Collection: transmission chain

โซ่ส่งกำลัง คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คล้ายสายพาน โดยการถ่ายทอดกำลังจากชุดขับไปยังชุดตาม โดยโซ่ส่งกำลัง จะต้องมีการทำงานคู่กับเฟืองโซ่ (Sprockets) ซึ่งจะยึดอยู่กับเพลาด้านขับและตาม ซึ่งระบบส่งประเภทนี้ จะไม่มีการสลิปเกิดขึ้น ทำให้ได้อัตราทดที่แน่นอน และใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงมากกว่าสายพาน

แบรนด์โซ่ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

259 products

โซ่ส่งกำลังมีกี่ชนิด

โซ่ส่งกำลังที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต จะมี 2 ชนิดดังนี้

1. Roller chains

Roller chains คือ โซ่ที่ประกอบด้วยแผ่นประกบด้านในและแผ่นประกบด้านนอก ยึดติดกันด้วยสลักและบุช มีโรลเลอร์กลวงติดตั้งร่วมกับบุช ซึ่งมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบ 1 ชั้น 2 ชั้น และ 3 ชั้น

type of roller chains

2. Toothed chains

Toothed chains หรือ Silent chains คือโซ่ที่ประกอบด้วยแผ่นประกบหลายแผ่นเรียงซ้อนกันและยึดติดกันด้วยสลักดังรูป แผ่นประกบแต่ละแผ่นจะมีฟันสองฟัน ในขณะส่งกำลังข้อต่อโซ่จะทำหน้าที่เป็นจุดหมุนของข้อโซ่ ทำให้โซ่แนบสนิทกับฟันบนเฟืองโซ่ จึงมีการสึกหรอน้อย โซ่ชนิดนี้มีเสียงเบาในขณะใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับโซ่แบบโรเลอร์ บางครั้งโซ่ชนิดนี้อาจเรียกว่า silent chain แต่โซ่ชนิดนี้มีน้ำหนักมากกว่า ราคาสูงกว่า และบำรุงรักษายากกว่าโซ่แบบ Roller

Tooth chains