หน้าแปลน คืออะไร และ วิธีวัดหน้าแปลน?

หน้าแปลน คือ?

หน้าแปลน(flange) คือส่วนประกอบของงานระบบท่อภายในโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างปลายท่อกับปลายท่อ หรือระหว่างท่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ โดยการเชื่อมหน้าแปลน คือ การเชื่อมต่อหน้าแปลนแบบถอดได้ โดยจะมีปะเก็น (Gasket) หรือ โอริง (o-ring) และสลักเชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างทำหน้าที่ให้หน้าแปลนยึดติดกัน

มาตรฐาน หน้าแปลน

มาราฐานของหน้าแปลนมีทั้งหมด 3 ชนิด

  • ANSI (American National Standard Institute) - USA
  • DIN (Deutsches Institut für Normung) - GERMAN/EUROPE
  • JIS (Japanese Industrial Standard) - JAPAN/ASIA

1. หน้าแปลนมาตราฐาน ANSI แบ่งช่วงความดันในหน่วย PSI

แบ่งย่านความดันออกเป็น 7 ชนิด คือ ANSI 150, ANSI 300, ANSI 400, ANSI 600, ANSI 900, ANSI 1500, และ ANSI 2500 โดยตัวเลขจะหมายถึงความทนทานต่อแรงดันในหน่วย PSI
ตัวอย่าง มาตราฐาน ANSI : ANSI 150 คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 150 PSI

2. หน้าแปลนมาตราฐาน DIN แบ่งช่วงความดันในหน่วย bar

แบ่งย่านความดันออกเป็น 5 ชนิด คือ PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, และ PN 40 โดยตัวเลขจะหมายถึงความทนทานต่อความดันในหน่วย BAR
ตัวอย่าง มาตราฐาน PN : PN 16 คือ หน้าแปลนสามารถทนต่อแรงดันได้ 16 BAR

3. หน้าแปลนมาตราฐาน JIS แบ่งช่วงความดันในหน่วย kgf/cm2

แบ่งย่านความดันออกเป็น 8 ชนิด คือ JIS 2K, JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K, JIS 20K, JIS 30K, JIS 40K, JIS 63K โดยตัวเลขจะหมายถึงความทนทานต่อแรงดันในหน่อย Kgc/cm2 หรือ BAR
ตัวอย่าง มาตราฐาน JIS : JIS 10K คือ หน้าแปลนสามารถทนแรงต่อแรงดันได้ 10 Kgc/cm2 หรือ 10 BAR

วิธี วัด หน้าแปลน

รูปแสดงขนาดและระยะตามมาตรฐานหน้าแปลน (Flange Dimension) สำหรับตรวจสอบมาตรฐานหน้าแปลน

  • D (Flange Outside Diameter) คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน (Flange)
  • C (Bolt Circle Diameter) คือ ระยะตรงกลางรูน็อตสกรูหน้าแปลน (bolt flange) ทั้งสองด้าน
  • h (Bolt Hole Diameter) คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูน็อตสกรูหน้าแปลน (bolt flange hole)
  • N (Number of Bolt Hole) คือ จำนวนน็อตสกรูหน้าแปลน (bolt flange) ที่ใช้ต่อหน้าแปลนหนึ่งชิ้น
  • t (Flange Thickness) คือ ขนาดความหนาของหน้าแปลน (flange)

เปรียบเทียบหน้าแปลนแบบต่างๆ

ทางเราขอยกตัวอย่างมาอย่างละ 2 ขนาด หรือ คลิกเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติม

หน่วยเป็น : mm

Size  ANSI Flange Standard
150P  300P
มิล นิ้ว D C h t N BS D C h t N BS
15 1/2" 88.9 60.3 15.9 11.1 4 M12 95.3 66.7 15.9 14.3 4 M12
20 3/4" 98.4 69.9 15.9 12.7 4 M12 95.3 66.7 15.9 14.3 4 M12
Size  JIS Flange Standard
5K 10K
มิล นิ้ว D C h t N BS D C h t N BS
15 1/2" 80 60 12 9 4 M10 95 70 15 12 4 M12
20 3/4" 85 65 12 10 4 M10 100 75 15 14 4 M12
Size  DIN Flange Standard
PN6  PN10
มิล นิ้ว D C h t N BS D C h t N BS
15 1/2" 80 55 11 12 4 M10 95 65 14 14 4 M12
20 3/4" 90 65 11 14 4 M10 105 75 14 16 4 M12