ชุดกรองลม คืออะไร และ มีกี่แบบ ?

ชุดกรองลม (F.R.L.Units) คืออะไร

ชุดกรองลม (F.R.L.Units) หรือ Air Service Unit คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์ ทำหน้าที่เตรียมลม (Air Preparation Unit) โดยปรับปรุงคุณภาพลม ให้พร้อมใช้งานในระบบนิวแมติกส์ ตั้งแต่ความคุมความสะอาศ เพื่อป้องกันเศษฝุ่นต่างๆ เข้าไปในะระบบลมทำให้อุปกรณ์ เช่น วาล์วต่างๆ ได้รับความเสียหาย รวมถึงการควบคุมระดับของความดันหรือแรงดันลมให้คงที่และได้ตามความต้องการ ชุดกรองลมในระบบนิวเมติกส์ FRL นั้น หลักๆ แล้วจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ

  • F (Fillter) ฟิลเตอร์ตัวกรองอากาศ อุปกรณ์กรองอากาศ (Air Filter)
  • R (Regulator) หัวปรับความดันลม ตัวปรับแรงดันลม ชุดปรับแรงดันลม (Air Regulator)
  • L (Lubricator) ชุดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Air lubricator)

ประเภทของชุดกรองลม มีกี่แบบ อะไรบ้าง?

คำว่าชุดกรองลมในระบบนิวเมติกส์มีความหมายครอบคลุมค่อนข้างกว้าง และอาจจะหมายถึง แค่ Air Regulator หรือ หมายถึง ชุดกรองลมดักน้ำที่รวม Air Filter , Air Regulator และ Air Lubricator เข้าด้วยกัน ดังนั้น เราจะได้ยกตัวอย่างชุดกรองว่ามีประเภทไหนให้ได้เลือกใช้งานกันบ้าง

ชุดกรองแบบใช้งานทั่วไป(Standard Air Filter)

ใช้ในงานที่ไม่เน้นคุณภาพของลมอัดมากนัก เช่น เป่าหรือทำความสะอาดอุปกรณ์งานช่างทั่วไป

ชุดกรองแบบ FR.L

คือชุดปรับปรุงคุณภาพลมที่มีตัวกรองอากาศและตัวปรับแรงดันเป็นชุดเดียวกับ และเราสามารถซื้อชุดจ่ายน้ำมัน(Lubricator)มาติดตั้งเสริมภายหลังได้

ชุดกรองดักน้ำแบบ 3 ตัวเรียง(F.R.L)

จะเป็นชุดควบคุมคุณภาพลมอัดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน(หลายท่านอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ชุดกรองลมดักน้ำ F.R.L) เนื่องจากว่าประสิทธิภาพของลมอัดที่ได้จากชุดควบคุมคุณภาพลมอัดประเภทนี้ จะมีค่อนข้างสูงว่า 2 แบบทั่วไปและแบบ 2 ตัวเรียง ลมอัดมีความสะอาดสูง แรงดังลมจะมีความคงที่และสม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง(ด้วยน้ำมันหล่อลื่น)อีกด้วย

ชุดกรองแบบแยกน้ำออกจากลม AMG

ใช้สำหรับแยกน้ำออกจากลมโดยเฉพาะ ให้ประสิทธิภาพสูงโดยสามารถดักจับและแยกหยดน้ำหรือไอน้ำออกจากลมได้มากถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์