อินเวอร์เตอร์ Inverter คืออะไร มีการทำงานอย่างไร?

อินเวอร์เตอร์ Inverter คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการสลับกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรง เป็นกระแสสลับ ทำให้อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถใช้งานกับไฟฟ้ากระแสตรงได้ เช่น มอเตอร์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

การทำงานของอินเวอร์เตอร์

ในระบบอินเวอร์เตอร์นั้น จะมีโครงสร้างภายในด้วยกัน 3 อย่าง คือ

  • ชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) : แปลงไฟสลับจากแหล่งจ่ายไฟ AC. power supply (50 Hz) ให้เป็นไฟตรง (DC Voltage)
  • ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) : แปลงไฟตรง (DC Voltage) ให้เป็นไฟสลับ (AC Voltage) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันและความถี่ได้
  • ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) : ควบคุมการทำงานของชุดคอนเวอร์เตอร์ และชุดอินเวอร์เตอร์

หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์นั้นจะเริ่มจาก วงจรคอนเวอร์เตอร์จะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง หลังจากนั้นวงจรอินเวอร์เตอร์จะแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ ที่สามารถปรับแรงดัน และความถี่ได้ โดยมีวงจรควบคุมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์ และวงอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของ 3-phase Induction motor นิยมใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้จ่ายไฟสำรอง เพื่อแก้ปัญหา ไฟเกิน ไฟตก ไฟดับ และคลื่นรบกวน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย

อินเวอร์เตอร์มีกี่ประเภท?

อินเวอร์เตอร์กริตไทน์ Grid-Tied

รับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ หรือไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ แล้วแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ และช่วยรักษาระดับแรงดันไฟให้มีความเสถียร

อินเวอร์เตอร์ Micro Grid

มีลักษณะการทำงานคล้ายกับแบบ Grid-Tied แต่ต่างกันที่สามารถแปลงกระแสไฟได้ 1 อัน ต่อ 1 แผงโซล่าเซลล์ ทำให้ช่วยลดการใช้สายไฟ AC ได้

อินเวอร์เตอร์ Micro Grid

สามารถจ่ายไฟออกมาเหมือนกับไฟบ้าน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เหนี่ยวนำเป็นส่วนประกอบ เช่น มอเตอร์ปั๊มน้ำ ตู้เย็น แต่ข้อเสียคือราคาสูง

อินเวอร์เตอร์ Modified Sine Wave

ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท แต่ข้อดีคือราคาถูก ทำให้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิด รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทีมีมอเตอร์แปรงถ่านเป็นส่วนประกอบ เช่น พัดลม สว่าน เครื่องเจียร เป็นต้น

วิธีเลือกซื้ออินเวอร์เตอร์

เลือกอินเวอร์เตอร์ ให้เหมาะสมกับงาน : เลือกซื้อให้มากกว่า Watt ของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการนำเอาจำนวนวัตต์ทั้งหมดของอุปกรณ์ไฟฟ้ามาบวกกัน เช่น หลอดไฟขนาด 10 วัตต์ และเครื่องซักผ้า 70 วัตต์ (10 วัตต์ + 70 วัตต์ = 80 วัตต์) ดังนั้น ต้องเลือกอินเวอร์เตอร์ขนาดมากกว่า 80 วัตต์ ขึ้นไป ซึ่งถ้าหากเป็นโหลดมอเตอร์ จะต้องเผื่อขนาดอินเวอร์เตอร์ให้เพียงพอด้วย เพื่อป้องกันการกระชากของไฟฟ้าในช่วงเริ่มต้น

เลือกอินเวอร์เตอร์ จากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ : อินเวอร์เตอร์มีมากมายในท้องตลาด แต่บางครั้งอินเวอร์เตอร์ที่ราคาถูกจนเกินไปอาจจะไม่ได้คุณภาพ และมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน ดังนั้นควรจะเลือกจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด