Collection: iron roundabout

วงเวียนขีดเหล็ก

วงเวียนขีดเหล็ก

วงเวียนที่มีปลายขางอเข้า หรืองอออกเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานได้คร่าวๆ โดยปลายของวงเวียนจะถูกจะเป็นตัววัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

16 products

วงเวียนขีดเหล็ก คืออะไร

ลักษณะของวงเวียนเป็นชั้นโลหะบางๆ 2 ชิ้นที่ต่อกันด้วยจุดหมุน ทําให้เกิดเป็น รูปตัว V ปลาย ขาข้างหนึ่งเป็นปลายแหลมก้านที่มีเกลียวซึ่งมีน็อตขนาดเหรียญเล็กๆติดอยู่จะเชื่อมขาทั้งสองข้างเข้าด้วยกันตรงใกล้ๆ จุดหมุน เมื่อหมุนน็อตจะเป็นการปรับความกว้างของขาสามารถใช้ได้กับงานทุกประเภท

picture1

วงเวียนเหล็ก วิธีใช้

วงเวียนถ่ายชนิดวัดนอกหรือเรียกว่าเขาควายเป็นเครื่องมือวัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวัตถุทรงกระบอกกลมโดยที่ปลายขาของวงเวียนจะงอเข้ามีลักษณะเป็นสปริง

วิธีการตรวจวงเวียนวัดนอก

  • นำวงเวียนถ่ายขนาดชนิดวัดนอกไปคร่อมตรงกึ่งกลางของวัตถุทรงกลมหรือกระบอกกลมที่จะตรวจวัด และทำการปรับสกรูเพื่อให้ขาของวงเวียนถ่ายขนาดให้แนบสนิทชิดพอดี
  • นำวงเวียนถ่ายขนากชนิดวัดนอกไปอ่านค่าที่ตรวจได้บนบรรทัดเหล็ก
picture2

วงเวียนถ่ายขนาดชนิดวัดในหรือเรียกว่าตีนผีเป็นเครื่องมือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ วัสดุทรงกลมที่มีลักษณะเหมือนกับวงเวียนถ่ายขนาดชนิดวัดนอกแต่ที่ปลายขาของวงเวียนจะงอออกวิธีการใช้งานจะเหมือนกับวงเวียนถ่ายชนิดวัดนอก

วิธีการตรวจวัดวงเวียนใน

  • ให้กดขาทั้งสองของวงเวียนถ่ายชนิดวัดในเข้าหากัน และสอดปลายขาเข้าไปในรูที่จะทำการตรวจวัดแล้วปล่อย และค่อยๆ ตึงวงเวียนถ่ายขนาดให้ปลายขาอยู่ในตำแหน่งขนานกับขอบรูแล้วหมุนเกลียวล็อคให้อยู่ในตำแหน่งนี้
  • ดึงวงเวียนถ่ายขนาดออกมา แล้วถ่ายขนาดที่ตรวจวัดได้บนบรรทัดเหล็ก
picture3

วงเวียนเหล็ก ข้อดี

  • ราคาถูก
  • ไม่ต้องพึ่งพลังงานจากภายนอก
  • ไม่มีระบบอิเลคโทรนิคส์ ไม่ต้องกังวลเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน
  • เพิ่มความแม่นยำให้กับชิ้นงาน
  • ใช้งานได้ง่าย สะดวก
picture4