Collection: Pressure Regulator

เครื่องควบคุมความดันพบได้ในการใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรมอุตสาหกรร มเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมความดันของ ของเหลวหรือก๊าซโดยการลดแรงดันของอินพุตที่สูงให้แรงดันเอาต์พุตให้ลดลง ลักษณะหลักที่พบบ่อยในการใช้งานคือการควบคุมแรงดันตั้งแต่แรงดันขาเข้าที่สูงขึ้นไปจนถึงแรงดันเอาต์พุตที่ลดลง

แบรนด์ Pressure Regulator ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

75 products

Pressure Regulator คืออะไร ใช้งานยังไง

Pressure Regulator คือ ตัวควบคุมแรงที่ใช้ในการควบคุมแรงดันของก๊าซซึ่งการใช้งานจะแยกการทำงานออกเป็น3ส่วน วาล์วก้าน ลูกสูบ สปริง และสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ Pressure Regulator เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

Pressure Regulator หรือ ตัวควบคุมแรงดันคืออุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมแรงดันหรือก๊าซในระบบท่อหรืออุปกรณ์ที่ต้องการให้มีแรงดันที่คงที่หรือตั้งค่าไว้ตามที่ต้องการมันทำหน้าที่ควบคุมแรงดันในระบบโดยการปรับปรุงการไหลของของหรือก๊าซเพื่อให้มีแรงดันที่คงที่หรือใกล้เคียงกับค่าที่ตั้งไว้Pressure Regulatorมักใช้ในหลายแหล่งประกอบกันเช่นในการควบคุมแรงดันน้ำในท่อน้ำในบริการสาธารณะ ในรถยนต์ที่ใช้แก๊สน้ำตาล ใน เครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการควบคุมแรงดันเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามที่ต้องการ

picture1

การทำงาน Pressure Regulator ดีไหม

การใช้งาน คุณสมบัติ
องค์ประกอบลดแรงดัน (วาล์วก้าน)

โดยทั่วไปแล้วก้านวาล์วประกอบด้วยซีลยางหรือในการออกแบบแรงดันสูงบางประเภทซีลเทอร์โมพลาสติกซึ่งได้รับการกำหนดค่าให้ทำการซีลบนบ่าวาล์วเมื่อแรงสปริงเคลื่อนซีลออกจากบ่าวาล์วของเหลวจะได้รับการไหลจากทางเข้าของตัวควบคุมไปยังทางออกเมื่อแรงดันทางออกเพิ่มขึ้นแรงที่เกิดจากการตรวจจับจะต้านทานแรงของสปริงและวาล์วจะปิดแรงทั้งสองนี้ไปถึงจุดสมดุลที่จุดที่ตั้งไว้ของตัวควบคุมแรงดันเมื่อแรงดันปลายน้ำลดลงต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้สปริงจะดันก้านวาล์วออกจากบ่าวาล์วและปล่อยให้ของเหลวเพิ่มเติมไหลจากทางเข้าไปยังทางออกจนกว่าแรงจะสมดุลกลับคืนมา

องค์ประกอบการตรวจจับ (ลูกสูบหรือไดอะแฟรม)

การออกแบบสไตล์ลูกสูบมักใช้เมื่อต้องการแรงดันทางออกที่สูงขึ้นเมื่อต้องคำนึงถึงความทนทานหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องควบคุมแรงดันทางออกให้มีความทนทานสูงการออกแบบลูกสูบมีแนวโน้มที่จะซบเซาเมื่อเทียบกับการออกแบบไดอะแฟรมเนื่องจากการเสียดสีระหว่างซีลลูกสูบและตัวตัวควบคุมในการใช้งานที่มีแรงดันต่ำหรือเมื่อต้องการความแม่นยำสูงควรใช้รูปแบบขอ งไดอะแฟรส่วนควบคุมไดอะแฟรมใช้องค์ประกอบรูปทรงดิสก์บางซึ่งใช้ในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของแรงกดโดยปกติแล้วจะทำจากอีลาสโตเมอร์อย่างไรก็ตามมีการใช้โลหะที่ซับซ้อนบางในการใช้งานพิเศษไดอะแฟรมจะขจัดแรงเสียดทานที่เกิดจากการออกแบบสไตล์ลูกสูบเป็นหลัก นอกจากนี้สำหรับขนาดเรกูเลเตอร์เฉพาะมักจะเป็นไปได้ที่จะจัดให้มีพื้นที่การตรวจจับที่มากขึ้นด้วยการออกแบบไดอะแฟรม มากกว่าที่จะเป็นไปได้หากใช้การออกแบบสไตล์ลูกสูบ

องค์ประกอบแรงอ้างอิง (สปริง)

องค์ประกอบของแรงอ้างอิงมักเป็นสปริงเชิงกล สปริงนี้จะออกแรงกับองค์ประกอบการตรวจจับและทำหน้าที่เปิดวาล์ว ตัวควบคุมส่วนใหญ่ได้รับกาออกแบบให้มีการปรับซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับจุดตั้งค่าแรงดันทางออกได้โดยการเปลี่ยนแรงที่กระทำโดยสปริงอ้างอิง


การติดตั้ง Pressure Regulator มีกี่ขั้นตอน

ขั้นตอนการติดตั้ง หลักการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 1

เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายแรงดันเข้ากับพอร์ตทางเข้า และสายแรงดันที่ได้รับการควบคุมเข้ากับพอร์ตทางออก หากไม่มีเครื่องหมายพอร์ต ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง ในการออกแบบบางอย่าง ความเสียหายอาจเกิดขึ้นกับส่วนประกอบภายในได้ หากแรงดันจ่ายจ่ายไปยังช่องทางออกอย่างไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2

ก่อนที่จะเปิดแรงดันจ่ายให้กับตัวควบคุม ให้ปิดปุ่มควบคุมการปรับเพื่อจำกัดการไหลผ่านตัวควบคุม เปิดแรงดันแหล่งจ่ายทีละน้อยเพื่อไม่ให้ช็อตตัวควบคุมด้วยการไหลของของเหลวแรงดันสูงอย่างกะทันหัน(หมายเหต)ุหลีกเลี่ยงการหมุนสกรูปรับเข้าไปในตัวควบคุมจนสุด เนื่องจากในการออกแบบตัวควบคุมบางแบบ แรงดันจ่ายเต็มจะถูกส่งไปยังพอร์ต ทางออก

ขั้นตอนที่ 3

ตั้งตัวควบคุมความดันให้เป็นแรงดันทางออกที่ต้องการหากตัวควบคุมไม่ระบายออกจะง่ายกว่าในการปรับแรงดันทางออกหากของเหลวไหลแทนที่จะเป็นทางตัน (ไม่มีการไหล) หากแรงดันทางออกที่วัดได้เกินแรงดันทางออกที่ต้องการ ให้ระบายของเหลวจากด้านท้ายน้ำของตัวควบคุม และลดแรงดันทางออกโดยการหมุนปุ่มปรับห้ามระบายของเหลวโดยการคลายข้อต่อ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ขั้นตอนที่ 4

เพื่อให้ได้แรงดันทางออกที่ต้องการ ให้ทำการปรับขั้นสุดท้ายโดยค่อยๆ เพิ่มแรงดันจากด้านล่างจุดที่ตั้งไว้ที่ต้องการ ควรตั้งค่าความดันจากด้านล่างการตั้งค่าที่ต้องการมากกว่าการตั้งค่าความดันจากด้านบนการตั้งค่าที่ต้องการ หากคุณเกินจุดที่ตั้งไว้ขณะตั้ง ค่าตัวควบคุมแรงดัน ให้ถอยแรงดันที่ตั้งไว้ไปที่จุดที่ต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้ จากนั้นค่อยๆ เพิ่มแรงกดจนถึงจุดที่ตั้งไว้ที่ต้องการอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 5

เปิดและปิดแรงดันจ่ายหลายครั้งในขณะที่ตรวจสอบแรงดันทางออกเพื่อยืนยันว่าตัวควบคุมกลับสู่จุดที่ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ควรเปิดและปิดแรงดันทางออกเพื่อให้แน่ใจว่าตัวควบคุมแรงดันกลับสู่จุดที่ตั้งไว้ที่ต้องการ ทำซ้ำลำดับการตั้งค่าแรงดันหากแรงดันทางออกไม่กลับสู่การตั้งค่าที่ต้องการ

picture1

ตัวแทนจำหน่าย Pressure Regulator

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*