Collection: filler gauge

แกนเตเปอร์ (Chuck Arbors)

ฟิลเลอร์เกจ (Feeler Gauge)

ฟิลเลอร์เกจประกอบด้วยแผ่นเหล็ก หรือใบมีดหลายชุดซึ่งมีความหนาที่ผ่านการทดสอบเทียบอย่างแม่นยำมาก ใบมีดแต่ละใบมีความหนา ฟิลเลอร์เกจใช้สำหรับวัด หรือตั้งค่าช่องว่างขนาดเล็กโดยปกติจะต่ำกว่า 1 มม. เมื่อพับใบมีดกลับเข้าไปในด้ามจับใบมีดที่บาง และบอบบางจะได้รับการปกป้องใบมีดที่หนาที่สุดที่สามารถแทรกเข้าไปในช่องว่าง หรือรอยร้าวได้

227 products

ฟิลเลอร์เกจ (Feeler Gauge) คืออะไร ใช้วัดอะไร

ฟิลเลอร์เกจเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระยะห่าง หรือช่องว่างระหว่างวัตถุสองชิ้น ฟิลเลอร์เกจถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์การผลิตเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิ ภาพที่มีนอกจากนี้ยังใช้กันทั่วไปสำหรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ต้องการระยะห่างที่แม่นยำเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่แล้วฟิลเลอร์เกจมีให้เลือกหลายขนาดที่มักจะซื้อกัน ซึ่งฟิลเลอร์เกจหนึ่งชุดประกอบด้วยชุดของเกจแต่ละตัวที่มีความหนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อมาตราวัดแยกกันได้ และอาจผลิตขึ้นในรูปทรง และขนาดที่กำหนดเอง

ในการวัดช่องว่างระหว่างวัตถุสองชิ้นให้ใช้เกจที่มีความหนาใกล้เคียงกับระยะห่างของช่องว่างก่อน หากเกจนี้ใหญ่เกินไปที่จะใส่ได้ เกจที่มีความหนาต่ำกว่าจะถูกใช้หากมาตราวัดมีระยะห่าง มากเกินไปให้ลองฟิลเลอร์ที่มีความหนาสูงกว่าถัดไปกระบวนการนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะระบุมาตราวัดที่พอดีในช่องว่าง ความหนาของมาตราวัดนี้แสดงถึงระยะห่างของช่องว่าง ซึ่งเกจวัดโดยทั่วไปจะมีความกว้างหนึ่งนิ้วครึ่ง

เกจวัดโดยปกติแล้วในหนึ่งชุดจะประกอบด้วยตัวจับยึดที่ประกอบด้วยชุดใบมีดที่มีความหนาต่างกัน ใบมีดจะหมุนออกจากตัวยึดเพื่อให้ผู้ใช้เลือกความหนาของใบมีดที่ต้องการ จากนั้นพับเกจที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในตัวยึด ใบมีดแต่ละใบมีความหนาเพื่อให้ระบุได้ง่าย ฟีลเลอร์เกจแบบแบนมักจะมีความยืดหยุ่น และสามารถงอได้เพื่อใช้ในงานที่ยากต่อการเข้าถึง โดยส่วนใหญ่แล้ว ฟิลเลอร์เกจลวดจะประกอบด้วยตัวจับยึดที่ประกอบด้วยชุดของลวดกลมที่มีความหนาต่างกัน สายไฟมักจะโค้งงอเป็นรูปตัว U ติดแน่นกับตัวยึด และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเกจแบบแบนและสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ ฟิลเลอร์เกจ (Feeler Gauge) เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

วิธีการใช้ฟิลเลอร์เกจ และ วิธีใช้การอ่านค่า ฟิลเลอร์เกจ (Feeler Gauge)

วิธีอ่านค่าฟิลเลอร์เกจ-Feeler-Gauge-01

เลือกฟิลเลอร์เกจที่คุณคิดว่าจะพอดีกับช่องว่าง

ฟิลเลอร์เกจมักจะมาในชุด 20-30 ตัวติดกันด้วยจุดหมุนมองหามาตรวัดตัวใดตัวหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะพอดีกับช่องว่าง และหมุนที่จุดหมุนเพื่อคลี่ออกจากชุดหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้พับกลับเข้าไปในส่วนที่เหลือของชุด

  • สามารถซื้อฟิลเลอร์เกจได้จากเรา
  • ฟิลเลอร์เกจมักถูกเรียกว่าใบมีด หรือ ใบไม้
  • สามารถถอดฟิลเลอร์เกจออกจากส่วนเหลือของชุดได้หากต้องการเข้าถึงจุดที่ยากต่อการเข้าถึง

วิธีอ่านค่าฟิลเลอร์เกจ-Feeler-Gauge-01

เลื่อนมาตรวัดเข้าไปในช่องว่างที่คุณกำลังวัดเพื่อตรวจสอบแรงเสียดทาน

ฟิลเลอร์เกจมักจะมาในชุด 20-30 ตัวติดกันด้วยจุดหมุนมองหามาตรวัดตัวใดตัวหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะพอดีกับช่องว่าง และหมุนที่จุดหมุนเพื่อคลี่ออกจากชุดหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้พับกลับเข้าไปในส่วนที่เหลือของชุด

  • อย่าพยายามดันฟิลเลอร์เกจเข้าไปในช่องว่างที่เล็กเกินไปเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหายหรืองอได้
  • หากฟิลเลอร์เกจติดอยู่ในช่องว่างให้ฉีด สารหล่อลื่น เช่น WD-40 ลงบนฟิลเลอร์เกจเพื่อให้เลื่อนออกได้ง่าย

วิธีอ่านค่าฟิลเลอร์เกจ-Feeler-Gauge-03

ดึงมาตรวัดออกแล้วใส่ขนาดถัดไปหากไม่รู้สึกว่าเสียด

หากไม่รู้สึกถึงแรงเสียดทาน แสดงว่ามาตร วัดนั้นบางเกินไปและต้องลองเพิ่มขนาดถัด ไปหมุนชุดบนจุดหมุนเพื่อคลี่แล้วเลือกขนาดอื่นพยายามใส่ลงในช่องว่างเหมือนที่คุณเคยทำมาก่อน


วิธีอ่านค่าฟิลเลอร์เกจ-Feeler-Gauge-04

ใช้ฟิลเลอร์เกจ 2 อันพร้อมกันหากคุณหาที่พอดีไม่ได้

ถ้าฟิลเลอร์เกจไม่มีขนาดใหญ่พอที่จะใส่ลงในช่องว่างให้วางเกจ 2 อันซ้อนทับกันเลื่อนมาตรวัดทั้งสองเข้าไปในช่องว่างเพื่อดูว่าพอดีหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นสามารถเพิ่มการวัดเข้าด้วยกันเพื่อคำนวณความกว้างของช่องว่าง แต่ความแม่นยำจะลดลง


วิธีอ่านค่าฟิลเลอร์เกจ-Feeler-Gauge-05

อ่านการวัดที่พิมพ์บนเกจเพื่อกำหนดขนาดช่องว่าง

เมื่อพบฟีลเลอร์เกจที่มีแรงเสียดทานเมื่อใส่เข้าไปในช่องว่างให้ดึงออกมาแล้วดูการวัดความหนาที่แสดงอยู่ด้านข้างตรวจสอบฉลากที่ด้านข้างของมาตรวัดเพื่อดูว่ามีการระบุไว้เป็นหน่วยหนึ่งในพันของนิ้วหรือหนึ่งในร้อยของมิลลิเมตร

  • โดยปกติแล้วหนึ่งในพันของนิ้วจะแสดงด้วยตัวเลข 3 ตัวหลังจุดทศนิยม และหนึ่งในร้อยของมิลลิเมตรจะมีตัวเลข 2 ตัวหลังจุดทศนิยม
  • ฟิลเลอร์เกจบางตัวจะมีการวัดทั้งสองแบบพิมพ์อยู่การวัดอย่างน้อยหนึ่งรายการจะมีป้ายกำกับเพื่อให้คุณรู้ว่าวัดใดวัดใด

วิธีอ่านค่าฟิลเลอร์เกจ-Feeler-Gauge-06

เพิ่มการวัดเข้าด้วยกันหากคุณใช้ฟิลเลอร์เกจหลายอัน

หากต้องใช้ฟิลเลอร์เกจหลายตัวเพื่อให้พอดีกับช่องว่าง ให้เพิ่มขนาดเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ความหนาของช่องว่าง ตัวอย่างเช่น หากคุณซ้อนฟิลเลอร์เกจที่มีขนาด 0.008 และ 0.013 นิ้วความหนาของช่องว่างจะหนา 0.021 นิ้ว


วิธีอ่านค่าฟิลเลอร์เกจ-Feeler-Gauge-07

ทาน้ำมันฟิลเลอร์เกจหลังจากใช้งานเพื่อป้องกันสนิม และการเกาะติด

ใส่น้ำมันเครื่องขนาดเท่าเม็ดบีดส์ลงบนผ้าสำหรับขาย หรือกระดาษเช็ดมือแล้วเช็ดฟิลเลอร์เกจ กระจายน้ำมันบนมาตราวัดทั้งหมดในชุด ด้วยผ้าร้านเปิด และปิดเพื่อให้เกจแต่ละอันมี น้ำมันเคลือบบางๆ

  • น้ำมันช่วยให้ฟิลเลอร์เกจเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่องว่าง
  • หากคุณไม่ได้ทาน้ำมันฟิลเลอร์เกจ เมื่อคุณใช้งานเสร็จแล้วอย่าลืมทาน้ำมันก่อน ใช้งานในครั้งต่อไป เพื่อไม่ให้ฟิลเลอร์เกจติดอยู่ในช่องว่างที่คุณกำลังวัด

ฟิลเลอร์เกจสแตนเลส (Feeler Gauge) มีกี่แบบ กี่ประเภท และ ใช้ประโยช์นยังไง คลิกเพื่อสอบถาม

ชื่อรุ่นที่แนะนำ คุณสมบัติรุ่นที่แนะนำ ตัวอย่างรุ่นที่แนะนำ
ฟิลเลอร์เกจ Wire Type Feeler Gauges

ฟิลเลอร์เกจแบบลวดจะแตกต่างเล็กน้อยจากการจัดเรียงแบบมาตรฐานฟีลเลอร์เกจแบบลวดมีชุดลวดโลหะแข็งแทนมีการปรับเทียบตามความหนาเฉพาะและมักจะโค้งงอเป็นมุมฉากและง่ายต่ออการใช้งาน

ฟิลเลอร์เกจ Feeler Gauge
ฟิลเลอร์เกจ Blade Feeler Gauges

เกจวัดระยะใบมีดน่าจะเป็นเกจเกจวัดระยะใบมีดน่าจะเป็นเกจชนิดทั่วไปจะพบเมื่อซื้อเครื่องมือเหล่านี้ทางออนไลน์โดยปกติแล้วจะมีแผ่นชิมหรือแผ่นโลหะแบนหลายระดับซึ่งออกแบบมาเพื่อพับเข้าหรือออกจากเคสหรือปลอกตรงกลางโดยทั่วไปแล้วใบมีดสามารถคลี่ออกจากกล่องส่วนกลางเพื่อเลือกและเข้าถึงใบมีดที่คุณต้องการใช้ได้อย่างง่ายดาย

ฟิลเลอร์เกจ Feeler Gauge
ฟิลเลอร์เกจ Thin Feeler Gauges

เกจวัด คือ การใส่ และวัดช่องว่างที่แคบเกินไปสำหรับเครื่องมือวัดทั่วไปส่วนใหญ่ เช่น ตลับเมตรค่อนข้างหายากที่จะหาชุดที่มีใบมีดหนาเกิน 5 มม. ฟิลเลอร์เกจแบบบางสามารถลดระดับลงจนเหลือความหนาเพียง 0.02 มม.

ฟิลเลอร์เกจ Feeler Gauge
ฟิลเลอร์เกจ Angled Feeler Gauges

ฟิลเลอร์เกจแบบทำมุม คือ แบบที่มีปลายงอเป็นมุมเล็กน้อยกับส่วนที่เหลือของใบมีด แบบนี้มีประโยชน์สำหรับการเข้าถึงช่องว่างที่ยากจะเข้าถึง ซึ่งอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะเลื่อนมาตรวัดช่องว่างมาตรฐานให้ตรงพอที่จะอ่านค่าความกว้างของช่องได้ดีพวกเขาเรียกอีกอย่างว่าฟิลเลอร์เกจออฟเซ็ต

ฟิลเลอร์เกจ Feeler Gauge
ฟิลเลอร์เกจ Feeler Gauge Sets

เป็นเรื่องปกติมากขึ้นที่จะเริ่มต้นด้วยการซื้อชุดฟีลเลอร์เกจแล้วจึงค่อยเปลี่ยนใบมีดที่เสียหาย หรือหักทีละชุดในภายหลังมัดใบมีดหรือใบไม้หลายมัดช่วยให้คุณสามารถทดสอบแถบต่างๆ ที่มีความหนาต่างกันในช่องว่างที่คุณกำลังพยายามวัดได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะทำให้ง่ายต่อการคำนวณขนาดของช่องว่างโดยกระบวนการง่ายๆ ในการเปรียบเทียบและกำจัด

ฟิลเลอร์เกจ Feeler Gauge

ฟิลเลอร์เกจตั้งวาล์ว ทำหน้าที่อะไร ใช้สำหรับอะไร (Feeler Gauge)

Feeler Gauge ในการตั้งวาล์วคือเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ การตั้งวาล์วเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความเสถียรและประสิทธิภาพเพราะมันส่งผลต่อการเผาไหม้และประสิทธิภาพการทำงานFeeler Gauge ในกรณีการตั้งวาล์วใช้เพื่อวัดระยะห่างระหว่างวาล์วและลูกสูบเพื่อให้แน่ใจว่าระยะห่างนี้ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องตามข้อมูลแนะนำจากผู้ผลิต

หลักการทำงาน คุณสมบัติการทำงาน
การตั้งค่าวาล์ว

เครื่องยนต์ส่วนใหญ่มีวาล์วที่ต้องมีการตั้งค่าระยะห่างระหว่างวาล์วและลูกสูบให้ตรงตามค่าที่ระบุในคู่มือหรือข้อมูลจากผู้ผลิต Feeler Gauge ใช้ในกระบวนการนี้เพื่อตรวจสอบและปรับระยะห่างให้เหมาะสม

การตรวจสอบการเสียง

การตั้งค่าวาล์วที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้มีเสียงเรียกร้องหรือเสียงรบกวนในการทำงานของเครื่องยนต์ Feeler Gauge สามารถใช้ในการตรวจสอบระยะห่างระหว่างวาล์วและลูกสูบเพื่อแก้ไขปัญหาเสียงนี้

การป้องกันการเสียเวลาในการสังเคราะห์

การตั้งค่าวาล์วให้ถูกต้องช่วยลดการเสียเวลาในการสังเคราะห์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ซึ่งสำคัญในงานที่ต้องการการทำงานต่อเนื่อง เช่น ในงานอุตสาหกรรมหรือการขนส่ง

การลดการสูญเสียในน้ำมัน

การตั้งค่าวาล์วที่ถูกต้องช่วยลดการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องไปยังห้องเผาไหม้ ซึ่งช่วยประหยัดน้ำมันและลดการสูญเสียในการดำเนินงาน

ขาย ฟิลเลอร์เกจ (Feeler Gauge) ราคาเท่าไร

ชื่อรุ่น ราคา
4 นิ้ว 26 BLADE IMPERIAL FEELER GAUGE รหัส KEN5180690K

สอบถามราคา

4 นิ้ว 20 BLADE METRIC FEELER GAUGE รหัส KEN5180780K

สอบถามราคา

4 นิ้ว 18 BLADE IMPERIAL FEELER GAUGE รหัส KEN5180650K

สอบถามราคา

4 นิ้ว 13 BLADE METRIC FEELER GAUGE รหัส KEN5180740K

สอบถามราคา

4 นิ้ว 10 BLADE IMPERIAL FEELER GAUGE รหัส KEN5180610K

สอบถามราคา

3 นิ้ว 18 BLADE มิล /INCH FEELER GAUGE รหัส KEN5180790K

สอบถามราคา

ฟิลเลอร์เกจแบบเส้นแบน 6.1 เมตร 0.50 มิล x 12.7 มิล KENNEDY รหัส KEN5193500K

สอบถามราคา

ฟิลเลอร์เกจแบบเส้นแบน 7.6 เมตร 0.04 มิล x 12.7 มิล KENNEDY รหัส KEN5193040K

สอบถามราคา

ฟิลเลอร์เกจแบบเส้นแบน 7.6 เมตร 0.03 มิล x 12.7 มิล KENNEDY รหัส KEN5193030K

สอบถามราคา

ฟิลเลอร์เกจแบบเส้นแบน 300 นิ้ว 0.005 นิ้ว x 1/2 นิ้ว KENNEDY รหัส KEN5192100K

สอบถามราคา

*ราคาสินค้าแบน ฟิลเลอร์เกจ (Feeler Gauge) ตามตารางเป็นเพียงราคาสินค้าเบื้องต้น สามารถทักสอบถามราคาและรุ่นฟิลเลอร์เกจ (Feeler Gauge) อื่นๆได้ที่แอดมินน่ะค่ะ*

ตัวแทนจำหน่าย ฟิลเลอร์เกจ (Feeler Gauge)

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*