การลดต้นทุนการผลิต

ในการคำนึงถึงต้นทุนการผลิต มีสิ่งนึงที่เราเรียกว่าต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership) หรือ ที่เรียกว่า TCO คือ ต้นทุนรวมตลอดการใช้งานของเครื่องจักร ซื่งประกอบด้วยมูลค่าจากการซื้อเครื่องจักรนั้น รวมกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งที่เป็นค่าซ่อมบำรุง ประกอบติดตั้ง ถอดเปลี่ยนอะไหล่ หรือแม้กระทั้งการขจัดชิ้นงานอะไหล่ให้หมดไปหลังจากใช้งานแล้ว เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนามาใช้วงการอุตสหกรรมได้นำหลัก TCO มาใช้เพื่อลดทั้งปัญหาและค่าใช้จ่ายมหาศาลของเครื่องจักรในอนาคต หลายๆบริษัทยังคงมีความเชื้อว่าซื้อของต้องซื้อให้ถูกที่สุดและดีที่สุด แต่ในเชิงปฏิบัตินั้น ค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากหากคิดแค่มุมนี้ เพราะยังมีปัจจัยอย่างอื่นนอกจากแค่ของถูกเช่นของไม่ได้มาตราฐานบ้าง Supplier ส่งของไม่ตรงตามวันกำหนดส่งบ้าง ทำให้ต้องคิดบนพื้นฐานใหม่ว่า ควรซื้อจากซัพพลายเออร์ ที่สามารถนำเสนอสินค้าที่ดีพร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการหยุดการผลิตภายหลัง องครณ์ต่างๆได้ให้ความสำคัญต่อ TCO มากกว่าการซื้อสินค้าที่ถูกที่สุดในเชิงการลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว

หากเปรียบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการผลิตของแต่ละโรงงานเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งตามภาพประกอบ ซึ่งบ่อยครั้งเรามักจะมองแค่ผิวเผินว่าราคาของเครื่องจักรและอะไหล่ คือค่าใช้จ่ายหลัก แต่ในความเป็นจริงเป็นเพียงแค่ส่วนน้อย เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาจากความสิ้นเปลืองในการเปลี่ยน ซ่อมแซม บริหารจัดการ การหยุดการผลิต และเพื่อหามาตราการมาควบคุมจำกัดค่าใช้จ่ายที่ไม่สมควรมี รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกับ Supplier ที่เข้าใจและพร้อมที่จะร่วมกันหาวิธีลด TCO โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาใน 4 ประเด็นนี้

  • รายรับ: ต้องแสดงให้เห็นว่า Downtime ลดลงหรือไม่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น หรือระยะในการส่งมอบสินค้าลดลงหรือไม่
  • รายจ่าย: ปริมาณของเสียจากการผลิตลดลงหรือไม่ ค่าซ่อมลดลงหรือไม่ แล้วมีผลต่อต้นทุนในการซื้อของใหม่ทดแทนหรือไม่
  • สินทรัพย์: ต้นทุนในการครอบครองเครื่องจักรลดลงหรือไม่
  • เวลางานบุคลากร: ประเมินว่าเวลาในการบำรุงรักษาลดลงหรือไม่ พนักงานมีเวลาไปทำงานอื่นมากขึ้นหรือไม่

ทางนอร์ทพาวเวอร์มี Solution ที่จะช่วยลด TCO ของลูกค้าโดยเปลี่ยนโรงงานปกติ ให้กลายเป็น Smart Factory โดยการนำเอานำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้าไป Support ให้เป็นระะบบ Automation มากขึ้น ลดความผิดพลาดจาก Human Error ไม่ว่าจะเป็นการนำเครื่องวัดความถี่ไปติดตั้งตามเครื่องจักรเพื่อ Monitor การทำงานของเครื่องจักรแบบเชิงลึก หรือ ระบบเติมจารบีอัตโนมัติ และอื่นๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามาร