Collection: belt

สายพาน คือวัสดุที่จะคล้องระหว่างตัวขับและตัวตามหรือที่เรียกว่ามู่เล่ย์ ซึ่งจะมีความยืดหยุ่น โดยทำหน้าที่ส่งกำลังจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกับการทำงานของเฟืองกับโซ่ แต่สายพานรับการสั่นสะเทือนได้ดีกว่า และจะไม่ค่อยส่งไม่มีเสียงดัง

แบรนด์ตลับลูกปืนที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

15503 products