คัปปลิ้ง คืออะไร และ มีกี่แบบ ?

คัปปลิ้งคือ อะไร

คัปปลิ้ง หรือ ประกับเพลาหรือยอย คือ อุปกรณ์ส่งกำลังชนิดต่อตรง ทำหน้าที่ส่งผ่านแรงบิดจากเพลาต้นกำลังสู่เพลาเครื่องจักรโดยไม่มีการทดรอบ ความเร็วรอบของตัวตามเท่ากันกับต้นกำลัง และสามารถให้เพลารับการเยื้องศูนย์ได้บ้าง เพื่อป้องกันการเสียหายจากเครื่องจักรโดยตรง และออกแบบให้ Coupling พังก่อน

คัปปลิ้งแบบต่างๆ

Coupling แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ก็คือ แบบมียางยอย หรือพียูเป็นส่วนประกอบ (Flexible) กับแบบไม่มียางยอยหรือพียู (Rigid) เลือกคัปปลิ้งกับเรา

1. คัปปลิ้งอ่อนตัว (Flexible coupling)

สามารถชดเชยระยะของเพลากรณีที่เพลาไม่ตรงกันได้ ซึ่งจะมีระยะที่สามารถให้เพลาเยื่องกันได้อยู่ จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดแรงสั่นสะเทือน

2. คัปปลิ้งแข็งเกร็ง (Rigid coupling)

สามารถส่งแรงทอร์กจากมอเตอร์ไปที่เพลารับได้เยอะ แต่ต้องมีระยะห่างระหว่างเพลาปลายเพลาที่คงที่ และจะต้องถูกวางตำแหน่งให้ได้แนวตรงกันพอดี จึงจะสามารถใ่ช้คับปลิงแบบนี้ได้เต็มประสิทธิภาพ

วิธีการเลือก และ ใช้งาน Coupling ที่ดี

  • ขนาดของคัปปลิ้ง: มีผลต่อแรงทอร์ค และความเร็วที่ส่งออกไป และควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับแรงม้าของมอเตอร์
  • ตำแหน่งแนวแกนเพลาที่ตรงกัน: ถึงแม้ว่าคัปปลิ้งบางตัวสามารถรับการเยื่องมุมของเพลาได้ แต่เพื่อให้เกิดการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพ และอายุการทำงานสูงสุด ควรวางแนวแกนให้ตรงกัน
  • การดูแลรักษา: ควรมีการเช็คสภาพว่าถึงรอบที่จะเติมจาระบีให้คัปปลิ้งหรือเปล่า เพื่อลดความเสียหายที่มีต่อคัปปลิ้ง