Collection: inverter

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ถูกนำมาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ที่มีศักยภาพช่วยลดการใช้พลังงานต่อหน่วยสูง สามารถใช้งานควบคู่ได้กับ มอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปที่สำคัญอินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยน กระแสไฟฟ้าตรง เป็นกระแสไฟฟ้า สลับเหมาะที่จะนำมาใช้ร่วมกับระบบไฟแบบโซล่าเซลล์เพราะมีอัตราการใช้ไฟที่น้อยกว่าช่วยให้ประหยัดทั้งค่าไฟและต้นทุนในการใช้เครื่องปรับอากาศในอนาคตอีกด้วย

แบรนด์ อินเวอร์เตอร์ ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

176 products

อินเวอร์เตอร์ คือ ?

ระบบอินเวอร์เตอร์คือระบบควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่จะแปลงไฟกระแสสลับ ถูกนำมาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่นเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ และระบบเซอร์โวควบคุมมอเตอร์

ประเภทของอินเวอร์เตอร์

Grid Tie Inverter

Grid Tie Inverter

เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกับ ระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งจะทำหน้าที่ แปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้า โซล่าเซลล์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งก็คือไฟบ้านที่เราใช้กันปกติ โดย จะทำการซิงโครไนซ์กัน ระหว่าง กระแสไฟฟ้าที่ได้จากระบบ โซล่า เซลล์ กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า เมื่อเราใช้พลังงานไฟฟ้า เราก็จะ ดึงพลังงานกระแสไฟที่เราผลิตได้มาใช้งานด้วย จึงช่วยให้เราประหยัด หรือลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า แถมยังสามารถขายไฟฟ้าที่ ไม่ได ้ใช้ทางอ้อม กลับไปยังระบบของการไฟฟ้าได้อีกด้วย

Micro Inverter

Micro Inverter

ไมโครอินเวอร์เตอร์ถูกออกแบบใช้งานในลักษณะ ระบบโซล่า เซลล์มีอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กมากติดอยู่ที่ด้านหลังของแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงระบบที่ใช้ไมโครอินเวอร์เตอร์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและรองรับมาตรฐานการหยุดทำงานในกรณีฉุกเฉิน

Pure Sine Wave

Pure Sine Wave

เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับที่มีลูกคลื่นสัญญาณต่อเนื่อง ซึ่งได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับหรือไดนาโมสัญญาณไฟฟ้าดังลูกคลื่นสีแดงตามรูปเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกประเภท

เลือก อินเวอร์เตอร์ 3000 วัตต์ ยี่ห้อไหนดี?

อินเวอร์เตอร์ 3000 วัตต์ 12 โวลต์

อินเวอร์เตอร์ 3000 วัตต์ 12 โวลต์

เป็นอินเวอร์เตอร์ 3000 w รุ่นใหม่ที่มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ป้องกันการเกิดโอเวอร์โหลด ป้องกันวงจรสั้น และป้องกันความร้อนสูงเกินไป สำหรับข้อควรระวังในการใช้งาน หลีกเลี่ยงน้ำ หยดบนเครื่อง อินเวอร์เตอร์ควรเก็บห่างจากไวไฟสารหรือไวไฟแก๊สสะสม และ ปิดสวิทช์และทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเสมอ ราคาอยู่ราวๆ ประมาณ 3000-4000 บาท

อินเวอร์เตอร์ เพียวซายเวฟ 3000W

อินเวอร์เตอร์ เพียวซายเวฟ 3000 W

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ในบ้านซึ่งสามารถแปลงไฟให้เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไปทำงานสำหรับเครื่องใช้ทานไฟฟ้าเกือบทุกครัวเรือน น้ำหนัก เบาและกะทัดรัดและกระจายความร้อนได้รวดเร็วราคาอยู่ประมาณ ราวๆ 900-1200 บาท