Collection: ball valve

บอลวาล์ว ( Ball valve )

บอลวาล์วเป็นวาล์วปิดที่ควบคุมการไหลของ ของเหลวหรือก๊าซโดย ใช้ลูกบอลหมุนที่มีรู ด้วยการหมุนลูกบอลหนึ่งในสี่รอบ (90 องศา) รอบแกนของมัน ตัวกลางสามารถไหลผ่านหรือถูกบล็อกได้ มีคุณ ลักษณะเด่น คือ มีอายุการใช้งานยาวนานและให้การซีลที่เชื่อถือได้ ตลอดอายุการใช้งาน ในรุ่นพิเศษ บอลวาล์ว ยังใช้เป็นวาล์วควบคุม ด้วยและมีความทนทานต่อสารปนเปื้อนได้ดีกว่าวาล์วประเภทอื่นๆ

แบรนด์ บอลวาล์ว ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

270 products

บอล วาล์ว ( ball valve ) คืออะไร ทำหน้าที่ยังไงในอุตสาหกรรม

บอลวาล์ว (Ball Valve) เป็นชนิดของวาล์วที่ใช้ในการควบคุมการไหลของ ของเหลวในระบบท่อ โดยมีลักษณะคล้ายกับลูกบอลที่มีอยู่ภายในท่อ ที่สามารถหมุนได้เพื่อเปิด หรือ ปิดการไหลของ ของเหลว บอลวาล์วมักนิยมใช้ในการใช้งานที่ต้องการการควบคุมการไหลของน้ำหรือของเหลว อื่นๆ เช่น ระบบปรับอากาศในอาคาร ระบบน้ำดื่ม ระบบน้ำร้อน และอื่นๆ ที่ต้องการการควบคุม การไหลของ ของเหลวอย่างแม่นยำและรวดเร็ว ในระบบท่อโดยการหมุนของลูกบอล ที่อยู่ภายในวาล์วซึ่งจะเปิดหรือปิดทางการไหลของของเหลวตามทิศ ทางที่ต้องการ และ การทำงานหลักของบอลวาล์ว คือ เมื่อเปิดวาล์วลูกบอลในวาล์วหมุนในทิศทางที่เหมาะสมจากตำแหน่งปิดไปยังตำแหน่งเปิดน้ำหรือของเหลวจะไหลผ่านระบบ ท่อไปยังทิศทางที่ต้องการ และเมื่อปิดวาล์วลูก บอลจะหมุนในทิศทางที่ตรงกันข้ามจากตำแหน่งเปิดไปยังตำแหน่งปิด ลูกบอลจะบดตัวเข้ากับช่องในวาล์วและบล็อกการไหลของ ของเหลวและจะทำให้การไหลของ ของเหลวถูกปิดทางการไหล

บอลวาล์วในอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์หรือวาล์วที่ใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์เพื่อควบคุมการไหลของ ของเหลว หรือ ก๊าซในระบบท่อซึ่งมีหลายประเภทและการใช้งานหลากหลายตามความเหมาะสมบอลวาล์วในอุตสาหกรรมมักถูกออกแบบให้ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ทนต่อความร้อนสูง ความดันสูง และสารเคมีต่างๆ ซึ่งมักพบในสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยน แปลงได้โดยต่อเนื่องและที่ต้องมีการควบคุมการไหลอย่างแม่นยำ

บอลวาล์วในอุตสาหกรรม การใช้งานบอลวาล์วในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมน้ำและน้ำเสีย

บอลวาล์วใช้ในระบบประมาณน้ำ ระบบทำลายน้ำเสีย และระบบการจัดการน้ำเสีย เพื่อควบคุมการไหลของน้ำและน้ำเสียในการบำบัดน้ำเสียและการจัดการน้ำในโรง งานผลิตและสถานที่อุตสาหกรรมอื่นๆ

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

บอลวาล์วใช้ในการควบคุมการไหลของน้ำมันและก๊าซในโรงงานผลิตน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติ ระบบท่อนำน้ำมันและก๊าซ และระบบประมาณน้ำมันและก๊าซ

อุตสาหกรรมเคมี

บอลวาล์วใช้ในการควบคุมการไหลของสารเคมีในกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ สารเคมี เพื่อป้องกันการรั่วของสารเคมีและควบคุมปริมาณที่ไหลผ่านระบบ

อุตสาหกรรมพลาสติก

บอลวาล์วใช้ในการควบคุมการไหลของพลาสติกในกระบวนการผลิตพลาสติกและ การควบคุมปริมาณที่ไหลผ่านระบบ

อุตสาหกรรมพลังงาน

บอลวาล์วใช้ในระบบท่อน้ำที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ระบบท่อน้ำที่ใช้ในโรงงาน ผลิตพลังงานจากหมอกน้ำร้อนและอื่นๆ

picture1

บอล วาล์ว ( ball valve ) มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ส่วนประกอบ บอล วาล์ว การใช้งาน บอล วาล์ว
ลูกบอล (Ball)

ลูกบอลเป็นส่วนที่สำคัญของวาล์ว มีรูปร่างคล้ายทรงกลมและมีรูฉากในภายใน เพื่อให้การไหลของของเหลวหรือก๊าซสามารถผ่านไปมาได้ การหมุนลูกบอลจะเปิด หรือปิดทางการไหลของของเหลว ลูกบอลสามารถทำจากวัสดุหลายชนิด เช่น สแตนเลส, ทองเหลือง, หรือพลาสติก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและสภาพ แวดล้อม

ตัวยึด (Body)

ตัวยึดเป็นส่วนที่ลูกบอลอยู่ภายใน และมีรูท่อส่งน้ำหรือก๊าซผ่าน รูปร่างของตัวยึด อาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบของวาล์ว ตัวยึดสามารถทำจากวัสดุที่ทนทานต่อ สภาวะแวดล้อมและสภาพการใช้งาน เช่น สแตนเลส ทองเหลือง หรือเหล็ก

สายสลิงค์ (Stem)

สายสลิงค์เป็นส่วนที่เชื่อมต่อลูกบอลกับหมวกหรือเฟืองของวาล์ว การหมุนสาย สลิงค์จะทำให้ลูกบอลหมุนเพื่อเปิดหรือปิดการไหล สายสลิงค์มักทำจากวัสดุที่แข็ง แรงเพื่อรับน้ำหนักและแรงดันจากการทำงาน

หมวก (Bonnet)

หมวกครอบส่วนยอดของวาล์วและสายสลิงค์ เป็นส่วนที่สามารถถอดปิดเพื่อเข้า ถึงภายในวาล์วเมื่อจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

ฟิตติ้ง (Fittings)

ฟิตติ้งคือส่วนที่ใช้เชื่อมต่อวาล์วกับท่อหรือระบบท่อในแต่ละแอปพลิเคชัน มักใช้ ข้อต่อหรือน็อตเพื่อเชื่อมต่อวาล์วกับท่อpicture1

บอล วาล์ว ทองเหลือง ใช้งานดีไหม และ ราคาเท่าไร

บอลวาล์ว ทองเหลือง เป็นวาล์วที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่มีความเป็นกรดหรือ ด่างน้อยๆและมีการใช้งานที่ดีไม่ต้องมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนหรือการสนิมเรียกว่าทองเหลืองเนื่องจากมีสีทองเหลือง หรือ ทองแดงในลักษณะของวัสดุ การเลือกใช้ บอลวาล์วทอง เหลืองหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาวะการใช้งานที่ต้องการวาล์วที่ควบคุมการไหลอย่างแม่นยำและรวดเร็ว บอลวาล์ว ทองเหลืองในแต่ละประเภทก็จะมีจุดเด่นและราคาที่แตกต่างกันออกไป

ชื่อรุ่น ราคา
บอลวาล์ว ทองเหลือง KITZ 4 นิ้ว ( 100 มม. ) รุ่น SZA ( Ball Valves KITZ)

สอบถามราคา

บอลวาล์ว ทองเหลือง KITZ 1/4 นิ้ว ( 8 มม. ) รุ่น T ( Ball Valves KITZ)

สอบถามราคา

บอลวาล์ว ทองเหลือง KITZ 3/8 นิ้ว ( 10 มม. ) รุ่น TK ( Ball Valves KITZ)

สอบถามราคา

Ball Valve ARITA PN40 / CLASS 600 FULL BORE ARV-1000SE(Series 600)

สอบถามราคา

NIBCO Ball Valve Brass T-FP-40-BSPP 350 psi ขนาด 2 นิ้ว

สอบถามราคา

NIBCO Ball Valve Brass T-FP-40-BSPP 350 psi ขนาด 1 นิ้ว

สอบถามราคา

Ball Valve Crane 1 1/2 นิ้ว DZR Brass Extend Stem Model D171EXS Class PN25

สอบถามราคา

Ball Valve Crane 1 นิ้ว DZR Brass STD Stem Model D171 Class PN25

สอบถามราคา

**ราคาสินค้าแบน บอลวาล์ว ทองเหลือง ตามตารางเป็นเพียงราคาสินค้าเบื้องต้นสามารถ ทักสอบถามราคาและรุ่น บอลวาล์ว ทองเหลือง อื่นๆได้ที่แอดมินน่ะค่ะ**


การทำงานของ บอลวาล์ว เกลียวใน และ เกลียวนอก

บอลวาล์วเกลียวในและเกลียวนอก เป็นประเภทของบอลวาล์วที่มีสายเกลียวที่ติดอยู่ที่ส่วนยอด ของวาล์วสายเกลียวนี้ใช้ในการติดตั้งวาล์วในระบบท่อหรือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ โดยทั่วไปแล้วมีสายเกลียวที่ถูกกล่าวว่า NPT (National Pipe Thread) หรือ BSP (British Stan dard Pipe)ซึ่งเป็นมาตรฐานของสายเกลียวที่ใช้ในการติดตั้งวาล์วในระบบท่อบอลวาล์วเกลียวในและเกลียวนอกมักจะใช้ในการใช้งานที่ต้องการควบคุมการไหลของ ของเหลวหรือก๊าซในระบบ ท่อและมีความสะดวกในการติดตั้งและปรับแต่ง วาล์วเกลียวมักมีขนาดและการทนทานต่อสภาวะ แวดล้อมต่างๆการบำรุงรักษาและการตรวจสอบเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บอลวาล์วเกลียวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระยะยาว

picture1

บอล วาล์ว ( ball valve ) มีกี่ประเภท และ มีกี่แบบ

วาล์ว ควบคุม อัตราการไหล ทางเดียว

บอลวาล์วทางเดียว (Single-Port Ball Valve) เป็นประเภทของบอลวาล์วที่มีทางการไหลเพียง ทางเดียวเท่านั้นหมายความว่ามีทางการไหลเฉพาะในทิศทางที่กำหนดบอลวาล์วทางเดียวมีลูกบอลที่ออกแบบมาเพื่อให้มีทางการไหลเพียงทางเดียวในการเปิดหรือปิดวาล์วนั่นคือเมื่อวาล์วถูกเปิด (ลูกบอลหมุน)แล้วของเหลวหรือก๊าซจะไหลผ่านวาล์วเพียงทางเดียว และเมื่อลูกบอลหมุนกลับทา งการไหลจะถูกปิดกั้น บอลวาล์วทางเดียวมักใช้ในการใช้งานที่ต้องการควบคุมการไหล ในทิศทาง เดียว บอลวาล์วทางเดียวมักมีการใช้งานในระบบที่ต้องการการควบคุมทางการไหลอย่างเฉพาะ เจาะจงและทางเดียวในแต่ละระบบท่อหรือการใช้งาน

picture2

วาล์ว ควบคุม อัตราการไหล สองทาง

บอลวาล์วสองทาง เป็นประเภทของวาล์วที่มีทางการไหลเพียงสองทิศทางเท่านั้น คือเปิดหรือปิด เท่านั้นบอลวาล์วสองทางมีโครงสร้างที่ออกแบบมาให้มีทางการไหลทั้งสองทิศทางในขณะเปิดหรือปิดเท่านั้นมันมีลูกบอลที่หมุนภายในทางเส้นตรงของท่อเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซในระบบท่อ บอลวาล์วสองทางมักใช้ในการใช้งานที่ต้องการการควบคุมการไหลแบบเปิดปิด เช่น ในระบบน้ำประปาที่มีการเปิดหรือปิดการไหลของน้ำ ระบบลมอัด และอื่นๆ

picture2

วาล์ว ควบคุม อัตราการไหล สามทาง

บอลวาล์วสามทาง เป็นประเภทของบอลวาล์วที่มีโครงสร้างเฉพาะ ที่ช่วยในการควบคุมการไหล ของ ของเหลว หรือ ก๊าซในระบบท่อ บอลวาล์วสามทางมีสองแบบ บอลวาล์วสามทาง L-Port แบบที่ 1 คือ มีลูกบอลที่ออกแบบให้มีทางการไหลเฉพาะทางเดียวคือไหลเข้าในทางที่เปิดแล้วจะ ปิดทางที่อีกสองทิศทาง เช่น ในระบบการจ่ายน้ำที่ต้องการเลือกไหลน้ำไปยังสองทิศทางต่างๆ แบบที่ 2 คือ บอลวาล์วสามทาง T-Port ในระบบที่ต้องการสลับการไหลระหว่างสองทิศทาง การควบคุมการไหลในทิศทางหลายทิศทาง การเลือกบอลวาล์วสามทางที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ ความต้องการและโครงสร้างของระบบท่อในแต่ละการใช้งาน

picture2

ตัวแทน จำหน่าย บอล วาล์ว ( ball valve )

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 6:00 PM*