คอลเลกชัน: เฟืองโซ่

เฟืองโซ่ เป็นชิ้นส่วนหนึ่งในระบบการส่งกำลัง โดยใช้อาศัยแรงหมุนจากโซ่ จะมีรูปร่างคล้ายกับเฟืองโดยทั่วไป ลักษณะเป็นวงกลม แบน มีรูตรงกลาง ขอบเป็นหยักฟันเฟือง เพื่อให้โซ่สามารถขบลงไปที่ร่องของฟันเฟืองได้ มีทั้งเฟืองเหล็ก เฟืองพลาสติก