Collection: Torque limiters

Pressure Control Valve

Torque Limiter

Torque Limiter คือแรงบิดเชิงกลเป็นประเภทแรงบิดที่ง่ายที่สุดคือหมุด เฉือนที่เชื่อมระหว่างตัวที่หมุนได้สองตัว ตัวจำกัดแรงบิดแบบเสียดทานทำ งานคล้ายกับเบรกของรถยนต์โดยส่วนประกอบของไดรฟ์ที่ประกบอยู่ระหว่างแผ่นแรงเสียดทานจะเชื่อมต่อกับส่วนประกอบที่ขับเคลื่อน ซึ่งจะยึดส่วนประกอบของไดรฟ์ระหว่างการทำงานปกติการส่งแรงบิดเพื่อปกป้องเครื่องจักรสามารถหยุดเครื่องได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายต่อกลไกการส่งกำลังและอุปกรณ์อื่นๆ

Torque Limiter ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

118 products

Torque Limiter คืออะไร ใช้งานยังไง

คืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อควบคุมหรือจำกัดทอร์คในเครื่องหรือระบบต่างๆซึ่งใช้แรงบิดในการขับเคลื่อนของหลักการทำงานการใช้งานมักเกี่ยวข้องกับการตรวจจับแรงทอร์คและกระทำในรูปแบบต่างๆเหมาะสำหรับงานภาคอุตสาหกรรม และสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ Torque Limiter เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

Torque Limiter คืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อควบคุมหรือจำกัดทอร์คในเครื่องหรือระบบต่างๆ โดยอาศัยการตั้งค่าหรือการรับรองความแข็งแรงของมอเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับมันโดยอุปกรณ์นี้มักถูกใช้ในการใช้งานที่ต้องการป้องกันอุบัติเหตุหรือควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในกรณีที่มีการเกิดการต้านทานไม่ปกติที่ต้องการป้องกันอุบัติเหตุหรือควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในกรณีที่มีการเกิดการต้านทานไม่ปกติหรือสภาพแวดล้อมไม่คงที่ที่อาจทำให้ทอร์คเพิ่มขึ้นอย่างเฉิดฉายอุปกรณ์นี้สามารถป้องกันการสึกหรอหรือเสียหายทั้งในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับมัน ตัวอย่างของการใช้งานที่ใช้ Torque Limiter รวมถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและระบบควบคุมการเคลื่อนที่ต่างๆ เช่น ระบบลำเลียง สาย พานลำเลียง เครื่องอุตสาหกรรม เครื่องจักรอัตโนมัติและอื่นๆ ที่มีการใช้ทอร์คสูงและต้องการการควบคุมและป้องกันการเสียหายจากทอร์คที่เกินความจุของระบบหรืออุปกรณ์นั้นๆ

Torque Limiter มีหลายประเภทและรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับการใช้งานและความจุทอร์คที่แตกต่างกันและมักถูกใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการต้านทานไม่ปกติหรือสญาณของปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานประจำวันของระบบหรืออุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งกรณีที่มีการต้านทานที่ไม่ปกติ หรือสัญญาณของปัญหาใดๆ และช่วยลดความเสียหายและอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นในกรณีนี้เช่นเดียวกับการล็อคตัวเครื่องหรือควบคุุมการหยุดการทำงานของเครื่องจักรในกรณีเหล่านี้ เมื่อเกิดสภาวะเสี่ยงโดยทำให้เครื่องจักรหยุดหรือทำงานอย่างปลอดภัยในสภาวะที่เหน็จมีปัญหา คลิกเพื่อสอบถาม

picture1

ประเภท Torque Limiter มีกี่แบบ คลิกเพื่อสอบถาม

ประเภท คุณสมบัติ
Friction Torque Limiter

Friction Torque Limiter เป็นประเภทหนึ่งของ Torque Limiter หลักการทำงานคือการใช้แรงเสียค่าเฟริคชันของวัสดุตรวจจับทอร์คภายในตัว Torque Limiter เพื่อลดทอร์คที่ถูกส่งมายังอุปกรณ์หรือระบบที่เชื่อมต่ออยู่กับมันเมื่อทอร์คที่ถูกส่งมาเกินค่าที่กำหนด เฟริคชันของวัสดุตรวจจับทอร์คจะทำให้สลักหรือลื่นไหลขณะที่แรงทอร์คส่งผ่านTorque Limiterถูก ลดลงนั่นหมาย ความว่าอุปกรณ์หรือระบบที่เชื่อมต่ออาจหยุดหรือลดทอร์คที่รับได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการต้านทานไม่ปกติหรือเมื่อเกิดปัญ หาใดๆ ที่ทำให้ทอร์คเกินค่าที่กำหนด

Ratchet Torque Limiter

ซึ่งใช้การทำงานของ Ratchet เพื่อควบคุมแรงทอร์คและป้องกันการเกินค่าทอร์คที่กำหนดหลักการการทำงานคล้ายกับการทำงานของรถแข่งซึ่งใช้ลูกกระจกหรือลูกชิ้นโคลนเพื่อควบคุมการหมุนในทิศทางเดียวเท่านั้น Ratchet มีคุณสมบัติที่อนุญาตให้แกนหมุนหรือแรงทอร์ค ถูกส่งผ่านในทิศทางเดียวเท่านั้นและป้องกันการหมุนในทิศทางกลับอุปกรณ์นี้มักใช้ในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการต้านทานไม่ปกติหรือสัญญาณของปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานประจำวันของระบบหรืออุปกรณ์นั้นๆ

Slip Clutch Torque Limiter

ใช้หลักการของคลัทช์ที่สามารถหมุนได้เพื่อควบคุมแรงทอร์คและป้องกันการเกินค่าทอร์คที่ กำหนดหลักการทำงานคือการให้แกนหมุนที่สามารถหมุนได้เมื่อทอร์คเกินค่าที่กำหนด แต่จะ หยุดหมุนหากแรงทอร์คเกินค่าแกนหมุนที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือระบบที่ต้องควบคุมแรงทอร์คและแกนนี้มีการรับแรงทอร์คจากแหล่งส่งแรงอื่นๆ

Shear Pin Torque Limiter

ใช้หลักการของลูกปากหรือแกนหมุนที่ถูกออกแบบให้ถูกทำลาย เมื่อทอร์คเกินค่าที่กำหนด เพื่อป้องกันการเสียหายหรืออุบัติเหตุในระบบหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Torque Limiterหลักการทำงานคือการใช้แกนหมุนที่มีลูกปากหรือส่วนที่อ่อน แรงเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือระบบที่ต้องควบคุมแรงทอร์คและป้องกันการเสียหายจากทอร์คที่เกินความจุของระบบหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับมันตัวอย่างเช่นในเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ต้องการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดปัญหาใดๆ ที่ทำให้ทอร์คเกินค่าที่กำหนด

picture1

ตัวแทนจำหน่าย Torque Limiter คลิกเพื่อติดต่อแอดมิน

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*