Collection: Auto Drain

Pressure Control Valve

ออโต้เดรน ( Auto Drain )

ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆมีการติดตั้งเครื่องอัดอากาศหรือออโต้เดรน( Auto Drain )ซึ่งส่วนใหญ่สามารถจัดการได้ในแง่ของการสกัดความชื้นเพื่อประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้นน้ำที่ระเหยออกมามีอยู่ในอากาศตามธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งช่วยในการรักษาความสะอาดและประสิทธิภาพ ของระบบทำงาน

ออโต้เดรน ( Auto Drain ) ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

28 products

ออโต้เดรน ( Auto Drain ) คืออะไร ใช้งานยังไง

ออโต้เดรน ( Auto Drain ) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบท่อสายลมหรืออื่นๆเพื่อลดน้ำที่สะสมอยู่ในระบ บอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีคนมาล้างน้ำเอง นั่นคือมันจะทำหน้าที่การล้างน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อมีน้ำสะสม ถึงระดับที่กำหนดล่วงหน้า ซึ่งช่วยในการรักษาความสะอาดและประสิทธิภาพของระบบทำงานเหมาะ สำหรับใช้ในงานระบบลมอัตโนมัติ เครื่องอัดอากาศ ระบบน้ำหล่อเย็น ระบบลมพิเศษ และสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ ออโต้เดรน ( Auto Drain ) เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

Auto drain valve (วาล์วลดน้ำอัตโนมัติ) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบท่อสายลมหรืออื่นๆเพื่อลดน้ำที่สะสมอยู่ใน ระบบโดยอัตโนมัติ โดยทำหน้าที่การล้างน้ำออกโดยอัตโนมัติเมื่อมีน้ำสะสมถึงระดับที่กำหนดล่วงหน้าซึ่งช่วยใน การรักษาความสะอาดและประสิทธิภาพของระบบทำงาน การลดน้ำอัตโนมัติช่วยป้องกันการสะสมของน้ำที่อาจ ทำให้เกิดปัญหาเช่นการกัดกร่อนหรือสิ่งสกปรกในระบบท่อลมได้สำหรับใช้ในงานที่ต้องการควบคุมน้ำที่สะสมใน ระบบท่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ คลิกเพื่อสอบถาม

ระบบการทำงาน คุณสมบัติการทำงาน
ระบบลมอัตโนมัติ

ในระบบลมอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงานหรือโรงงานผลิต เพื่อลดน้ำที่สะสมในท่อลมและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อ ป้องกันความชื้นและการสกปรกในระบบลม

เครื่องอัดอากาศ

ในการดูแลรักษาเครื่องอัดอากาศเพื่อลดการสะสมของน้ำที่เกิดขึ้นในกระบวนการอัดอากาศ

ระบบน้ำหล่อเย็น

สำหรับลดน้ำที่สะสมในระบบหล่อเย็นของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้น้ำเย็น

ระบบลมพิเศษ

ในการทำงานกับระบบลมพิเศษที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆ

picture1

การติดตั้ง ออโต้เดรน ( Auto Drain ) มีกี่ประเภท คลิกเพื่อสอบถาม

ขั้นตอน การติดตั้ง
เลือกวาล์วเดรนที่เหมาะสม

พิจารณาวาล์วเดรนอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับวาล์วเดรนของคอมเพรสเซอร์แอร์โดยพิจาร ณาจากแรงดันใช้งาน อุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้า นอกจากนี้ให้แก้ไขประเภทของวาล์วเดรน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ปิดคอมเพรสเซอร์

ก่อนติดตั้งวาล์วให้ปิดคอมเพรสเซอร์แอร์และถอดออกจากแหล่งจ่ายไฟเพื่อความปลอดภัย

ปล่อยแรงดันอากาศ

เปิดวาล์วระบายแบบแมนนวลที่มีอยู่หรือวาล์วปล่อยอื่นๆ เพื่อปล่อยแรงดันอากาศที่ตกค้าง ออกจากคอมเพรสเซอร์และถังอากาศ

ใช้น้ำยาซีลเกลียว

ทาน้ำยาซีลเกลียวที่เหมาะสม เช่น เทปเทฟล่อนหรือสารพันท่อบนเกลียวของวาล์วเดรนอัต โนมัติเพื่อป้องกันอากาศรั่ว นอกจากนี้ หากมีการติดตั้งวาล์วเดรนแบบแมนนวลอยู่แล้วให้ ถอดออกโดยใช้ประแจ และเตรียมจุดเชื่อมต่อสำหรับการติดตั้งวาล์วเดรนอัตโนมัติ

ติดตั้งวาล์ว

ร้อยวาล์วเดรนอัตโนมัติเข้ากับจุดเชื่อมต่อ แล้วขันให้แน่นโดยใช้ประแจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เข้าที่อย่างแน่นหนา แต่หลีกเลี่ยงการขันแน่นเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกลียวเสียหายได้

เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

หากวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟ ฟ้าที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต สำหรับวาล์วควบคุมตัวจับเวลาให้ตั้งค่าช่วงเวลาเปิด และปิดที่ต้องการ

ทดสอบการติดตั้ง

เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเครื่องอัดอากาศอีกครั้งแล้วเปิดเครื่องปล่อยให้ระบบสร้างแรง ดันและสังเกตการทำงานของวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติในระหว่างรอบการระบายน้ำตรวจสอบ การรั่วไหลหรือปัญหาระหว่างการทำงาน

การบำรุงรักษา

ตรวจสอบและทำความสะอาดวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติหลังการติดตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าการทำง านถูกต้องและยืดอายุการใช้งาน

ตัวแทนจำหน่าย ออโต้เดรน ( Auto Drain ) คลิกเพื่อสอบถาม

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*