ดอกนำศูนย์คืออะไร และทำหน้าที่อะไร

ดอกนำศูนย์คืออะไร

ดอกนําศูนย์ (Center Drill) หรือดอกเจาะนำศูนย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเจาะรูรูปกรวยเล็กๆ เพื่อทำร่องเริ่มต้นเป็นแนวทางในการเจาะเพิ่มเติมในการกลึง หรือเจาะรูแกนเพลาเพื่อใช้ยึดเป็นจุดศูนย์กลางของเครื่องจักร ลักษณะของรูเจาะจะมีรูปร่างตามรูปแบบของคมดอกเจาะ นอกจากนี้ยังใช้เจาะเริ่มต้นในเหล็กหล่อ อะลูมิเนียม ทองแดง เหล็กกล้า และโลหะผสมอื่นๆ ดอกนำศูนย์จะมีมุมแคบกว่าดอกเจาะเล็กน้อย เนื่องจากทำหน้าที่เป็นการนำ ดอกนำศูนย์มีด้วยกัน 3 ชนิด คือ Type A Type B Type R มีดังนี้

ชนิดของดอกนำศูนย์

Type A : ดอกนำศูนย์ชนิดสร้างรูด้วยมุม 60 องศา

Type B : ดอกนำศูนย์ชนิดสร้างรูด้วยมุม 60 องศา และ 120 องศา (ช่วยในการป้องกันความเสียหายของรู และการเสียรูปที่อาจทำให้ศูนย์กลางของ tailstock ไม่ถูกต้อง)

Type R : ดอกนำศูนย์ชนิดผสมผสาน ทำให้มีความแม่นยำในการจับยึดมากขึ้น เนื่องจากมีการสัมผัสกันที่จุดเดียว

ขั้นตอนการเจาะนำศูนย์

  • กำหนดตำแหน่งรูที่ต้องการเจาะไว้ที่วัสดุที่ต้องการเจาะ แล้วนำไปยึดไว้ที่ฐานยึดวัสดุ
  • ติดตั้งดอกนำศูนย์ไว้ที่เครื่องจักร กรณีที่ไม่ใช่เครื่องจักรอัตโนมัติจะต้องทำการติดตั้งด้วยมือหลังจากทำการเจาะนำศูนย์ไปแล้ว
  • ตรวจสอบและตั้งค่าเครื่องจักรก่อนทำการเจาะ
  • ปรับระยะของชิ้นงาน ระยะหัวเจาะให้พอดี และตรวจสอบความเร็วรอบให้เหมาะสมกับวัสดุ
  • ทำการเจาะดอกนำศูนย์ ละสังเกตเป็นเป็นระยะ ตรวจสอบความเรียบร้อย