North Power เรามุ่งนำ นวัตกรรมใหม่ สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยทีมงานที่มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

North Power เรามุ่งนำ นวัตกรรมใหม่ สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยทีมงานที่มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

North Power ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่โรงงาน มาตรฐานสากลโลก ให้เครื่องจักรทำงานไม่สะดุด

Shop now

Our Services

บริการขนส่งด่วน

มีบริการส่งสินค้าในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุดร และ กำแพงเพชร แบบเร่งด่วน หากเครื่องจักรในการผลิตเกิดความเสียหาย ทางเราสามารถส่งสินค้าในเขตที่กล่าวมาได้ในทันทีเพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรไม่สะดุด

บริการดูปัญหาหน้างาน

มีบริการส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบ หากมีชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่เสียหายแต่ไม่สามารถหยุดเครื่องจักรเพื่อเช็กได้ หรือ ชิ้นส่วนที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าคืออะไร เผื่อป้องกันความผิดพลาดในการสั่งของ ทีมชั่งเราจะเข้าไปเก็บตัวอย่าง หรือเข้าไปเก็บข้อมูล เผื่อให้การสั่งของมีความแม่นยำที่สุด

บริการอบรม

มีบริการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแบรนด์พาทเนอร์เราต่างๆ ที่จะเข้าไปอบรบให้ถึงที่

บริการเข้าไปติดตั้ง

มีบริการติดตั้งสายพาน ให้เรียงเป็นแนวที่องศาเดียวกัน เพื่อให้สายพานทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการเกิดเสื่อมสภาพของสายพาน และ พูเร่ ด้วยเครื่องมือของ SKF 

Our Partners