Collection: หม้อแปลงไฟฟ้า Murrelektronik

crane

หม้อแปลง ไฟฟ้า Murrelektronik

Murrelektronik หม้อแปลงไฟฟ้า คือ หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตโดยบริษัท Murrelektronik จากประเทศเยอรมนี บริษัท Murrelektronik เป็นผู้ ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะหม้อ แปลงไฟฟ้า Murrelektronik ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและผ่านการทด สอบมาตรฐานสากล เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต อาคารอัตโนมัติ คมนาคมขนส่ง เป็นต้น

ขาย หม้อแปลง ไฟฟ้า Murrelektronik ราคาถูกที่สุด

นอร์ทพาวเวอร์ขายCouplings NBK ราคาถูกที่สุดสินค้าได้คุณภาพของแท้ส่งตรงจากโรงงาน ราคาถูกที่สุดคุ้มค่ากับการนำไปใช้งานมีคุณภาพสูงมากทนทานซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานใช้งา นง่ายและบำรุงรักษาง่ายมีจำหน่ายหลากหลายประเภทหลากหลายแบบ และสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ หม้อแปลง ไฟฟ้า Murrelektronik เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

หม้อแปลงไฟฟ้า Murrelektronik มีให้เลือกหลากหลายรุ่น แต่ละรุ่นมีคุณลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • รุ่น MST เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบควบคุมและแยกระบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการควบคุมแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า เช่น การใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • รุ่น NLS เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบปรับแรงดันได้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการปรับแรงดันไฟฟ้า ตามต้องการ เช่น การใช้งานกับอุปกรณ์อุตสาหกรรม
 • รุ่น MTS เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบสามเฟส เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการจ่ายไฟสามเฟส

นอกจากนี้ หม้อแปลงไฟฟ้า Murrelektronik ยังมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น การป้องกันกระแสเกินการ ป้องกันไฟกระชาก การป้องกันความชื้น การป้องกันฝุ่น เป็นต้นนอกจากนี้ หม้อแปลงไฟฟ้า Murrelektro nik ยังมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น การป้องกันกระแสเกิน การป้องกันไฟกระชาก การป้องกันความชื้น การป้องกันฝุ่น เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า Murrelektronik เช่น

 • การใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น PLC Servo Motor Encoder
 • การใช้งานกับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ เช่น HMI Touch Panel
 • การใช้งานกับอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น มอเตอร์ ปั๊ม วาล์ว เป็นต้น
 • การใช้งานกับอุปกรณ์สื่อสาร เช่น Router Switch Gateway

จุดเด่นของหม้อแปลงไฟฟ้า Murrelektronik

 • ทนทานต่อการใช้งานหนัก
 • มีประสิทธิภาพสูง สูญเสียกำลังไฟฟ้าน้อย
 • มีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา ติดตั้งและใช้งานง่าย
 • มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ครอบคลุมการใช้งานหลากหลายประเภท

ช่องทางการติดต่อ คลิกเพื่อสอบถาม

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 5:00 PM*

19 products

Electrical transformer Murrelektronik Click to inquire

Electrical transformer Murrelektronik Works using the principle of electrical induction. By relying on the mother field Electric iron formed by the primary winding and the secondary winding. When electric current flows through the coil, The primary electromagnetic field will create an electromagnetic field around the coil. Then the electromagnetic field will It causes electric current to occur in the secondary coil. The induced electric current will have a size and The direction depends on the number of turns of the primary and secondary windings. including the strength of the electromagnetic field

Murrelektronik Electrical transformer Divided into 2 main types:

 • Control and Isolation Transformer (Control and Isolation Transformer) is used to supply power to control equipment and isolate it from the main electrical system. This type of transformer has electrical insulation between the control circuit and the main electrical circuit.
 • Voltage adjustment transformer (Variac Transformer) is used to adjust the voltage in an electrical circuit. This type of transformer has an internal mechanism for adjusting the voltage.

In addition, the electric transformer Murrelektronik There are also many sub-categories. Depends on usage and specific features such as

 • Marine Transformer
 • Railroad Transformer
 • Transformers for medical applications (Medical Transformer)
 • Aerospace Transformer
 • Transformers for industrial machinery (Industrial Transformer)

How much does an electrical transformer cost?

Electrical transformer price Depending on the product, you can click to inquire about the price.