คอลเลกชัน: บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve)

Butterfly Valve เป็นวาล์วประเภทหนึ่งที่ควบคุมการไหลของของไหลโดยใช้แผ่นกลมแบนที่เรียกว่าดิสก์ หรือใบพัดซึ่งอยู่ในตำแหน่งกลางท่อแผ่นดิสก์เชื่อมต่อกับก้านที่ผ่านแอคชูเอเตอร์บนตัววาล์วนอกท่อ เมื่อหมุนที่จับ หรือแอคชูเอเตอร์ จานจะหมุน ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของของเหลวผ่านวาล์วบัตเตอร์ฟลายวาล์วมักใช้ในอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย เพื่อควบคุมการไหลของอากาศ ก๊าซ หรือของเหลว

แบรนด์ บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve) ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve) คืออะไร ใช้งานยังไง

บัตเตอร์ฟลายวาล์ว เป็นวาล์วประเภทหนึ่งที่ใช้ในการควบคุม หรือควบคุมการไหล ของของไหลผ่านท่อ มีลักษณะคล้ายจานรูปผีเสื้อที่หมุนภายในวาล์วเพื่อควบคุมการไหล เมื่อจานหมุนขนานกับทิศทางการไหล วาล์วจะเปิดเต็มที่ และเมื่อตั้งฉาก วาล์วจะปิดสนิท บัตเตอร์ฟลายวาล์ว มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำ การผลิตกระแสไฟฟ้าและกระบวนการทางเคมี คลิกเพื่อสอบถาม

บัตเตอร์ฟลายวาล์วทำงานโดยใช้แผ่นดิสก์ที่หมุนภายในตัววาล์วเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวผ่านท่อ เมื่อหมุนจานในแนวตั้งฉากกับการไหลของของไหล มันจะปิดกั้นการไหลทั้งหมด เมื่อจานหมุนขนานกับการไหลของของไหล จะช่วยให้ของไหลไหลผ่านวาล์วได้อย่างอิสระจานเชื่อมต่อกับเพลาที่ยื่นออกมานอกตัววาล์ว เพลานี้เชื่อมต่อกับแอคชูเอเตอร์ซึ่งใช้เพื่อควบคุม ตำแหน่งของแผ่นดิสก์ แอคชูเอเตอร์อาจเป็นแบบแมนนวล โดยผู้ควบคุมจะหมุนดิสก์ด้วยมือ หรือสามารถเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้มอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อหมุนดิสก์ บัตเตอร์ฟลายวาล์วมักใช้ในการทำงานที่ควบคุมการเปิดหรือปิดอย่างง่ายของจำเป็นต้องมีการไหลของของไหล นอกจากนี้ยังใช้ในการใช้งานที่ต้องการอัตราการไหลสูงเนื่องจากมีแรงดันตก คร่อมต่ำเมื่อเทียบกับวาล์วประเภทอื่น บัตเตอร์ฟลายวาล์วใช้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลายเช่น ยา เคมีและน้ำมัน อาหาร น้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย การป้องกันอัคคีภัย การจ่ายก๊าซ การจัดการเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ วาล์วผีเสื้อสำหรับน้ำใช้เป็นวาล์วควบคุมในท่อเพื่อปิดการไหลของน้ำ วาล์วเหล่านี้มีให้ เลือกหลายขนาดและเหมาะสำหรับการจัดการสารละลายและของเหลวที่มีปริมาณของแข็งค่อนข้างมากที่ความดันต่ำวาล์วปีกผีเสื้อสแตนเลสใช้ในการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและทางทะเล เนื่องจากวัสดุมีความทนทานสูงและทนต่อการกัดกร่อน คลิกเพื่อสอบถาม

picture1


บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve) มีหน้าที่ และ หลักกการทำงานยังไง

ประเภทการทำงาน คุณสมบัติการทำงาน
บัตเตอร์ฟลายวาล์วออฟเซ็ตศูนย์

วาล์วเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการขันที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแผ่นดิสก์ และที่นั่งของวาล์วก้าน และแผ่นดิสก์ของวาล์วตั้งอยู่ตรงกลาง และจะสร้างซีลเมื่อแผ่นดิสก์เปลี่ยนรูปที่นั่งแบบอ่อนทำให้เกิดการเสียดสีเต็มที่ในระหว่างรอบการทำงานทั้งหมด วาล์วนี้สามารถจัดการกับสารเคมี สารเคลือบอาหารของแข็งบางชนิด และการใช้งานที่มีฤทธิ์กัดกร่อนข้อดีประการหนึ่งคือ สื่อส่วนใหญ่ที่ไหลผ่านวาล์วจะไม่สัมผัสกับร่างกายเนื่องจากที่นั่งของวาล์วครอบคลุมร่างกาย

บัตเตอร์ฟลายวาล์วออฟเซ็ตคู่

โครงสร้างดับเบิ้ลออฟเซ็ตมีศูนย์กลางของก้านที่เบี่ยงเบนจากศูนย์กลางของจานและวาล์ว ด้วยโครงสร้างนี้แผ่นวาล์วสามารถออกจากบ่าวาล์วได้อย่างรวดเร็ว ลดแรงกดทับที่ไม่จำเป็น และการขูดระหว่างบ่าวาล์วได้อย่างมาก โครงสร้างนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานของวาล์ว การขูดขีดที่ลดลงยังช่วยให้บ่าของวาล์วเหล่านี้ทำจากโลหะ ขยายขอบเขตการใช้งานของวาล์วปีกผีเสื้อไปสู่การใช้งานที่อุณหภูมิสูง

บัตเตอร์ฟลายวาล์วชดเชยสามเท่า

การออกแบบ การชดเชยสามเท่า ช่วยลดการถูระหว่างที่นั่ง และแหวนซีลผ่านเส้นทางการไหล ลดการสึกหรอของที่นั่งและซีล ช่วยยืดอายุการใช้งานของวงจร มักถูกใช้ในการใช้งานที่คล้ายกับเกทวาล์ว ซึ่งจำเป็นต้องมีที่รองโลหะ และต้องการการปิดอย่างแน่นหนาและ/หรือการสั่งงานแบบควอเตอร์เทิร์น แต่วาล์วปีกผีเสื้อออฟเซ็ตสามตัวสามารถเปิดและปิดได้เร็วกว่าและสามารถทำงานได้บ่อยครั้ง แม้ว่าจะมี เป็นการปิดเครื่องฉุกเฉิน วาล์วนี้มีแรงบิดต่ำและแนะนำสำหรับการใช้งานทั้งที่อุณหภูมิสูงและต่ำ

บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve) มีข้อดี และ ข้อเสีย ยังไง คลิกเพื่อสอบถาม

ข้อดี Butterfly Valve

 • มีการควบคุมการไหลในคุณภาพการใช้งาน
 • Butterfly Valve สามารถใช้ในการควบคุมการไหลของของเหลวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการหมุนจากการเปิดสปิกหลอกไปสู่การปิดสปิกหลอก ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

 • มีน้ำหนักเบาในการทำงาน
 • Butterfly Valve มีโครงสร้างที่เบาและสามารถทำให้ระบบท่อมีน้ำหนักเบาขึ้น สำหรับความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา

 • มีระบบควบคุมไหลง่ายในการใช้งาน
 • การหมุนของสปิกหลอกทำให้มีการควบคุมการไหลอย่างสว่างงาม และไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากในการเปิดหรือปิด Valve

 • มีราคาที่เป็นมิตร
 • Butterfly Valve มักมีราคาที่เป็นมิตรเมื่อเทียบกับวาล์ฟที่ใช้ในการควบคุมการไหลอื่นๆ โดยทั่วไป

ข้อเสีย Butterfly Valve

 • ความสามารถในการควบคุมการไหล
 • Butterfly Valve อาจไม่เหมาะสำหรับแรงดันสูงหรือการไหลที่มีของเหลวที่มีเสียงดังหรือสะเทือน เนื่องจากมีความหรอหรอมในการปิดสปิกหลอก

 • ความค่อนข้างน้อยในการรองรับการหยุดของเหลว
 • ในบางแบบ Butterfly Valve อาจไม่มีความค่อนข้างน้อยในการรองรับการหยุดของเหลวในที่หลากหลาย

 • มีข้อจำกัดในการใช้งาน
 • Butterfly Valve อาจไม่มีความทนทานต่อสภาวะที่รุนแรง โดยทั่วไปมันไม่ควรใช้ในแรงดันสูงหรือการไหลที่มีของเหลวอันตราย

 • การรั่วของของเหลว
 • ในบางกรณี Butterfly Valve อาจมีปัญหาในการรั่วของของเหลวเมื่ออยู่ในสถานะปิดสปิกหลอก

บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve) รุ่นที่แนะนำ คลิกเพื่อสอบถาม

รุ่นที่แนะนำ คุณสมบัติ WERMA รูป WERMA
Butterfly valve 3 นิ้ว
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมน้ำ ไอน้ำ อากาศ น้ำมันและก๊าซ

 • ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การเปิด-ปิด

 • ซีลก้านประกอบด้วยซีลหลักระหว่างดุมดิสก์ทรงกลมและดุมที่นั่งทรงกลม

 • หน้าแปลนสากลตัวดำเนินการคันโยกคันโยก
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว
Butterfly valve 4 นิ้ว
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมน้ำ ไอน้ำ อากาศ น้ำมันและก๊าซ

 • ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การเปิด-ปิด

 • ซีลก้านประกอบด้วยซีลหลักระหว่างดุมดิสก์ทรงกลมและดุมที่นั่งทรงกลม

 • หน้าแปลนสากลตัวดำเนินการคันโยกคันโยก
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว
Butterfly valve 6 นิ้ว
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมน้ำ ไอน้ำ อากาศ น้ำมันและก๊าซ

 • ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การเปิด-ปิด

 • ซีลก้านประกอบด้วยซีลหลักระหว่างดุมดิสก์ทรงกลมและดุมที่นั่งทรงกลม

 • หน้าแปลนสากลตัวดำเนินการคันโยกคันโยก
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว
butterfly valve 10 นิ้ว
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมน้ำ ไอน้ำ อากาศ น้ำมันและก๊าซ

 • ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การเปิด-ปิด

 • ซีลก้านประกอบด้วยซีลหลักระหว่างดุมดิสก์ทรงกลมและดุมที่นั่งทรงกลม

 • หน้าแปลนสากลตัวดำเนินการคันโยกคันโยก
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว

ตัวแทนจำหน่าย บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve) คลิกเพื่อติดต่อแอดมิน

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*