Collection: sprocket

Pressure Control Valve

เฟืองโซ่ KANA

เฟืองเป็นล้อจักรกลธรรมดาที่มีฟันหรือรอยบากเล็กๆซึ่งได้รับการออกแบบมาให้หมุนและเกี่ยวเข้ากับตัวต่อของโซ่หรือสายพานเพื่อให้เข้ากันได้ทั้งสอง ต้องมีความหนาและระยะพิทช์เท่ากันเฟืองใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเครื่องมือและเครื่องจักรอื่นๆมักทำจากเหล็กซึ่งมีความทนทานจึงทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานมีขนาดให้เลือกใช้หลากหลายขนาดด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ได้มาตราฐานทั้งมาตราฐานอเมริกาและมาตราฐานอังกฤษ

103 products

เฟืองโซ่ หรือ เฟืองโซ่อุตสาหกรรม คืออะไร

เฟือง คือล้อเชิงกลที่หมุนได้ซึ่งมีฟันที่ประกอบกับลูกกลิ้งหรือโซ่สายพานลำเลียง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ในการใช้งาน และ อุปกรณ์ที่หลากหลาย ขณะที่เฟืองหมุนรอบเพลากลางฟันที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษจะยึดช่องว่างในโซ่เพื่อดึงด้วยด้ามจับที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สกปรกหรือมีน้ำมันมากก็ตามระบบการส่งกำลังของเครื่องจักรกลในงานอุต สาหกรรมเป็นระบบสำคัญที่เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลเพื่อทำให้เกิดการผลิตหรือกระบวนการใน อุตสาหกรรมโดยทั่วไประบบส่งกำลังใน งานอุตสาหกรรมเรามักจะแยกออกเป็นหลายประเภทตามความเหมาะสมกับการนำไปใช้งานแต่หลักการใช้งานของเฟืองจะต้องใช้กับโซ่ถึงจะมีประสิท ธิภาพอย่างมากที่สุด

การทำงานของเฟือง การทำงานของโซ่
เฟืองเป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่มีรูปร่างเป็นจานแบน รูปวงกลม ตรงขอบมีลักษณะเป็นแฉก ซึ่งจะสามารถนำไปประกบกับ เฟืองอีกตัวหนึ่งได้จะเกิดเป็นระบบส่งกำลังที่ได้เปรียบเชิงกล ในเครื่องจักรกลของแต่ละประเภท เฟืองสามารถนำมาใช้ส่งผ่านแรง หมุนปรับความเร็ว แรงหมุนทิศทางการหมุนของเครื่องจักรได้โดยเฟืองนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับระบบส่งกำลังของสายพาน แต่จะดีกว่าตรงที่ ระบบเฟืองจะไม่สามารถเสียพลังงานไปกับการยืดหดของการทำงานแต่เฟืองควรทำงานคู่กับโซ่เพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพ การทำงานที่เหมาะสม และได้การทำงานที่ยาวนานได้คุณภาพต่อการใช้งาน

โซ่เป็นชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยลิงก์หลายๆส่วนที่ต่อกันเพื่อสร้างโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โซ่จะมีข้อต่อที่ช่วยให้ลิงก์เหล่านี้เชื่อมต่อกันได้โดยจะมีความเรียบร้อยและ แข็งแรง โซ่ส่วนใหญ่นั้น จะนำไปถูกใช้ในการส่งกำลัง หรือ เคลื่อนที่ในเครื่อง จักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ มีลักษณะการส่งกำลังคล้ายกับสายพาน โดยโซ่จะคล้องอยู่ กับจานของเฟืองที่ติดอยู่บนเพลาการส่งกำลังด้วยโซ่นี้จะไม่เกิดการลื่นไหลขณะส่ง ถ่ายกำลังทนทานต่อการสึกหรอเหมาะสำหรับงานที่รับภาระแรงดึงมากๆ โซ่มีการใช้งานในหลายอุตสาหกรรมจึงเหมาะกับการใช้งานกับเฟืองเพื่อให้ผลรับของงานที่ได้ดีมาก

picture1

เฟืองโซ่มีดุม มีกี่แบบ และ กี่ประเภท

เฟืองโซ่ไม่มีดุม

เฟืองโซ่ที่ไม่มีดุม (Chainless sprocket) หมายถึงการออกแบบหรือระบบที่ใช้ในการส่งกำลัง หรือควบคุมการหมุนโดยไม่ใช้โซ่แบบมาตรฐานที่มีดุมต่อกันเป็นส่วนประกอบเฟืองโซ่ไม่มีดุมมีลักษณะเป็นทรงกลมหน้าแผ่นเรียบมีรูตรงกลาง ไม่มีดุมตรงส่วนขอบ โดยรอบเป็นฟันเฟืองทำจากเหล็กใช้สำหรับติดหน้าแปลนหรือดุมล้อ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน มีหลายขนาด การใช้เฟืองโซ่ที่ไม่มีดุมมีข้อดี และ ข้อเสีย ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์และการออกแบบข้อดีคือเป็นการลดความดันที่มาจากการเฟืองและสูญเสียพลังงานน้อยลงข้อเสียอาจเกี่ยวกับความซับซ้อนในการออกแบบและความทนทานต่อสึกหรอที่ต่ำกว่าโซ่ที่มีดุมการเลือกใช้ควรเลือกให้เหมาะกับขนาดของโซ่และลักษณะของชิ้นงานที่ต้องการ

picture2

เฟืองโซ่มีดุม 1 ข้าง

เฟืองโซ่ที่มีดุม 1 ข้าง (One Sided Chain) หมายถึงเฟืองโซ่ที่มีดุมหรือลิงก์ต่อเข้ากับโซ่ได้เพียงด้านเดียวซึ่งมักใช้ในบางการใช้งานเพื่อลดน้ำหนักในการใช้งานหรือเพื่อใช้ในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดเฟืองโซ่ที่ มีดุม 1 ข้างเหมาะสำหรับการปรับความรวดเร็ว และควบคุมการหมุนมักเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับการปรับความรวดเร็วและควบคุมการหมุนสามารถจะติดตั้ง เฟืองโซ่เข้ากับเครื่องจักรได้แน่นหนาขึ้นเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในงานที่มีความเร็วต่ำไปจนถึงงานที่มีความเร็วสูงมีข้อจำกัดในเรื่องของความทนทานต่อการสึกหรอการใช้งานเฉพาะเจาะจงและอาจต้องพิจารณาความต้องการของระบบในด้านความเร็วและควบคุมการหมุนอีกด้วย

picture2

เฟืองโซ่มีดุม 2 ข้าง

เฟืองโซ่ที่มีดุม 2 ข้างมักถูกใช้ในอุตสาหกรรมหลายแบบ ชนิดมีดุม 2 ข้าง เท่ากันมีลักษณะที่เป็นทรงกลมมีรูตรงกลางส่วนขอบเป็นฟันเฟือง มีดุมยื่นออกมาสองข้างเท่ากันการใช้เฟืองโซ่ที่มีดุม 2 ข้างมักเป็นเรื่องที่สร้างความเป็นระเบียบ และ ควบคุมการหมุนของเครื่องจักรได้ดีกว่า การใช้เฟืองโซ่ที่มีดุม 1 ด้าน เพราะสามารถควบคุมการหมุนในทิศทางทั้งสองด้านคุมการหมุนในทิศทางทั้งสองด้านได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้เฟืองโซ่ที่มีดุม 2 ข้างยังมีความแข็งแรง และความทนทาน ต่อการสึกหรอที่สูงกว่าซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้อง การส่งกำลังหรือควบคุมการหมุนในสภาวะที่มีการทดแทนสูงๆ หรือสึกหรอ จากความร้อนและแรงกด

picture2

เฟืองโซ่มีดุม 2 ข้าง ไม่เท่ากัน

เฟืองโซ่มีดุม 2 ข้างที่ไม่เท่ากัน (Unequal Pitch Chain) หมายถึงเฟืองโซ่ที่มีดุมหรือลิงก์ที่เชื่อมต่อกับโซ่ในทั้งสองด้านแต่มีขนาดหรือระยะระหว่างดุมที่ไม่เท่ากันการใช้เฟืองโซ่มีดุม 2 ข้างที่ไม่เท่ากันสามารถใช้ในการทำงานที่ต้องการ การควบคุมการหมุนหรือการทำงานที่มีขนาดหรือความยาวที่ไม่เท่ากันในทั้งสองด้านของเฟืองโซ่โดยที่การตั้งค่าดุมที่ไม่ เท่ากันนี้อาจช่วยให้สามารถควบคุมความเร็วหรืออัตราการหมุนได้ในทิศทางที่ต้องการ เฟืองโซ่ มีดุม2 ข้างไม่เท่ามีลักษณะเป็นทรงกลมมีรูตรงกลางส่วนขอบเป็นฟันเฟืองมีดุมยื่น ออกมาสองข้างโดยจะไม่เท่ากัน ทำจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ช่วย ให้สามารถรับน้ำหนักได้มากเหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานโหลดหนักในอุตสาหกรรมต่างๆ

picture2

เฟืองโซ่ มีกี่เบอร์ และ กี่ขนาด

ตารางเฟืองโซ่เบอร์ 40

picture2
TYPE No. of Teeth Do Dp Shaft Hole Diameter d BD BL Shape Tooth Section Weight kg
Prepared Hole Minimum Maximum
NK40B 11 51 45.078 10 11 20 36 22 Ground Specification Carbon Structural Steel / High-frequency Hardened Teeth 0.19
12 55 49.069 10 11 22 40 22 0.22
13 59 53.068 12 13 20 37 22 0.23
14 63 57.073 12 13 25 42 22 0.28
15 67 61.084 12 13 28 46 22 0.34

ตารางเฟืองโซ่เบอร์ 60

picture2
TYPE No. of Teeth Do Dp Shaft Hole Diameter d BD BL Shape Tooth Section Weight kg
Prepared Hole Minimum Maximum
NK60B 21 138 127.816 16 17 55 83 40 Ground Specification Carbon Structural Steel / High-frequency Hardened Teeth 2.30
22 144 138.858 16 17 55 83 40 2.50
23 150 139.902 16 17 55 83 40 2.50
24 156 145.948 18 19 55 83 40 2.60
25 162 151.995 18 19 55 83 40 2.70

ตารางเฟืองโซ่เบอร์ 80

picture2
TYPE No. of Teeth Do Dp Shaft Hole Diameter d BD BL Shape Tooth Section Weight kg
Prepared Hole Minimum Maximum
NK80B 16 143 130.196 20 21 63 93 40 Ground Specification Carbon Structural Steel / High-frequency Hardened Teeth 2.50
17 151 138.232 20 21 63 93 40 2.95
18 159 146.273 20 21 63 93 40 3.15
19 167 154.319 20 21 63 93 40 3.40
20 176 162.368 20 21 63 96 40 3.60

เฟืองโซ่ KANA ราคาเท่าไร

ชื่อรุ่น ราคา
เฟืองโซ่มีดุม KANA เบอร์ 60 X 25 ฟัน

สอบถามราคา

เฟืองโซ่มีดุม KANA เบอร์ 35 X 10 ฟัน

สอบถามราคา

เฟืองโซ่มีดุม KANA เบอร์ 100 X 20 ฟัน

สอบถามราคา

เฟืองโซ่มีดุม KANA เบอร์ 60 X 27 ฟัน

สอบถามราคา

เฟืองโซ่มีดุม KANA เบอร์ 40 X 15 ฟัน

สอบถามราคา

เฟืองโซ่มีดุม KANA เบอร์ 40 X 17 ฟัน

สอบถามราคา

เฟืองโซ่มีดุม KANA เบอร์ 60 X 14 ฟัน

สอบถามราคา

เฟืองโซ่มีดุม KANA เบอร์ 60 X 15 ฟัน

สอบถามราคา

*ราคาสินค้าแบน เฟืองโซ่ KANA ตามตารางเป็นเพียงราคาสินค้าเบื้องต้น สามารถทักสอบถามราคาและรุ่น เฟืองโซ่ KANA อื่นๆได้ที่แอดมินน่ะค่ะ*

ตัวแทนจำหน่าย เฟืองโซ่ KANA

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*