หางปลา คือ? หางปลาต่อสายไฟมีกี่แบบ ? การเลือกใช้ หางปลา

หางปลา คือ

หางปลา หรือ หางปลาต่อสายไฟ คือ อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสายไฟกับเทอร์มินอลต่างๆของอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งที่ทำจากทองแดง โดยการเชื่อมต่อ จะใช้คีมย้ำหางปลา (Wire Crimper) บีบหางปลาเข้ากับสายไฟทำให้ช่องว่างของหางบีบอัดสายไฟ ทำให้การเชื่อมต่อแน่นหนา และปลอดภัยในระยะยาว

หางปลาต่อสายไฟมีกี่แบบ

หากแบ่งตามลักษณะการใช้งาน หางปลาแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

หางปลากลม

หางปลากลมเปลือย

หางปลาหุ้มกลม

หางปลาแฉก

หางปลาแฉกเปลือย

หางปลาหุ้มแฉก

หางปลาเสียบ

หางปลาเสียบแบบกลมตัวผู้

หางปลาเสียบแบบกลมตัวเมีย

หางปลาเสียบแบบแบนตัวผู้

หางปลาเสียบแบบแบนตัวเมีย

หางปลาเสียบก้านไม้ขีดแบบแบน

หางปลาเสียบก้านไม้ขีดแบบกลม

การเลือกใช้ หางปลา

  • สำหรับงานที่มีการสั่นสะเทือนและเคลื่อนย้ายบ่อยๆ หรืองานติดตั้งถาวร ต้องใช้หางปลากลม เพราะหางปลาแบบกลมหลุดยากที่สุด เพราะต้องใช้น๊อตล็อค ให้การเชื่อมต่อที่แน่นมาก
  • สำหรับงานงานที่ต้องเข้าซ่อมบ่อย ดัดแปลงบ่อย หรือ อยู่ในช่วงที่กำลังออกแบบระบบ ต้องใช้หางปลาแฉก หรือ หางปลาเสียบให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็ว ถอดเข้าถอดออกง่าย
  • ควรใช้หางปลาที่ขนาดพอดีกับขนาดของสายไฟ เพราะจะมีผลต่อกระแสไฟ และแรงดันไฟ
  • ควรใช้ท่อหด หรือ ปลอกหุ้มหางปลา เพื่อเสริมฉนวน ถ้าจุดที่ต่อมีโอกาสหลุดแล้วช๊อตตัวอื่นๆ หรือให้หางปลาที่มีฉนวนหุ้มเต็มคลุมทั้งหมดถึงจะหลุดก็จะไม่ช๊อตตัวอื่น