predictive maintenance คือ ? ดีกว่า Preventive maintenance ยังไง

การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ (Predictive Maintenance) หรือ เรียกสั้นๆว่า PdM เป็นเทคนิคที่ใช้อุปกรณ์ IOT และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลมาตรวจจับความผิดปกติในการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที
ตามหลักการแล้ว การทำ PdM จะช่วยลดความถี่ในการบำรุงรักษาแบบ Reactive maintenance ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ Preventive maintenace มากเกินไป

Predictive maintenance ทำงานยังไง?

ก่อนที่จะมีการทำ PdM ต้องมีการตรวจสอบรูปแบบการทำงานว่าพื้นฐานของเครื่องจักรตัวนั้นทำงานยังไงในสภาพปกติ และจะมีการเก็บค่านั้นเป็นค่าเริ่มต้น ด้วยวิธีนี้ เมื่อเริ่มรวบรวมข้อมูลไปเรื่อยๆ จะสามารถเปรียบเทียบกับค่าแรกเริ่มและเห็นความผิดปกติได้ และทุกครั้งที่เกิดความผิดปกติ เซ็นเซอร์จะมีการแจ้งไปที่ Computerized Maintenance Management System หรือ CMMS (ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและช่วยให้การบริหารจัดการการบำรุงรักษาทำได้โดยสะดวก) ทำให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้แม่นยำ

การ Implement Predictive Maintenance

1. กำหนดเส้นฐานค่าพื้นฐาน

หาค่าพื้นฐานและ สร้างเงื่อนไข หรือค่า Limit ที่เท่าไหร่ถึงต้องมีการซ่อมแซมก่อนติดตัวเซ็นเซอร์

2.ติดตั้งตัว SKF Enlight Collect IMx-1

Preventive maintenance Preventive maintenance

ติดตั้งตัววัดค่า Vibration ไปที่จุดต่างๆของเครื่องจักรเพื่อให้สามารถเก็บค่าการทำงานของเครื่องจักรได้ครอบคลุม ซึ่งการวัดด้วยค่า Vibration สามารถใช้ตรวจจับได้ทุกปัญหา

3. Connect Devices to Software

เชื่อมต่อตัว IMx-1 กับตัว CMMS ของทาง SKF หรือของทางผู้ใช้งานเอง หากผู้ใช้งานมีซอฟแวร์เป็นของตัวเอง ข้อมูลจะถูกแสดงให้เห็นเป็นกราฟต่างๆ และมีการส่งรีพอร์ทที่มีการวิเคราะห์มาให้แล้วจากทาง SKF ทำให้สามารถตัดสินใจได้แต่เนิ่นๆว่าควรเข้าไปซ่อมแซมหรือไม่โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ถึง Limit ที่ตั้งไว้

การทำ Predictive maintenance ดีกว่าการทำ Preventive maintenance ยังไง ?

การทำ Predictive maintenance จะได้ข้อมูลที่ Real-Time ทำให้รับรู้ถึงสถานะการทำงานของเครื่องจักรตลอดเวลาจากหน้าจอมอนิเตอร์ และยังบอกได้ถึงสาเหตุของปัญหาผ่านตัว Vibration analysis โดยที่ไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบและวิเคราะหาสาเหตุเหมือนการทำ Preventive maintenance ที่สำคัญไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่องจักรเพื่อมาตรวจสอบ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และในภาพรวมแล้วการทำ Predictive maintenance เป็นการลดจำนวนคนที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด ทำให้ปัญหาที่เกิดจากคนลดลงด้วย เช่น การโกงของช่าง การเกิดความเสียหายจากการตรวจสอบไม่ถูกต้อง ความอันตราจากการที่ช่างละเลยต่อ standard procedure