คอลเลกชัน: ข้อต่อลม

ข้อต่อลม ข้อต่อลม หรือ Fitting (ฟิตติ้ง) คือ ข้อต่อสำหรับเสียบสายลม ที่ใช้กับระบบ Pneumetics (นิวเมติกส์) โดย มีหน้าที่เป็นตัวกลางการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Pneumetics กับสายลม หรือเชื่อมต่อระหว่างสายลมกับสายลม