Collection: solenoid valve

โซลินอยด์วาล์ว หรือ วาล์วควบคุมทิศทาง หน้าที่ในการกำหนดช่องทางการไหลของลม เพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ เช่น ควบคุมการเคลื่อนที่เข้าหรือออกของก้านกระบอกลมหรือควบคุมให้ก้านกระบอกลมข้างตำแหน่งการทำงานใช้หลักการควบคุมการเปิดและปิดลมอัดจากรูหนึ่งไปยังรูลมอีกรูหนึ่งโดยที่โซลินอยด์วาล์วนั้นจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสั่งให้ทำงานกรณ์ต่างๆ ของเครื่องจักรที่มีการหมุน

แบรนด์โซลินอยด์วาล์วที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

2105 products