Collection: Aerators and air pumps

Pressure Control Valve

เครื่องเติมอากาศ และ ปั๊มเติมอากาศ

เครื่องเติมอากาศคืออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเติมอากาศหรือเพิ่มปริมาณออกซิเจนลงไปในน้ำโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำและรองรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบส่วนมากเครื่องเติมอากาศและปั๊มเติมอากาศใช้ในการสร้างและบีบอัดอากาศเข้าในตัวอุปกรณ์หรือระบบต่างๆทำมาจากอลูมิเนียมมาพร้อมกับอุปกรณ์ลดเสียงเพื่อช่วยลดเสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานมีหลายประเภทและขนาดตามการใช้งานแต่ละประเภท

เครื่องเติมอากาศและปั๊มเติมอากาศ ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

60 products

เครื่องเติมอากาศ กับ ปั๊มเติมอากาศ ต่างกันยังไง

เครื่องเติมอากาศ หรือ ปั๊มเติมอากาศ คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเติมอากาศหรือ เพิ่มปริมาณออกซิเจนลงไปในน้ำโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำและรองรับการ ใช้งานในหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย การเกษตร อุตสาหกรรม เครื่องเติมอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ มีหลักการใช้งานเมือนกันต่างกันที่ชื้อเรียก และสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ เครื่องเติมอากาศ กับ ปั๊มเติมอากาศ เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

ประเภท เครื่องเติมอากาศ คุณสมบัติ
เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ (Surface Aerator)

เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำจะทำงานโดยการดูดน้ำจากในบ่อขึ้นมาผสมกับอากาศบนผิวน้ำและกระจายฟองอากาศเป็นวงกว้าง เหมาะสำหรับการใช้งานในบ่อน้ำที่มีขนาดใหญ่ เช่น บ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ (Submersible Aerator)

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำจะทำงานโดยการดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาผสมกับน้ำในบ่อและกระจายฟองอากาศขนาดเล็กในปริมาณมากและเป็นบริเวณกว้างเหมาะสำหรับการใช้งานในบ่อน้ำที่มีขนาดเล็ก เช่น บ่อบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก บ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็ก บ่อเลี้ยงกุ้งขนาดเล็ก เป็นต้น

เครื่องเติมอากาศทุกประเภทจะอาศัยหลักการของการสูบน้ำหรืออากาศขึ้นมาผสมกันโดยอาศัยมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดแรงเหวี่ยง แรงดูด หรือแรงดันน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กและกระจายตัวไปในน้ำซึ่งเครื่องเติมอากาศมีประโยชน์มากมายช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำช่วยเร่งอัตราการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของเสียและปรับปรุงคุณภาพของน้ำช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเสียเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเสียเกิดการสะสมของตะกอนและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้สำหรับเติมอากาศให้กับน้ำเสีย เพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียสา มารถย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพอุตสาหกรรมใช้สำหรับเติมอากาศให้กับน้ำในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตอาหาร กระบวนการผลิตยา คลิกเพื่อสอบถาม

picture1

เครื่องเติมอากาศยี่ห้อไหนดี คลิกเพื่อสอบถาม


เครื่องเติมอากาศ HIBLOW คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

จุดเด่น คุณสมบัติการทำงาน
ประสิทธิภาพสูง

เครื่องเติมอากาศ HIBLOW มีอัตราการเติมอากาศสูง สามารถเติมอากาศให้กับน้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสิ่งมีชีวิต ในน้ำ

ประหยัดพลังงาน

เครื่องเติมอากาศ HIBLOW ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เสียงรบกวนต่ำ

เครื่องเติมอากาศ HIBLOW มีเสียงรบกวนต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการความ เงียบสงบ

ระบายความร้อนได้ดี

เครื่องเติมอากาศ HIBLOW มีระบบระบายความร้อนที่ดี ช่วยให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างมีประ สิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน

มีระบบความปลอดภัย

เครื่องเติมอากาศ HIBLOW มีระบบความปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหาย เช่น ระบบ Safety Screw ที่จะช่วยป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ทำงานเกินพิกัด

มีอะไหล่พร้อมบริการ หลังการขาย

เครื่องเติมอากาศ HIBLOW มีอะไหล่พร้อมบริการหลังการขาย ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน

picture1
จุดเด่น คุณสมบัติการทำงาน
ประสิทธิภาพสูง

ปั๊มเติมอากาศ SECOH มีอัตราการเติมอากาศสูง สามารถเติมอากาศให้กับน้ำได้อย่างมีประ สิทธิภาพ ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสิ่งมีชีวิตในน้ำำ

ประหยัดพลังงาน

ปั๊มเติมอากาศ SECOH ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เสียงรบกวนต่ำ

ปั๊มเติมอากาศ SECOH มีเสียงรบกวนต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการความ เงียบสงบ

ระบายความร้อนได้ดี

ปั๊มเติมอากาศ SECOH มีระบบระบายความร้อนที่ดี ช่วยให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและยืดอายุการใช้งาน

มีระบบความปลอดภัย

ปั๊มเติมอากาศ SECOH มีระบบความปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหาย เช่น ระบบ Safety Switch ที่จะช่วยป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ทำงานเกินพิกัด

มีอะไหล่พร้อมบริการ หลังการขาย

ปั๊มเติมอากาศ SECOH มีอะไหล่พร้อมบริการหลังการขาย ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน

ข้อดีของปั๊มเติมอากาศ SECOH

 • ใช้มอเตอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้า มอเตอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้าของ SECOH มีประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงาน และมีเสียงรบกวนต่ำ

 • ใช้วัสดุคุณภาพสูง ปั๊มเติมอากาศ SECOH ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เช่น สเตนเลส พลาสติก ABS ที่มีความทนทานต่อการใช้งาน

 • มีระบบความปลอดภัยต่างๆ ปั๊มเติมอากาศ SECOH มีระบบความปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้อง กันความเสียหาย

 • มีอะไหล่พร้อมบริการหลังการขาย ปั๊มเติมอากาศ SECOH มีอะไหล่พร้อมบริการหลังการขาย ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน
picture1

เครื่องเติมอากาศ SATO คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องเติมอากาศ SATO เป็นเครื่องเติมอากาศคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากวัสดุคุณ ภาพดี ทนทานต่อการใช้งาน ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน เสียงรบกวนต่ำ ระบายความร้อ นได้ดี มีระบบความปลอดภัย เครื่องเติมอากาศ SATOเหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูป แบบ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย การเกษตร อุตสาหกรรม จุดเด่นของเครื่องเติมอากาศ SATO ที่ แตกต่างจากเครื่องเติมอากาศยี่ห้ออื่นๆ ได้แก่ มอเตอร์แบบดับเบิ้ลไดอะแฟรมซึ่งมอเตอร์แบบ ดับเบิ้ลไดอะแฟรมของ SATO มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และมีเสียงรบกวนต่ำและใช้ วัสดุคุณภาพสูงโดยสรุปแล้ว เครื่องเติมอากาศ SATO เป็นเครื่องเติมอากาศคุณภาพสูงที่คุ้ม ค่าต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ

picture1

ระบบเติมอากาศ คืออะไร มีการทำงานยังไง คลิกเพื่อสอบถาม

หลักการทำงานของระบบเติมอากาศทุกประเภทจะอาศัยหลักการของการสูบน้ำหรืออากาศขึ้นมา ผสมกัน โดยอาศัยมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดแรงเหวี่ยง แรงดูด หรือแรงดันน้ำซึ่งจะทำให้ เกิดฟองอากาศขนาดเล็กและกระจายตัวไปในน้ำหลักการทำงานของระบบเติมอากาศทุกประเภทจะอาศัยหลักการของการสูบน้ำหรืออากาศขึ้นมาผสมกันโดยอาศัยมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดแรงเหวี่ยง แรงดูดหรือแรงดันน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กและกระจายตัวไปในน้ำ คลิกเพื่อสอบถาม

ระบบการใช้งาน คุณสมบัติพิเศษ
ประโยชน์ของระบบเติมอากาศ
 • ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเสียเกิดการสะสมของตะกอน

 • ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเสียเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น

 • ช่วยเร่งอัตราการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในน้ำเสียซึ่งจะช่วยลดปริมาณของเสียและปรับปรุงคุณภาพของน้ำ
ปัจจัยต่างๆในการเลือกซื้อเครื่องเติมอากาศ
 • ขนาดของบ่อน้ำ

 • ความลึกของบ่อน้ำ

 • ปริมาณน้ำที่ต้องการเติมอากาศ

 • ประเภทของน้ำที่ต้องการเติมอากาศ
ตัวอย่างการใช้งานระบบเติมอากาศ
 • ระบบบำบัดน้ำเสียใช้สำหรับเติมอากาศให้กับน้ำเสีย เพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพำ

 • การเกษตรใช้สำหรับเติมอากาศให้กับบ่อน้ำเพื่อการเกษตร เช่น บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น

 • อุตสาหกรรมใช้สำหรับเติมอากาศให้กับน้ำในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตอาหาร กระบวนการผลิตยา เป็นต้น

ตัวแทนจำหน่าย และ ราคา เครื่องเติมอากาศ คลิกเพื่อติดต่อแอดมิน

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*