รีเวท คืออะไร และ วิธีใช้รีเวท?

รีเวท คือ ?

รีเวท คือ หมุดย้ำที่ใช้ยึดชิ้นส่วนที่มีขนาดบางให้ติดกันแบบแน่นหนา รีเวททำมาจากวัสดุชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม สเตนเลส พลาสติก ลักษณะของหัวรีเวทก็มีหลายแบบตามความเหมาะสมของงาน

รีเวทมีกี่แบบ

รีเวทจะมีหลายประเภท แต่ตัวที่เป็นที่นิยมใช้กันคือลูกรีเวท และ รีเวทนัท

ลูกรีเวท (POP Rivet)

ลูกรีเวท หรือที่เรียกว่า ตะปูรีเวท คือ วัสดุที่ใช้ในการยึดชิ้นงานจากด้านใดด้านหนึ่งได้ มีลักษณะคล้ายตะปู ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ใช้ยึดติดประกอบชิ้นงานที่ยากต่อการประกอบจากด้านใน เหมาะสำหรับประกอบชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องการความมั่นคง แข็งแรง ใช้ยึดติดชิ้นงานที่ทำจากวัสดุต่างกันได้ เช่น เหล็กกับอะลูมิเนียม นิยมใช้ทั่วไปในหลายอุตสาหกรรม

วิธีใช้ลูกรีเวท

  • นำชิ้นงานมาประกบกันแล้วเจาะรูให้ทะลุทั้ง 2 ชิ้น
  • แล้วใส่หมุดส่วนฐานลงไปในคีมย้ำรีเวท หรือ ปืนรีเวท
  • แล้วนำส่วนหัวเข้าไปในรูที่เจาะ แล้วทำการยิงย้ำจนแกนข้างในขาด เพื่อให้การยึดแน่นหนา

รีเวทนัท (Rivet Nut)

รีเวทนัท คือ หมุดย้ำที่มีลักษณะคล้ายน็อต ด้านนอกผิวเรียบเกลี้ยง มีเกลียวอยู่ด้านใน ใช้ในการขันเกลียวเพื่อยึดน็อตให้แน่น สามารถติดจากด้านใดด้านหนึ่งของชิ้นงานได้ เหมาะสำหรับใช้ยึดแผ่นชิ้นงานที่มีขนาดความหนาได้อย่างดี

วิธีใช้รีเวทนัท

  • เจาะรูลงบนชิ้นงานที่ต้องการใช้ทั้งสองแผ่นก่อน
  • แล้วนำรีเวทนัทประกอบเข้ากับเครื่องยิงรีเวท
  • แล้วทำการยิงย้ำจนแน่น
  • นำชิ้นงานอีกอันมาประกบแล้วทำการขันน็อตให้แน่น