Collection: หัวขับวาล์วไฟฟ้า

หัวขับวาล์วไฟฟ้า (Valve Actuator)

หัวขับวาล์วไฟฟ้า (Valve Actuator)

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดและปิดวาล์ว โดยแปลงพลังงานจากแหล่งกำเนิดหนึ่ง เช่น ไฟฟ้า ลม หรือน้ำมันไฮดรอลิก เป็นการเคลื่อนที่ทางกลเพื่อหมุนหรือเลื่อนวาล์ว

21 products

หัวขับวาล์วมีอะไรบ้าง มีกี่ประเภท?

หัวขับวาล์ว เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดวาล์ว โดยอาศัยพลังงานรูปแบบต่าง ๆ เช่น แรงดันลม พลังงานไฟฟ้า แรงดันไฮดรอลิก หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หัวขับวาล์วมีบทบาทสำคัญในระบบควบคุมอัตโนมัติต่าง ๆ เช่น ระบบควบคุมกระบวนการผลิต ระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบควบคุมอาคาร และระบบควบคุมการจราจร เป็นต้น

หัวขับวาล์วสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ตามลักษณะการทำงานและพลังงานที่ใช้ ได้แก่

  • หัวขับวาล์วแบบใช้มือ (Manual Actuator) เป็นหัวขับที่ควบคุมการเปิดปิดวาล์วด้วยมือโดยตรง
  • หัวขับวาล์วแบบนิวแมติก (Pneumatic Actuator) เป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยแรงดันลม
  • หัวขับวาล์วแบบไฟฟ้า (Electric Actuator) เป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้า
  • หัวขับวาล์วแบบไฮดรอลิก (Hydraulic Actuator) เป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยแรงดันไฮดรอลิก
  • หัวขับวาล์วแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Solenoid Valve Actuator) เป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า