วิธีใช้ดอกถอนเกลียวในการถอดน็อตหัวเสียทำอย่างไร?

น็อต หรือสกรูเป็นส่วนประกอบที่ช่วยในการยึดชิ้นงาน หรือยึดชิ้นส่วนสองชิ้นให้ติดกัน ประกอบด้วยส่วนหัว และลำตัวที่เป็นเกลียว แต่เมื่อเวลาผ่านไปน็อตเหล่านี้ อาจเกิดการเสื่อมลง ในบางครั้งบริเวณหัวของน็อตอาจจะเกิดการหวาน หรือหัวที่เสียแล้วไม่สามารถขันออกมาได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เป็นตัวช่วยในการถอดน็อตหัวเสียเหล่านี้ออกมา

การถอดน็อตหัวเสียมีหลากหลายวิธี และมีหลากหลายอุปกรณ์ในการถอดน็อต เช่น ใช้ไขควงปากแบนในการหมุนออกมา ใช้ยางรัดสำหรับยึดเกาะบริเวณหัวน็อตเพื่อหมุนคลายน็อตออกมา ใช้คีมล็อคหมุนเพื่อคลายเกลียว หรือใช้ดอกถอนเกลียวซ้าย เพื่อถอดน็อตออกมา มีวิธีดังนี้

อุปกรณ์สำหรับถอนเกลียว

สว่านและดอกสว่าน

เหล็กตอกนำศูนย์ (Center Punch)

ด้ามจับดอกต๊าปเกลียว

ดอกถอนเกลียว (screw extractor)

ค้อน

สารหล่อลื่น

วิธีใช้ดอกถอนเกลียว

  • ใช้ดอกสว่าน เพื่อเจาะรูนำตรงกลางน็อต หรือสกรูที่เสียหาย โดยใช้สว่านไฟฟ้า และดอกสว่านที่มีขนาดเหมาะสม
  • จากนั้นหยอดสารหล่อลื่นลงไปบนรูที่เจาะก่อนถอดน็อตออก
  • นำดอกถอนเกลียวซ้ายติดเข้ากับตัวที่จับตัว T จากนั้นเจาะลงไปในรูนำที่เจาะไว้ แล้วใช้ค้อนตอกเข้าไปในรูนำให้แน่นหนา และหมุนด้ามจับเพื่อเอาเกลียวน็อตหัวเสียออกมา