Collection: relay

รีเลย์ คือ สวิชแบบอิเล็คโทรนิกส์ หรือ สวิชที่ใช้กระแสไฟฟ้าควบคุม โดยจะมีวงจรไฟฟ้า 2 ฝั่ง คือฝั่ง Input side ไว้คอยส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่รีเลย์ ในรีเลย์จะมีขดลวด เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงเข้าไปในขดลวด จะทำให้เกิดพลังงานแม่เหล็ก เพื่อดึงหรือพลักเพื่อให้เกิดการการตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าฝั่ง Output Side หรือก็คือ รีเลย์ ทําหน้าที่เป็นตัวควบคุบโดยอาศัยการทำงานของวงจรฝั่ง Input Side

แบรนด์รีเลย์ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

1868 products

รีเลย์(Relay) คืออะไร

รีเลย์ (Relay) คืออะไร ?

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลื่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงาน แม่เหล็กเพื่อนำพลังงาน มาดึงดูดหน้าสัมผัสให้เปลี่ยนสถานะเป็น เปิดหน้าสัมผัส และ ปิดหน้าสัมผัส ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสวิตซ์ สำหรับตัดต่อในวงจรควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งหลักการทำงานของรีเลย์จะทำงานโดยการป้อนไฟฟ้าให้กับขดลวด เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้เป็นสนามแม่เหล็ก ไปใช้สำหรับดูดหน้าสัมผัสซึ่งการทำงานของรีเลย์ จะคล้ายกับการทำงานของสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับวงจรควบคุมต่างๆ ได้มากมาย

หน้าที่ของรีเลย์ทำงานยังไง

เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของทุกส่วน ในระบบกำลัง ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา หากระบบมีการทำงานที่ผิดปกติรีเลย์จะเป็นตัวสั่งการ ให้ตัดส่วนที่ลัดวงจรหรือส่วนที่ทำงานผิดปกติ ออกจากระบบทันทีโดยที่เบรกเกอร์จะเป็นตัวที่ตัดส่วนการทำงาของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกตออกจากระบบจริงๆ ทำให้ระบบส่งกำลังมีเสถียรภาพสูงโดยรีเลย์จะตัดวงจร เฉพาะ ส่วนที่เกิดความผิดปกติออกซึ่งจะเป็นการลดความเสียหายให้แก่ระบบน้อยที่สุด ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมส่วนที่เกิดผิดปกติ ลดความเสียหายไม่ให้ เกิดลุกลามไปยังอุปกรณ์อื่นๆทำให้ระบบไฟฟ้าไม่ดับทั้งระบบเมื่อเกิดฟอลต์ขึ้นในระบบ

พาวเวอร์รีเลย์ คืออะไร

พาวเวอร์รีเลย์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าในการเปิดหรือปิดวงจรเมื่ออินพุตถูกกระตุ้นอย่าง ถูกต้องพาวเวอร์รีเลย์อาจเปลี่ยนหน้าสัมผัสเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาที่เชื่อถือได้เมื่อต้องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าสูง

พาวเวอร์รีเลย์ คืออะไร

พาวเวอร์รีเลย์ทำงานอย่างไร

เมื่อหน้าสัมผัสเปิดตามปกติกระแสไฟขนาดเล็กจะไหลผ่านวงจรอินพุตเปิดใช้งานแม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดึงดูดกระแสไฟซึ่งจะเคลื่อนหน้าสัมผัสเข้าด้วยกันทำให้วงจรที่สองสมบูรณ์ปล่อยให้กระแสไหลจำนวนมากเมื่อถอดแหล่งพลังงานออกจะไม่มีแรงดึงดูดสปริงจะ กลับคืนสู่ตำแหน่งพักทำให้หน้าสัมผัสแยกจากกันหยุดการไหลของไฟฟ้าในวงจรที่สองและปิดอุปกรณ์

พาวเวอร์รีเลย์ทำงานอย่างไร

พาวเวอร์รีเลย์ใช้ทำอะไร

รีเลย์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าพาวเวอร์รีเลย์ใช้กระแสไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อควบคุมการทำงานของหน้าสัมผัสของสวิตช์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่ควบคุมกระแสที่ใหญ่กว่ามากสำหรับพาวเวอร์รีเลย์ กระแสนี้มักจะมากกว่า 10 แอมป์ซึ่งทำให้อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีกระแสสูงพาวเวอร์รีเลย์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานพลังงานสูงที่หลากหลายเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า UPS ปั๊ม อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ และเครื่องชาร์จ

รีเลย์ ที่ใช้ในงานเครื่องทำความเย็น

รีเลย์ ที่ใช้ในงานเครื่องทำความเย็น

รีเลย์ ที่ใช้ในงานเครื่องทำความเย็นจะต่อเข้ากับวงจรมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เพื่อทำหน้าที่ตัดไฟฟ้าเมื่อมอเตอร์หมุนออกตัวได้แล้ว สวิตซ์ที่มีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ที่อยู่ภายในมอเตอร์ จะคอยตัดขดลวดสตาร์ตออกจากวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์หมุนและมีความเร็วรอบตามเกณฑ์แล้วไม่สามารถติดตั้งสวิตซ์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์เข้าไว้ภายในตัวเรือนได้จึง จำเป็นต้องใช้รีเลย์ต่อเข้ากับวงจรภายนอก ทำหน้าที่แทนซึ่งรีเลย์ที่พบ ใช้ในงานเครื่องทำความเย็น

Switching Relay คืออะไร ?

การสลับรีเลย์เป็นเรื่องปกติ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการใช้งานโดยทั่วไปจะใช้สำหรับเปลี่ยนกระแสไฟโหลดตั้งแต่ มอเตอร์พัดลมไปจนถึงแดมเปอร์ควบคุมโดยทั่วไปใช้สำหรับเปลี่ยนกระแสไฟโหลดตั้งแต่มอเตอร์พัดลมไปจนถึงแดมเปอร์ควบคุม รีเลย์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ ควบคุมระยะไกล รีเลย์ใช้ในวงจรควบคุมทั่วไประบบ HVAC/R อาจเป็นระบบไฟฟ้าเครื่องกล หรือโซลิดสเตตสำหรับบทความนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่รีเลย์ระบบเครื่องกลไฟฟ้า รีเลย์ไฟฟ้าประกอบด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้ากระดอง และหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าแยกทางไฟฟ้าออกจากวงจรที่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

Overload Relay คืออะไร มีหน้าที่อะไร ?

มอเตอร์ไฟฟ้ามีการใช้งานอย่างกว้างขวางในเครื่องจักรที่มีส่วนประกอบแบบหมุนมอเตอร์ มักมีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องป้องกันไม่ให้มอเตอร์ทำงานล้มเหลว ซึ่งเกิดจากการรับกระแสไฟฟ้ามากกว่าค่าแอมแปร์ที่กำหนดไฟฟ้าเกินในบางครั้งอาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติของสายดิน แต่มักเกิดขึ้นเนื่องจากการติดขัด หรือการทำงานที่ไม่เหมาะสมรีเลย์ป้องกันการโอเวอร์โหลดป้องกันมอเตอร์เสียหายโดยการตรวจสอบกระแสในวงจรมอเตอร์ และทำลายวงจรเมื่อตรวจพบไฟฟ้าเกิน หรือเฟสขัดข้องเนื่องจากรีเลย์มีราคาถูกกว่ามอเตอร์มากจึงเป็นวิธีการปกป้องมอเตอร์ที่เหมาะสม

Overload Relay คืออะไร มีหน้าที่อะไร ?

Latching Relay คืออะไร

Latching Relay เป็นประเภทย่อยของสวิตช์ระบบเครื่องกลไฟฟ้า หรือแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมักถูกเลือกในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการควบคุม (ปิด หรือขยายสวิตช์) การไหลของกระแสจำนวนมากโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของ Latching Relay ทำให้สามารถทำกระแสไฟที่น้อยกว่าการเปิดใช้งานสวิตช์ ซึ่งมากกว่าที่อุปกรณ์สวิตชิ่งประเภทอื่นๆ

ในสถานการณ์เฉพาะจำเป็นต้องใช้สวิตช์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Latching Relay ในการควบคุมกระแสที่ใหญ่กว่ารีเลย์มาตรฐานแล้วยังให้ประโยชน์ที่โดดเด่น เพราะมีหน่วยความจำเมื่อเปิดใช้งานแล้ว รีเลย์จะยังคงอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายโดยไม่ต้องใช้อินพุต หรือกระแสเพิ่มเติมใดๆ จนกว่าจะมีการบอกอย่างชัดเจนให้สลับกลับไปที่ตำแหน่งตรงข้ามอีกครั้งผ่าน Latching Relay สามารถใช้ได้ทั้งระบบแม่เหล็ก หรือระบบกลไก

Latching Relay คืออะไร

Latching Switch คืออะไร ?

สวิตช์ที่ไม่ต้องการการบีบอัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เปิดอยู่สวิตช์ประเภทนี้ใช้ในบ้านสำหรับสวิตช์ไฟ สเตอริโอ หรือสวิตช์ทำความร้อนส่วนกลางเมื่อเทียบกับสวิตช์อื่นๆ สวิตช์เหล่านี้เปิดอยู่และ ทำงานง่ายๆแม้หลังจากที่กดสวิตช์ออกไปแล้ว สวิตช์เหล่านี้ใช้เป็นหลักในการเตือนภัยเมื่อใดก็ ตามที่มีการเปิดใช้งานการเตือนภัย การแจ้งเตือนจะยังคงเปิดอยู่เป็นระยะเวลาไม่มีกำหนดจน กว่าระบบทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน สวิตช์เหล่านี้มักทำด้วยวัสดุโลหะหรือพลาสติกสวิตช์เหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นต่างๆ มากมาย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานโดยการล็อค

รีเลย์รุ่นที่เราแนะนำ

Hot
Relay

ABB Latching Power Relay

Mfr. Part No.: 2CDE141000R0301 - E261-230V

ราคา 3,672 บาท
Hot
Relay

ABB DIN Rail Power Relay, 48V dc Coil, 16A Switching Current

Mfr. Part No.: 2TAZ311000R2032 E297-16-20/48

ราคา 2,577 บาท
Hot
Relay

ABB Plug In Power Relay, 24V dc Coil, 10A Switching Current, SPDT

Mfr. Part No.: 1SVR405612R1000 CR-M024DC3

ราคา 428 บาท