Collection: vernier caliper

Pressure Control Valve

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัด ความยาวและความแม่นยำของวัตถุหรือชิ้นงานต่างๆ ได้ในหลายหน่วยวัด เครื่องมือนี้มักใช้ในงานวิศวกรรม การผลิต และงานที่ต้องการความแม่น ยำในการวัดมิติต่างๆ ของวัตถุ มีสเกลวัดที่ค่อนข้างละเอียดโดยหาค่าได้ ทั้งความหนาบาง ความลึก ความกว้าง ภายนอกและภายใน มีทั้งการอ่านค่าแบบอนาล็อค (Analog) และ แบบ ดิจิตอล (Digital)

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

64 products

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คืออะไร ใช้ทำอะไร

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คือ อุปกรณ์วัดที่ใช้ในการวัดขนาดเชิงเส้นอย่างแม่นยำ หรือ วัดเส้นตรงระหว่างจุดสองจุด หรือ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุ ทรงกลม ทรงกระบอก สามารถอ่านค่าได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึางสามารใช้ในงาน จำพวก งานวิศวกรรม การผลิต งานวิทยาศาสตร์ งานฝีมือ งานการซ่อมบำรุง หรือในภาคอุตสาหกรรมทั่วไปและสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เพื่อตรงตามการ ใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เป็นเครื่องมือวัดที่ได้รับความนิยมและมักถูกนำมาใช้ในการวัดและตรวจสอบความแม่นยำของชิ้นงานหลายชนิดสามารถใช้ในการวัดความยาวและมิติต่างๆ ของวัตถุหรือชิ้นงานต่างๆ โดยมีความแม่นยำ และความละเอียดสูง เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ มีหน่วยวัดในการอ่านค่าที่เป็น เซนติเมตร หรือ นิ้ว ซึ่งการใช้งานที่พบบ่อยสำหรับ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คือ การวัดความยาวภายนอก สามารถใช้วัดความยาวภายนอกของวัตถุได้ โดยวางแถวบรรทัดวัดสเกลบนด้านนอกของวัตถุ การวัดความยาวภายในสามารถใช้ในการวัดความยาวภายในของท่อหรือร่องได้ การวัดความลึกสามารถใช้ในการวัดความลึกของร่องหรือลูกศรโดยนำแถวบรรทัดวัดลง ในร่องและอ่านค่าการวัดที่แถวเวอร์เนียร์ และ การวัดความหนา ใช้ในการ วัดความหนาของวัตถุหรือชิ้นงาน คาลิปเปอร์บางรุ่นซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันสามารถใช้วัดในงานประเภทอื่นได้

picture1

ส่วนประกอบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ มีอะไรบ้าง และ มีหน้าที่การทำงานแบบไหน

picture2
ส่วนประกอบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คุณสมบัติ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
1. ปากวัดนอก

ใช้ในการวัดขนาดของวัตถุจากภายนอก เหมาะกับการใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความยาว หรือความหนาของวัตถุ โดยเลื่อนด้านที่แบนให้ประกบพอดีกับวัตถุที่ต้องการ

2. ปากวัดใน

ใช้ในการวัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของวัตถุโดย ด้านแบนจะหันออกด้านนอกให้ประกบกับวัตถุให้สามารถใช้วัดภายในได้ง่าย

3. ก้านวัดลึก

ใช้ในการวัดความลึกของรูในวัตถุ เพื่อหาค่าความลึกของวัตถุ หรือส่วนที่อยู่ลึกบนวัตถุได้ โดยวิธีการการอ่านค่าใช้วิธีเดียวกับปากวัดภายนอกและปากวัดภายใน

4. สเกลมิล

สเกลมิลใช้ในการอ่านค่าแบบ เซนติเมตร (cm)ปรากฏบนแถวบรรทัดวัด หลักของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์มีหน่วยย่อยเป็นมิลลิเมตร

5. สเกลนิ้ว

สเกลนิ้วคือส่วนที่ปรากฏบนแถวบรรทัดวัดหลักของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ สเกลนิ้วมักถูกแบ่งเป็นหน่วยวัดและใช้ในการอ่านตัวเลขหลักหนึ่งของ ความยาวที่วัดได้ ( มีหน่วยวัดย่อยเป็นหุน )

6. สเกลเลื่อน

ปุ่มเลื่อนสเกลช่วยให้การเลื่อนวัดขนาดง่ายขึ้น โดยปรับให้ปากวัดมีขนาดที่พอดีกับขนาดวัตถุที่ต้องการ

7. สกรูยึดตำแหน่ง

ในขณะที่ทำการวัดจะมีการเลื่อนปากวัดให้มีขนาดพอดีกับวัตถุที่ต้องการ เมื่อได้ระยะที่ต้องการแล้วก็ใช้สกรูล็อค เพื่อทำการล็อคปากวัดเอาไว้ไม่ให้ไหลไปจากสเกลที่วัดไว้

8. ที่วางนิ้วโป้งในการเลื่อน

ในการใช้เวอร์เนียร์ในการวัดหาตำแหน่งในการอ่านค่านิ้วโป้งจะเป็นตัวเลื่อนหาค่าที่ต้องการ

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ มีกี่แบบ และ ใช้วัดอะไร

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แบบอนาล็อค (Analog)

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบอนาล็อคคือเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ที่มีการเพิ่มอุปกรณ์ล็อคเพื่อรักษาค่าการวัดในตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้ล็อคแถวบรรทัดวัด หรือสเกลหลักที่อ่านค่าการวัดได้ในตำแหน่งที่แน่นอนมีประโยชน์สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ และคงความเสถียรในการวัด เช่น งานที่ต้องการวัด ความยาวหลายครั้งหรือวัดความยาวของวัตถุที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สะดวกในการถือคาลิปเปอร์ไว้ตลอดเวลาอุปกรณ์ล็อคบนเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบอนาล็อคมักมีรูปแบบต่างๆอาจเป็นลูกศรหรือแบบเสาล็อคผู้ใช้สามารถล็อคสเกลหลักหรือสเกลเวอร์เนียร์ในตำแหน่งที่ต้องการโดยการปิดล็อคอุปกรณ์นี้และเมื่อเสร็จสิ้นการวัดความยาวสามารถปลดล็อคเพื่อรับประกันความแม่ นยำของเครื่องมือสิ่งสำคัญคือการใช้งานอย่างถูกต้องและความระมัดระวังในการล็อคและปลดล็อคอุปกรณ์เพื่อรักษาความแม่นยำในการทำงาน

picture3

ราคา เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แบบอนาล็อค (Analog)

ชื่อรุ่น ราคา
Mitutoyo Calipers Vernier Caliper Standard Jaws Nib Style 0-500 mm., 0,05mm, Metric Code 533-404

สอบถามราคา

Mitutoyo Calipers Vernier Caliper 0-150 mm./0-6 Inch, 0,05 mm. Metric/Inch Code 530-104

สอบถามราคา

7 นิ้ว /180 มิล VERNIER CALIPER รหัส KEN3302080K

สอบถามราคา

5 นิ้ว /130 มิล VERNIER CALIPER รหัส KEN3302060K

สอบถามราคา

11 นิ้ว /280 มิล VERNIER CALIPER รหัส KEN3302120K

สอบถามราคา

*ราคาสินค้าแบน เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แบบอนาล็อค (Analog) ตามตารางเป็นเพียงราคาสินค้าเบื้องต้นสามารถ ทักสอบ ถามราคาและรุ่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แบบอนาล็อค (Analog) อื่นๆได้ที่แอดมินน่ะค่ะ*


เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล (Digital)

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล คือ เครื่องมือวัดความยาวและมิติต่างๆ ของวัตถุหรือชิ้นงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการแสดงค่าการวัดและอ่านค่าด้วยหน้าจอแสดงผลดิจิตอลโดยทั่วไปเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอลมีลักษณะอย่างเดียวกับเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ทั่วไปแต่มีหน้าจอดิจิตอลที่แสดงค่าการวัดแทนที่จะใช้สเกลหรือสเกลเวอร์เนียร์เพื่ออ่านค่าการวัดคุณลักษณะที่สำคัญของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล หน้าจอแสดงผลดิจิตอล มีการอ่านค่าที่ง่าย มีความแม่นยำ มีหน่วยวัดหลากหลาย และมีความสะดวก ในการใช้งาน

picture3

ราคา เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล (Digital)

ชื่อรุ่น ราคา
Mitutoyo Calipers ABSOLUTE Digimatic Scale Unit 100 mm. Horizontal, IP66 Code 572-600

สอบถามราคา

Mitutoyo Calipers Digital ABS AOS Caliper Constant Measuring Force, 0-180 mm. Code 573-191-30

สอบถามราคา

Mitutoyo Calipers Digital ABS Caliper CoolantProof IP67 0-150mm. Blade, Thumb Roller, w/o Output Code 500-702-20

สอบถามราคา

8 นิ้ว /200 มิล DIGITAL ABS ELECTRONICCALIPER OXFORD รหัส OXD3312280K

สอบถามราคา

6 นิ้ว /150 มิล COOLANT-PROOF IP67DIGITAL CALIPER รหัส KEN3311200K

สอบถามราคา

*ราคาสินค้าแบน เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล (Digital) ตามตารางเป็นเพียงราคาสินค้าเบื้องต้นสามารถ ทักสอบ ถามราคาและรุ่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล (Digital) อื่นๆได้ที่แอดมินน่ะค่ะ*

ตัวแทน จำหน่าย เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*