Collection: Push Button Switch

เป็นอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าที่เวลาใช้งานต้องกดปุ่มสวิทช์ลงไป การควบคุมตัดต่อสวิทช์ ต้องกดปุ่มที่อยู่ส่วนกลางสวิทช์ ซึ่งทำหน้าที่ตัด และต่อวงจรทางไฟฟ้า เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ หรือการควบคุมทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไป มีทั้ง แบบมีไฟ และทึบแสง

แบรนด์ สวิทช์ปุ่มกด ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

125 products

ประเภทของ สวิทช์พุทบัตตอน (Push Button Switch)

แบบกดติดปล่อยดับ

แบบกดติดปล่อยดับ

แบบกดติดปล่อยดับ หรือที่เรียกว่าแบบสปริงรีเทิร์นเป็นประเภทที่นิยมใช้กัน มากที่สุดเนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ยุ่งยาก นิยมใช้กับ ตู้ MDB ตู้ DB และ ตู้ control เครื่องจักร

แบบกดติดกดดับ

แบบกดติดกดดับ

แบบกดติดกดดับหรือแบบเปิด หรือปิดเป็นประเภทที่นิยมใช้ในฟังก์ชันการทำงานแบบไม่ซับซ้อน เช่น Start/stop สายพานลำเลียง

สวิทช์ฉุกเฉิน (Emergency Stop Switch)

สวิทช์ปุ่มกดฉุกเฉิน

สวิทช์ปุ่มกดฉุกเฉิน หรือที่เรียกทั่วไปว่าสวิตช์หัวเห็นนิยมใช้กับปุ่มหยุดเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อถึงเวลาใช้งาน ทันทีที่เรากดที่ปุ่ม Emergency Switch เครื่องจักรกลทุกอย่างที่มีปุ่มภาวะฉุกเฉิน (Emergency switch) จะหยุดการทำงานในทันทีเพื่อปัองกันการเกิดอุบัติเหตุต่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้

สวิตช์ปุ่มกด (Push Button Switch) คืออะไร

สวิตช์ปุ่มกดเป็นกลไกง่ายๆ ที่จ่ายไฟให้กับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่ว ไปแล้วตัวเครื่องจะเป็นโลหะหรือพลาสติก มีการออกแบบที่ทนทาน ด้วยสวิตช์ที่ให้การล็อกหรือการทำงานชั่วขณะ มีสวิตช์ปุ่มกดสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้อง แทบทุกชนิด บล็อกนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดและหารือเกี่ยวกับการใช้งาน ทั่วไปสำหรับสวิตช์ปุ่มกดประเภทต่างๆ

picture1

สวิตช์ปุ่มกด (Push Button Switch) ทํางานอย่างไร

สวิตช์ปุ่มกดสามารถใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ แต่แต่ละประเภททำงานบนหลักการที่คล้าย คลึงกัน เมื่อผู้ปฏิบัติงานออกแรงกดที่ตัวกระตุ้นปุ่มกด สปริงภายในจะกดลง หน้าสัมผัสที่ติด อยู่กับสปริงจะเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่ปลายด้านล่างของสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดวงจร ไฟฟ้า การปล่อยปุ่มหรือกดอีกครั้งจะดึงสปริงกลับคืนสู่สถานะเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสวิตช์แผนภาพทางด้านขวาแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ปุ่มกดร่วมกับสวิตช์จุดระเบิดได้อย่างไรโดย เป็นส่วนหนึ่งของวงจรจุดระเบิดแบบสตาร์ทด่วนแผนผังนี้แสดงการออกแบบวงจรพื้นฐาน และเค้าโครงสายไฟที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ

picture1