบบน้ำและการจ่ายน้ำเพื่อลดความดันของน้ำหรือ ของเหลวที่ไหลผ่านท่อ การใช้งานเหมาะสำหรับ ระบบน้ำประปา ระบบดับเพลิง ระบบควบคุมน้ำอุ่น และน้ำเย็น ระบบลมอัตโนมัติ ระบบสปริงค์ลเลอร์ และสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ Pressure Reducing Valve เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

หน้าที่ของวาล์วลดแรงดัน

วาล์วลดแรงดันสามารถควบคุมแรงดันผ่านการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องใช้แหล่ง พลังงานภายนอก หน้าที่หลักของวาล์วลดแรงดันคือวาล์วลดแรงดันสามารถควบคุมแรงดันผ่าน การทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอกหน้าที่หลักของวาล์วลดแรง ดันคือในระบบไอน้ำ มีการใช้วาล์วลดแรงดันเพื่อควบคุมแรงดันปลายน้ำอย่างแม่นยำ วาล์วเหล่า นี้จะปรับการเปิดวาล์วโดยอัตโนมัติและปรับแรงดันให้คงที่ในระหว่างแรงดันผันผวนวาล์วลดแรง ดันที่เลือกอย่างเหมาะสมสามารถใช้สำหรับการป้องกันค้อนน้ำภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นวาล์วบายพาสเพื่อประหยัดระบบในระหว่างที่ไฟฟ้าดับวาล์วลดแรงดันสามารถดำ เนินการได้อย่างรวดเร็วโดยการตรวจ จับทันทีและปรับตามแรงดันปลายน้ำ คลิกเพื่อสอบถาม

ประเภทของวาล์วลดแรงดัน

วาล์วลดแรงดันในระบบไอน้ำทำงานโดยทำให้แรงดันไอน้ำสมดุลกับสปริง วาล์วลดแรงดันที่ทันสมั ยส่วนใหญ่ผลิตขึ้นโดยใช้แนวคิดพื้นฐานนี้ ตามกลไกการควบคุมการเปิดวาล์ว วาล์วลดแรงดันแบ่ งออกเป็นสองประเภท วาล์วลดแรงดันที่ออกฤทธิ์โดยตรงและ วาล์วลดแรงดันควบคุม คลิกเพื่อสอบถาม

picture1

Pressure Reducing Valve มีข้อดี และ ข้อเสีย ยังไง คลิกเพื่อสอบถาม

ข้อดี Pressure Reducing Valve

 • มีระบบควบคุมความดันในการใช้งาน
 • ช่วยให้ความดันของน้ำหรือของเหลวในระบบท่อมีความคงทนและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมความดันในระบบน้ำ

 • มีความปลอดภัยในการทำงาน
 • การลดความดันในระบบน้ำด้วย PRVs ช่วยป้องกันความดันที่เกินไปที่อาจทำให้ระบบแรงดันเกินกว่าที่รับได้ นี้ทำให้ระบบปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความดันเกิน

 • มีความเสถียรต่อการใช้งาน
 • ช่วยให้ระบบน้ำมีความเสถียรและคงทน ทำให้เครื่องจ่ายน้ำและอุปกรณ์ในระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีการปรับความดันในการใช้งาน
 • สามารถปรับความดันของน้ำหรือของเหลวในระบบตามความต้องการ นี้ช่วยให้ใช้งานในระบบที่มีความดันแตกต่างได้อย่างง่าย

ข้อเสีย Pressure Reducing Valve

 • มีการบำรุงรักษาในการใช้งาน
 • ต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อรักษาความทนทานและประสิทธิภาพ ซึ่งอาจต้องตรวจสอบและปรับค่าเซ็ตติ้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืดอายุการใช้งาน

 • มีความซับซ้อนเสียงรบกวนของการทำงาน
 • ทำงานเพื่อลดความดัน มีโอกาสที่จะเกิดเสียงรบกวน ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับสภาพที่ต้องการความเงียบ ต้องอาศัยความชำนาญ

 • มีข้อจำกัดในการใช้งาน
 • การลดความดันด้วย PRVs อาจทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน เนื่องจากการลดความดันเสียที่จะนำพาของน้ำหรือของเหลว

 • การบำรุงรักษาต่อการใช้งาน
 • ในบางกรณีการใช้ PRVs อาจทำให้เกิดความสูญเสียน้ำโดยเฉพาะในระบบที่มีการลดความดันแต่ไม่มีการกำหนดระบบการระบายน้ำเพื่อรับน้ำที่เหลาะสำหรับความดันที่ต่ำลง

Pressure relief valve กับ Pressure reducing valve ต่างกันยังไง คลิกเพื่อสอบถาม

หน้าที่ Pressure Reducing Valve
หน้าที่หลัก

มีหน้าที่หลักในการป้องกันความดันที่เกินไป ในระบบท่อหรือท่อที่จัดเตรียมล่องน้ำโดยที่หากความดันในระบบเพิ่มขึ้นเหนือค่าที่กำหนด จะทำให้ PRV ทำงานโดยเปิดให้น้ำหรือของเหลวไหลออกเพื่อลดความดันที่เกินไป

การใช้งาน

มักใช้ในระบบที่ต้องการควบคุมความดันให้เ หมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น ในระบ บน้ำประปา ระบบน้ำอุ่นและน้ำเย็น และระบ บสปริงค์ลเลอร์

การทำงาน

อาจใช้ในระบบน้ำร้อนเพื่อป้องกันการเกิดค วามดันเกินในท่อหรือระบบน้ำร้อน

หน้าที่ Pressure Relief Valve
หน้าที่หลัก

มีหน้าที่หลักในการป้องกันความดันที่เกินไป ในระบบท่อหรือท่อที่จัดเตรียมล่องน้ำโดยที่หากความดันในระบบเพิ่มขึ้นเหนือค่าที่กำหนดจะทำให้ PRV ทำงานโดยเปิดให้น้ำหรือของเหลวไหลออกเพื่อลดความดันที่เกินไป

การใช้งาน

มักใช้ในระบบที่ต้องการควบคุมความดันให้เ หมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น ในระบ บน้ำประปา ระบบน้ำอุ่นและน้ำเย็น และระบ บสปริงค์ลเลอร์

การทำงาน

อาจใช้ในระบบน้ำประปาเพื่อลดความดันขอ งน้ำที่ไหลออกมาจากระบบเพื่อให้ความดันที่ เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไป

ขาย Pressure Reducing Valve ราคาเท่าไร คลิกเพื่อสอบถาม

* ราคาสินค้าเบื้องต้นอาจมีการปรับเปลื่ยน สอบถามสินค้าก่อนกดสั่งชื้อ * คลิกเพื่อสอบถาม

ชื่อรุ่น ราคาเบื้องต้น สอบถามราคา
Pressure Reducing Valve Yoshitake GD-45P 1 Inch 25A 12,883 บาท

สอบถามราคา

Pressure Reducing Valve Yoshitake GD-45P 3/4 inch 20A 11,804 บาท

สอบถามราคา

Pressure Reducing Valve Yoshitake GD-45 3/4 inch 20A 11,804 บาท

สอบถามราคา

Pressure Reducing Valve Yoshitake GD-30S 1 Inch 25A 31,382 บาท

สอบถามราคา

Pressure Reducing Valve Yoshitake GD-30S 3/4 inch 20A 27,326 บาท

สอบถามราคา

Pressure Reducing Valve Yoshitake GD-30 1 Inch 25A 16,393 บาท

สอบถามราคา

Pressure Reducing Valve Yoshitake GD-24 2 Inch 50A 35,061 บาท

สอบถามราคา

Pressure Reducing Valve Yoshitake GD-20R 3 Inch 80A 70,187 บาท

สอบถามราคา

Pressure Reducing Valve Yoshitake GD-200H 2 1/2 Inch 65A 64,584 บาท

สอบถามราคา

Yoshitake Pressure Reducing Valve GDK-2000 4 Inch 100A JIS 20K Flanged 176,488 บาท

สอบถามราคา

* ราคาสินค้าแบน เซฟตี้รีเลย์ Pressure Reducing Valve ตามตารางเป็นเพียงราคาสินค้าเบื้องต้นสามารถทักสอบถามราคาและรุ่น เซฟตี้รีเลย์ Pressure Reducing Valve อื่นๆได้ที่แอดมินน่ะค่ะ * คลิกเพื่อติดต่อแอดมิน

ตัวแทนจำหน่าย เซฟตี้รีเลย์ Pressure Reducing Valve คลิกเพื่อติดต่อแอดมิน

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*