Collection: soft start

14 products

Soft Start Schneider คืออะไร

ซอฟต์สตาร์ทเป็นอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ประเภทหนึ่งที่ให้การเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆของมอเตอร์เพื่อช่วยจำกัดการกระแทกทางกลและความต้องการไฟฟ้าอย่างสูงสุดในขณะที่ VFD (เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมแรงบิดและความเร็วรอบของมอเตอร์ และแน่นอนสามารถที่จะใช้สำหรับการสตาร์ท และสต๊อปมอเตอร์ได้อีกด้วย) ยังสามารถควบคุมความเร็วเฉพาะของมอเตอร์ได้ แต่ซอฟต์สตาร์ท สามารถควบคุมได้เฉพาะการเร่งความเร็วและการชะลอตัวของมอเตอร์เท่านั้นซอฟต์สตาร์ทที่มี คุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมรวมถึงตัวเลือกการควบคุมแรงบิดสามารถใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรม

รูปsoft start

Soft Start Schneider ทำงานยังไง

รูปsoft start

โดยพื้นฐานแล้ว มอเตอร์ซอฟต์สตาร์ททำงานโดยการควบคุมปริมาณแรงดันไฟฟ้าที่วิ่งผ่านวงจร มอเตอร์ โดยจำกัดแรงบิดในมอเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้ชุดซอฟต์สตาร์ทลดแรงดันไฟฟ้าลงและช่วยให้ ค่อยๆหยุดการลดแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเดินอย่างราบรื่นซอฟต์สตาร์ทแบบใช้ไฟฟ้าจำ นวนมากยังใช้ชุดวงจรเรียงกระแสควบคุมด้วยซิลิคอนหรือไทริสเตอร์เพื่อจำกัดแรงดันไฟฟ้าให้ อยู่ในปริมาณที่จัดการได้มากขึ้นสำหรับมอเตอร์เมื่อมอเตอร์เริ่มสตาร์ทซิลิคอนเหล่านี้มีสถานะ เปิดซึ่งช่วยให้กระแสไหลและสถานะปิดซึ่งควบคุมและจำกัดกระแสไฟฟ้าที่อนุญาตให้กระชากผ่าน มอเตอร์ และช่วยให้เปิดเครื่องได้อย่างนุ่มนวลและง่ายดายยิ่งขึ้น

รูปsoft start

ข้อดี ข้อเสีย Soft Start Schneider

ข้อดีของ Soft Start Schneider

  • ชุดซอฟต์สตาร์ทเป็นโมดูลไทริสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสตาร์ทแบบนุ่มนวลของมอเตอร์ เหนี่ยวนำสามเฟส โมดูลนี้มาแทนที่ Star-Triangle แบบดั้งเดิม
  • ซอฟต์สตาร์ทเตอร์ใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดของสตาร์ทเตอร์มีขนาดเล็กมากไมโครโปรเซส เซอร์ในปัจจุบันมีความหลากหลายและใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยด้วยวิธีนี้ทำให้สามารถพัฒนาอุป กรณ์ขนาดเล็กได้ด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำ
  • ค่าใช้จ่ายต่ำมากำ
  • ความเรียบง่ายของการทำงานและความราบรื่นในการเริ่มต้นช่วยลดการกระแทกและการกระแทกในระบบกลไกล
  • มีข้อดีคือไม่ทำให้เกิดการกระแทกในระบบ จำกัดกระแสเริ่มต้น หลีกเลี่ยงจุดสูงสุดของกระแส และยังรวมซอฟต์สต็อปและการป้องกันไว้ด้วย
  • นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบทำความเย็นและระบบสูบ น้ำการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไปสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม โครโปรเซสเซอร์มีการขยายตัวอย่างมากคือต้นทุนที่ลดลง
  • อุปกรณ์นี้สามารถแทนที่แรงงานคนซึ่งมักใช้ในงานซ้ำๆด้วยเหตุนี้วงจรควบคุมของชุดซอฟต์ สตาร์ทจึงใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์/ไมโครโปรเซสเซอร์

ข้อเสียของ Soft Start Schneider

  • ซอฟต์สตาร์ทมักจะมีราคาแพง
  • การสะสมความร้อนจะเพิ่มอุณหภูมิภายในแผงอย่างมากต้องใส่ใจกับแผงกรองฝุ่นและพัดลมดูดอากาศ
ข้อดีข้อเสีย

Soft Start Schneider รุ่นต่างๆ

Altistart 22

abb solar คืออะไร

อัลติสตาร์ท22ได้รับการออกแบบมาสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้งานกับอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เพื่อฟังก์ชันการป้องกันที่ดีกว่าในระดับเดียวกันและใช้งานง่าย

Altistart 48

abb solar คืออะไร

อัลติสตาร์ท 48ซอฟต์สตาร์ทเตอร์ที่เชื่อถือได้ แข็งแกร่งและประสิทธิภาพสูงสำหรับมอเตอร์ของคุณด้วยระบบควบคุมแรงบิด (TCS) ที่เป็น เอกลักษณ์

Altistart 01

abb solar คืออะไร

อัลติสตาร์ท 01 Soft Starters ผสมผสาน ความเรียบง่ายและประสิทธิภาพไว้ด้วยกันซึ่ง เป็นโซลูชันที่โดดเด่นสำหรับเครื่องจักร

Altivar Soft Starter ATS480

abb solar คืออะไร

อัลติวาร์ ซอฟต์สตาร์ท ATS480 เป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของซอฟต์ สตาร์ทเตอร์สำหรับการแปลงเป็นดิจิทัลที่ปรับ ให้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไซ เบอร์ออกแบบมาเพื่อจัดการกับกระบวนการ และโครงสร้างพื้นฐานATS480ช่วยลดความ ยุ่งยากในการดำเนินการโครงการและเพิ่ม ความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันของคุณ ให้สูงสุดแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการมากที่สุด ATS480 สร้างจากความทนทานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและประสิทธิภาพการสตาร์ทหยุดซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ATS48 และรักษาการลงทุนเริ่มต้นของคุณ โดยการนำการออกแบบปัจจุบันมาใช้ใหม่