Skip to product information
1 of 1

Ratchet Relay Omron G4Q-212S AC100/(110)

Ratchet Relay Omron G4Q-212S AC100/(110)

Regular price 2,236.00 ฿
Regular price Sale price 2,236.00 ฿
Sale Sold out

OMRON

รายละเอียด Ratchet Relay Omron G4Q-212S AC100/(110)

หลักการทำงานของ G4Q-212S AC100/(110)

G4Q-212S AC100/(110) เป็นรีเลย์ไฟฟ้าแบบล็อกชนิดปลั๊กอิน ผลิตโดย Omron ทำหน้าที่ควบคุมวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 100 โวลต์ หรือ 110 โวลต์

หลักการทำงาน:

เปิดรีเลย์

 • จ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 100 โวลต์ หรือ 110 โวลต์ ไปยัง ขั้วคอยล์ (Coil)
 • รีเลย์จะ "ล็อก" หมายความว่าจะยังคงเปิดอยู่แม้จะถอดไฟฟ้าออกจากขั้วคอยล์

ปิดรีเลย์

 • จ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 100 โวลต์ หรือ 110 โวลต์ ไปยัง ขั้วตรงข้าม ของ ขั้วคอยล์ (Coil)
 • รีเลย์จะ "ปลดล็อก" หมายความว่าจะปิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • รีเลย์มี ขั้วสัมผัส (Contact terminals) สองขั้ว ใช้ต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุม (Load)
 • รีเลย์มี ไดโอด (Diode) ต่ออยู่ข้ามขั้วคอยล์เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ (EMF) เมื่อปิดรีเลย์
 • รีเลย์ ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เท่านั้น ห้ามจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไปยังขั้วคอยล์
 • รีเลย์มี ฉนวนไฟฟ้า ระหว่างขั้วคอยล์และขั้วสัมผัส 2,000 โวลต์

ตัวอย่างการใช้งาน G4Q-212S AC100/(110) ควบคุมหลอดไฟ:

 • ต่อสายไฟด้านหนึ่งของหลอดไฟไปยังขั้ว Common ของรีเลย์
 • ต่อสายไฟอีกด้านหนึ่งของหลอดไฟไปยังขั้ว Contact terminal ของรีเลย์
 • ต่อสายไฟ AC 100 โวลต์ หรือ 110 โวลต์ ไปยัง ขั้วคอยล์ (Coil) ของรีเลย์
 • เมื่อจ่ายไฟ AC 100 โวลต์ หรือ 110 โวลต์ ไปยัง ขั้วคอยล์ หลอดไฟจะสว่าง เมื่อถอดไฟออกจาก ขั้วคอยล์ หลอดไฟจะยังคงสว่าง

วิธีปิดไฟ:

  จ่ายไฟ AC 100 โวลต์ หรือ 110 โวลต์ ไปยัง ขั้วตรงข้าม ของ ขั้วคอยล์

หมายเหตุ:

 • แรงดันไฟฟ้า AC ที่จ่ายไปยังขั้วคอยล์ควรเป็น 100 โวลต์ หรือ 110 โวลต์
 • ห้ามจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไปยังขั้วคอยล์
 • รีเลย์ออกแบบมาสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติ
 • ควรติดตั้งรีเลย์ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

สเปคของรีเลย์ G4Q-212S AC100/(110)

ข้อมูลขดลวด

 • 100 VAC ที่ความถี่ 50 Hz (กระแสไฟฟ้า 74 mA)
 • 100 VAC ~ 110 VAC ที่ความถี่ 60 Hz (กระแสไฟฟ้า 64 mA ~ 73.5 mA)

ข้อมูลหน้าสัมผัส

 • รูปแบบหน้าสัมผัส: DPDT (Double Pole Double Throw - 2 เส้นทาง 2 ตำแหน่ง)
 • วิธีการสัมผัส: แบบ Form A (Normally Open - NO) หรือแบบ Form B (Normally Closed - NC) ขึ้นอยู่กับรุ่นของรีเลย์
 • วัสดุหน้าสัมผัส: โลหะผสมเงิน (Ag Alloy) มีคุณสมบัติทนทานต่อการสึกหรอและ przewodność (provodnost - conductivity - การนำไฟฟ้า) ที่ดี

ความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด:

 • 220 โวลต์ AC, 5 แอมแปร์ (สำหรับโหลดแบบ Resistive - โหลดแบบต้านทาน)
 • 220 โวลต์ AC, 3 แอมแปร์ (สำหรับโหลดแบบ Inductive - โหลดที่มีขดลวด ด้วยค่า cosφ = 0.4)
 • 24 โวลต์ DC, 5 แอมแปร์ (สำหรับโหลดแบบ Resistive)
 • 24 โวลต์ DC, 4 แอมแปร์ (สำหรับโหลดแบบ Inductive - ด้วยค่า L/R = 7 มิลลิวินาที)

ขั้วต่อ

 • ขั้วต่อแบบ Plug-in terminal สะดวกในการติดตั้งและถอดออก

ข้อมูลจำเพาะ

ความต้านทานต่อการสัมผัส สูงสุด 50 mΩ (วิธีลดแรงดันด้วย 5 VDC 1 A)
เวลาทำการ สูงสุด 60 มิลลิวินาที (เมื่อใช้กำลังไฟพิกัดการทำงาน 23 ℃ ไม่รวมการเด้งกลับของหน้าสัมผัส)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด กลไก: 1200 ครั้ง/ชั่วโมง อัตราโหลด: 1200 ครั้ง/ชั่วโมง
ความต้านทานของฉนวน ระหว่างขดลวดและหน้าสัมผัส: นาที 100 MΩ (ที่ 500 VDC)
ระหว่างหน้าสัมผัสที่มีขั้วต่างกัน: นาที 100 MΩ (ที่ 500 VDC)
ระหว่างหน้าสัมผัสที่มีขั้วเดียวกัน: นาที 100 MΩ (ที่ 500 VDC)
ความเป็นฉนวน ระหว่างคอยล์และหน้าสัมผัส: 2000 VAC 50/60 Hz 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสที่มีขั้วต่างกัน: 2000 VAC 50/60 Hz 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสที่มีขั้วเดียวกัน: 1000 VAC 50/60 Hz 1 นาที
ความต้านทานการสั่นสะเทือน (การทำลาย) 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว 0.75 มม. (แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม.)
ความต้านทานการสั่นสะเทือน (ทำงานผิดปกติ) 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว 0.25 มม. (แอมพลิจูดสองเท่า 0.5 มม.)
ทนต่อแรงกระแทก (ทำลาย) 500 ม./วินาที2
ความต้านทานต่อแรงกระแทก (ทำงานผิดปกติ) 100 ม./วินาที2
ความอดทน (เครื่องกล) ขั้นต่ำ 5,000,000 ก้าว (ความถี่ในการสลับ 1,200 การทำงาน/ชม.)
ความทนทาน (ไฟฟ้า) ขั้นต่ำ 500,000 ก้าว (23 ℃, โหลดพิกัด, ความถี่สวิตชิ่ง 1,200 การทำงาน/ชม.)
อัตราความล้มเหลว 100 mA ที่ 5 VDC (ระดับความล้มเหลว: ค่าที่ต้องการ, ความถี่ในการสลับ: 60 การทำงานต่อนาที)
อุณหภูมิแวดล้อม (ขณะทำงาน) -10 ถึง 55 ℃ (ไม่มีการแช่แข็งหรือควบแน่น)
ความชื้นโดยรอบ (ขณะทำงาน) 5 ถึง 85 %
น้ำหนัก ประมาณ 340 g
วิธีการติดตั้ง Socket
ซ็อกเก็ตที่ใช้งานได้ 8PFA1/PL08
View full details