ซีเล็คเตอร์สวิทช์ Selector Switch คืออะไร

ซีเล็คเตอร์สวิทช์ Selector Switch คืออะไร

ซีเล็คเตอร์สวิทช์ คือ อุปกรณ์สำหรับควบคุมทิศทางของกระแสไฟฟ้า ให้ไหลไปตามทิศทางที่ต้องการ หรือตัดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลผ่าน นิยมใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่ต้องควบคุมด้วยมือ เช่น การปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานแบบควบคุมด้วยมือ หรือ Manual ไปเป็นการควบคุมแบบ อัตโนมัติ หรือ Automation โดยทั่วไปแล้วซีเล็คเตอร์สวิทช์ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สวิทช์ 2 ทาง และ สวิทช์ 3 ทาง ดังนี้

ซีเล็คเตอร์สวิทช์ 2 ทาง

สวิทช์ 2 ทาง เป็นการทำงานแบบสลับสองวงจรจากตำแหน่ง 1 ไปยังตำแหน่ง 2 โดยมีทั้งบิดสวิทช์ค้างไว้ที่ตำแหน่งนั้น และบิดสวิทช์แล้วดีดกลับตำแหน่งเดิม เช่น การเปิด-ปิดอุปกรณ์ หรือการเปิด-ปิด ปั๊มน้ำ

ซีเล็คเตอร์สวิทช์ 3 ทาง

สวิตช์ 3 ทาง เป็นการทำงานแบบสลับระหว่างวงจรสามวงจรจากตำแหน่ง 0 ไปยังตำแหน่ง 1 หรือจากตำแหน่ง 0 ไปยังตำแหน่ง 2 โดยมีทั้งบิดสวิทช์ค้างไว้ที่ตำแหน่งนั้น และบิดสวิทช์แล้วดีดกลับตำแหน่ง 0 เช่น การทำงานของเครื่องจักรที่มี 3 ฟังก์ชั่น ควบคุมมือ Manual ควบคุมแบบอัตโนมัติ Automic และการปิดการทำงาน (ปิดเครื่องจักร)

selector switch มีกี่แบบ

1.แบบมาตรฐาน (knob operation)

เป็นสวิตช์ที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ใช้ในการเปิด-ปิดการทำงานของเครื่องจักร

2.แบบมีแสงไฟแสดงสถานะ (Illuminated Selector Switches)

สามารถมองเห็นสถานะของการเปิด-ปิดบนสวิตช์ได้อย่างชัดเจน ใช้งานได้

3.แบบมีกุญแจ (Key Selector Switches)

เหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความปลอดภัย โดยถ้าผู้ใช้งานไม่มีกุญแจ จะไม่สามารถบิดสวิตช์เพื่อใช้งานได้