Collection: Globe Valve KITZ

โกลบวาล์ว kitz (globe valve kitz)

โกลบวาล์ว Kitz (Globe Valve Kitz)

เป็นวาล์วเคลื่อนที่เชิงเส้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อหยุด หรือเริ่ม เพื่อควบคุมการไหลเป็นหลัก การใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โกลบวาล์วสำคัญอย่างมากในการใช้กับงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถปรับปริมาณของของเหลวภายในระบบได้ลดเวลา และขั้นตอนการทำงานในภาคอุตสาหกรรม

147 products

}

โกลบวาล์ว Kitz (Globe Valve Kitz) คืออะไร ?

Globe Valve Kitz เป็นวาล์วเคลื่อนที่เชิงเส้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อหยุด หรือเริ่มและควบคุมการไหลเป็นหลัก โดยปกติแล้วชิ้นส่วนปิดจะเรียกว่าแผ่นดิสก์ (ตัวปิด) ขณะที่แผ่นดิสก์เคลื่อนที่เป็นเชิงเส้นลงวาล์วโกลบวาล์วจะถูกใช้เป็นหลักเนื่องจากการออกแบบสำหรับการควบคุมปริมาณและการควบคุมการไหลผ่านวาล์ว ยังคงสามารถใช้ในระหว่างที่ไหลผ่านวาล์ว อย่างไรก็ตามอัต ตราและทิศทางการไหลมีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้ความดันลดลงอย่างมากเมื่อใช้โกลบวาล์ว

กระบวนการทำงานโกลบวาล์ว Kitz

โกลบวาล์วได้รับการออกแบบมาเพื่อการไหลของ ของเหลวที่ไหลผ่านไม่เป็นเส้นตรงแทนที่จะพบการอุดตันในแนวตั้งฉากที่วาล์วของเหลวจะไหลผ่านในแนวตั้ง ไหลผ่านมาทางช่องวาล์วซึ่งตรงกับแผ่นปลั๊ก เมื่อก้านวาล์วหมุนผ่านล้อ และยกขึ้นเพื่อให้ตัวกลางผ่านได้จานจะเคลื่อนที่ขนานไปกับกระแสน้ำ ตำแหน่งของก้านจะเปิด และไหลผ่านวาล์วจะปิดการเคลื่อนไหวในแนวดิ่ง

โกลบวาล์วมักพบในระบบท่อที่ขนส่งตัวกลางที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมีแรงดันสูงหรือร้อนจัดหรือเย็นจัดชิ้นส่วนทำงานส่วนใหญ่ของโกลบวาล์วอยู่ภายในโพรง และการเข้าถึงส่วนประกอบภายในจะอยู่ทางด้านบนโกลบวาล์วเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมปริมาณ หรือควบคุมการไหลทำให้ระบบการทำงานขอองโกลบวาล์วทำงานอย่างเป็นระบบ

หลักการทำงาน

 • แกนวาล์วจะเชื่อมต่อกับลิ้นวาล์ว
 • ลิ้นวาล์วจะเปิดหรือปิดกั้นทางไหลของของเหลว
 • การหมุนแกนวาล์วจะทำให้ลิ้นวาล์วเคลื่อนที่ขึ้นลง
 • การหมุนด้ามจับจะส่งกำลังผ่านเกลียว ไปยังแกนวาล์ว

ส่วนประกอบ

 • ด้ามจับ: ใช้สำหรับหมุนลูกบอลเพื่อเปิดหรือปิดวาล์ว
 • ซีล: ป้องกันการรั่วซึมของของเหลว มีทั้งแบบซีลเดี่ยวและซีลคู่
 • ตัววาล์ว: ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของวาล์ว ผลิตจากวัสดุต่างๆ ขึ้นอยู่กับรุ่น
 • ลูกบอล: ทำหน้าที่เปิดหรือปิดการไหลของของเหลว ผลิตจากวัสดุที่ทนทาน เช่น สแตนเลส

ขั้นตอนการทำงาน

 • ปิดวาล์ว:หมุนด้ามจับไปทางทิศทางตามเข็มนาฬิกา ลิ้นวาล์วจะเคลื่อนที่ลงมาปิดกั้นทางไหลของของเหลว
 • เปิดวาล์ว:หมุนด้ามจับไปทางทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ลิ้นวาล์วจะเคลื่อนที่ขึ้น ยกตัวขึ้นจากบ่าวาล์ว ของเหลวจะไหลผ่านวาล์วได้

ตัวอย่างการทำงานของโกลบวาล์ว Kitz


ข้อดี ข้อเสีย Globe Valve Kitz

ข้อดี Globe Valve Kitz ข้อเสีย Globe Valve Kitz
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของจานวาล์วไปยังบ่าวาล์วช่วยส่งเสริมความสามารถในการควบคุมที่ดีของโกลบวาล์วเมื่อวาล์วปิดลงช่องว่างระหว่างดิสก์ และเบาะนั่งจะค่อยๆลดลงในระยะทาง สั้นๆทำให้ควบคุมการไหลได้ดี ความดันของเหลวถูกเอาชนะโดยจานวาล์วจากปลายอีกด้านทำให้ต้องใช้แรงบิดสูงเพื่อปิดวาล์วนี้นอกจากนี้ในการยกแผ่นวาล์วโลกและเปิดวาล์วต้องใช้แรงบิดสูง
วาล์วมีโครงสร้างที่เรียบง่ายพื้นผิวการซีลเดียว และพื้นที่การซีลที่น้อยที่สุดโกลบวาล์วจึงช่วยลดต้นทุนการก่อสร้าง และประหยัดวัสดุในการผลิตการบำรุงรักษาโกลบวาล์วเป็นเรื่องง่าย และมีกระบวนการผลิตที่ดีกว่าเนื่องจากวาล์วช่วยประหยัดต้นทุนและวัสดุ วาล์วปิดให้ความต้านทานการไหลสูงสุดความต้านทานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางมากมาย ในการไหลของของไหลในวาล์วความต้านทานสูงยังนำไปสู่การสูญเสียความดันสูงในของไหล
มีการเลื่อนเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีเลยระหว่างบ่าวาล์วกับพื้นผิวของจานทำให้แรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวทั้งสองน้อยลง ดังนั้นพื้นผิวการซีลจึงสึกหรอน้อยลงเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน และให้การซีลที่ดี โกลบวาล์วจำกัดการเคลื่อนที่ของการไหลไปยังทิศทางเดียวของไหลสามารถเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้น หรือลงได้เท่านั้น โดยไม่เปลี่ยนทิศทาง
การติดตั้งโกลบวาล์วไม่จำเป็นต้องมีความสูงมากนัก เนื่องจากวาล์วมีโครงสร้างที่หนา ติดตั้งยาก
โกลบวาล์วมีรูปแบบและประเภทต่างๆให้เลือกมากมายสำหรับวาล์วที่เหมาะสม พวกเขาต้องการช่องเปิดขนาดใหญ่สำหรับการจัดเรียงแผ่นดิสก์
โกลบวาล์วมีการรั่วของบ่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเกทวาล์ว กินไฟ และมีเสียงดัง

การติดตั้งและการบำรุงรักษา Globe Valve Kitz

การติดตั้ง Globe Valve Kitz

การติดตั้งโกลบวาล์วอย่างเหมาะสม ช่วยลดการสึกหรอก่อนเวลาอันควร และช่วยให้วาล์วทำงานได้อย่างเหมาะสม การติดตั้งโกลบวาล์วในแนวตั้ง และการกำจัดของเสียภายในวาล์วเป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งที่เหมาะสม

 • ควรทำความสะอาดพื้นที่ภายในของวาล์วก่อนการติดตั้ง
 • ควรรองรับโหลดวาล์วเนื่องจากการหนีบท่อบนวาล์วอาจทำให้วาล์วเสียหายได้
 • ควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งวาล์ว
 • เมื่อทำงานกับข้อต่อหรือสลักเกลียวที่มีหน้าแปลนควรขันสลักเกลียวให้แน่นในแนวทแยงมุม
 • ตรวจสอบสลักเกลียวโดยเพิ่มแรงดันภายในวาล์วความดันวาล์วยังเพิ่มขึ้นเพื่อยืนยันความ น่าเชื่อถือของซีล
 • อัตราความดันของวาล์วควรเป็นไปตามข้อกำหนด
 • ส่วนของหน้าแปลนท่อที่สัมผัสกับวาล์วควรสะอาดและไม่มีสิ่งตกค้าง

การบำรุงรักษา Globe Valve Kitz

การบำรุงรักษาโกลบวาล์วช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน และทำให้แน่ใจว่าทำงานในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษาที่ช่วยให้โกลบวาล์วมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

 • ควรตรวจสอบวาล์วอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสังเกต และซ่อมแซมการรั่วไหลอย่างรวดเร็ว
 • ควรหมุนวาล์วเป็นประจำเมื่อไม่ใช้งาน
 • หากจำเป็นต้องปรับการบรรจุ ควรขันสลักเกลียวของต่อมอย่างระมัดระวังเนื่องจากการขันแน่นเกินไปอาจทำให้ต่อมเสียหายได้
การติดตั้งและการบำรุงรักษา Globe Valve Kitz

Globe Valve Kitz ราคาเท่าไหร่? เช็คราคากับเรา

ชื่อรุ่น ราคา
Globe Valve Kitz 1/4 นิ้ว - 4 นิ้ว รุ่น A/AKA ราคา 345.00 บาท
Globe Valve Kitz 1/4 นิ้ว - 3 นิ้ว รุ่น C/AKC ราคา 355.00 บาท
Globe Valve Kitz 1/4 นิ้ว - 3 นิ้ว รุ่น G/AKG ราคา 565.00 บาท
Globe Valve Kitz 1/4 นิ้ว - 3 นิ้ว รุ่น CA ราคา 640.00 บาท
Globe Valve Kitz 1/4 นิ้ว - 3 นิ้ว รุ่น 10SJ Ductile Iron ราคา 1,010.00 บาท
Globe Valve kitz รุ่น 10FCJS Cast Iron ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 10,125.00 บาท
Globe Valve kitz รุ่น 125FCJ Cast Iron ขนาด 2 นิ้ว ราคา 10,195.00 บาท
Globe Valve kitz 2 นิ้ว - 8 นิ้ว รุ่น 150SPBO Ductile ราคา 16,150.00 บาท
Globe Valve kitz 2 นิ้ว - 8 นิ้ว รุ่น 10SPBOF Ductile ราคา 16,150.00 บาท
Globe Valve kitz 2 นิ้ว - 8 นิ้ว รุ่น 20SYBO ราคา 24,080.00 บาท
Globe Valve kitz 3/8 นิ้ว - 2 นิ้ว รุ่น 20SYB ราคา 3,550.00 บาท
Globe Valve kitz 3/8 นิ้ว - 2 นิ้ว รุ่น 20SY ราคา 2,815.00 บาท
Globe Valve kitz 1/2 นิ้ว - 2 นิ้ว รุ่น 150SPB Ductile ราคา 2,815.00 บาท
Globe Valve kitz 3/8 นิ้ว - 2 นิ้ว รุ่น 10SPBF ราคา 2,855.00 บาท
Globe Valve kitz 3/8 นิ้ว - 2 นิ้ว รุ่น 10SP ราคา 1,990.00 บาท
Globe Valve kitz 3/8 นิ้ว - 3 นิ้ว รุ่น 10SJBF ราคา 1,760.00 บาท
Globe Valve kitz รุ่น 10FCJ Cast Iron ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 8,885.00 บาท

*ราคาและรุ่น ประเภทโกลบวาล์ว Kitz ตามตารางเป็นเพียงเบื้องต้นสามารถทักสอบถามราคาและรุ่น ประเภทโกลบวาล์ว Kitz อื่นๆ ได้ที่แอดมินนะคะ*

โกลบวาล์ว Kitz (Globe Valve Kitz) รุ่นแนะนำ

โกลบวาล์ว Kitz ทองเหลือง (Globe Valve ทองเหลือง) Globe Valve Kitz 1/4 นิ้ว - 3 นิ้ว รุ่น G/AKG ( Globe Valve Kitz ทองเหลือง )

อะไหล่ วัสดุ
Body หล่อบรอนซ์
ฝากระโปรงหน้า ทองเหลือง / หล่อบรอนซ์
ลำต้น ทองเหลืองที่ทนต่อการสลายตัว
แผ่นดิสก์ จี/จี PTFE
แกรนด์แพ็คกิ้ง การบรรจุแบบไม่มีใยหิน

ขนาด โกลบวาล์ว Kitz รุ่น G/AKG

Nominal Size NPS 1/4 นิ้ว 3/8 นิ้ว 1/2 นิ้ว 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว 1.25 นิ้ว 1.5 นิ้ว 2 นิ้ว 2.5 นิ้ว 3 นิ้ว
DN 8 มม. 10 มม. 15 มม. 20 มม. 25 มม. 32 มม. 40 มม. 50 มม. 65 มม. 80 มม.
L 47 มม. 53 มม. 57 มม. 66 มม. 76 มม. 88 มม. 100 มม. 120 มม. 147 มม. 162 มม.
H 68 มม. 88 มม. 100 มม. 110 มม. 120 มม. 140 มม. 156 มม. 185 มม. 210 มม. 229 มม.
D 50 มม. 55 มม. 60 มม. 70 มม. 80 มม. 90 มม. 100 มม. 115 มม. 135 มม. 155 มม.


โกลบวาล์ว Kitz 2 นิ้ว - 8 นิ้ว รุ่น 20SYBO Ductile Iron ( Globe Valve Kitz )

อะไหล่ วัสดุ
Body FCD-เอส
ฝากระโปรงหน้า FCD-เอส
ลำต้น SUS403
แผ่นดิสก์ A105+HF
น็อตล็อค FCD-S (200 : SUS403)
แหวนรองนั่ง A105 + HF (200 : SUS403+HF)
ต่อม FDC-เอส
ต่อมบรรจุ การบรรจุด้วยกราไฟท์แบบยืดหยุ่น
ล้อมือ FCD400
น็อตล้อ SS400
สลักเกลียว / น็อตฝากระโปรง เหล็กกล้าคาร์บอน

ขนาด โกลบวาล์ว Kitz รุ่น 20SYBO

Valve Size NPS 2 นิ้ว 2.5 นิ้ว 3 นิ้ว 4 นิ้ว 5 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว
DN 50 มม. 65 มม. 80 มม. 100 มม. 125 มม. 150 มม. 200 มม.
L 267 มม. 292 มม. 318 มม. 356 มม. 400 มม. 444 มม. 559 มม.
H 295 มม. 341 มม. 372 มม. 449 มม. 534 มม. 600 มม. 693 มม.
D 225 มม. 250 มม. 250 มม. 300 มม. 350 มม. 400 มม. 560 มม.


โกลบวาล์ว Kitz 1/2 inch / Globe Valve Kitz 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว รุ่น B/BH ( Globe Valve Kitz )

Globe Valve 1/2 inch
อะไหล่ วัสดุ
Body หล่อบรอนซ์
ฝากระโปรงหน้า ทองเหลืองหลอม / หล่อบรอนซ์
ลำต้น ทองเหลืองที่ทนต่อการสลายตัว
แผ่นดิสก์ จี/จี PTFE
แกรนด์แพ็คกิ้ง การบรรจุแบบไม่มีใยหิน

ขนาด โกลบวาล์ว Kitz รุ่น B/BH

Nominal Size NPS 1/2 นิ้ว 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว 1.25 นิ้ว 1.5 นิ้ว 2 นิ้ว 2.5 นิ้ว 3 นิ้ว 4 นิ้ว
DN 15 มม. 20 มม. 25 มม. 32 มม. 40 มม. 50 มม. 65 มม. 80 มม. 100 มม.
L 83 มม. 88 มม. 100 มม. 113 มม. 120 มม. 145 มม. 165 มม. 177 มม. 220 มม.
H 79 มม. 94 มม. 105 มม. 127 มม. 145 มม. 174 มม. 198 มม. 215 มม. 250 มม.
D 60 มม. 70 มม. 80 มม. 90 มม. 100 มม. 115 มม. 135 มม. 155 มม. 180 มม.