คอลเลกชัน: หัวขับวาล์วไฟฟ้า

หัวขับวาล์วไฟฟ้า (Valve Actuator)

หัวขับวาล์วไฟฟ้า (Valve Actuator)

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดและปิดวาล์ว โดยแปลงพลังงานจากแหล่งกำเนิดหนึ่ง เช่น ไฟฟ้า ลม หรือน้ำมันไฮดรอลิก เป็นการเคลื่อนที่ทางกลเพื่อหมุนหรือเลื่อนวาล์ว

หัวขับวาล์วมีอะไรบ้าง มีกี่ประเภท?

หัวขับวาล์ว เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดวาล์ว โดยอาศัยพลังงานรูปแบบต่าง ๆ เช่น แรงดันลม พลังงานไฟฟ้า แรงดันไฮดรอลิก หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หัวขับวาล์วมีบทบาทสำคัญในระบบควบคุมอัตโนมัติต่าง ๆ เช่น ระบบควบคุมกระบวนการผลิต ระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบควบคุมอาคาร และระบบควบคุมการจราจร เป็นต้น

หัวขับวาล์วสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ตามลักษณะการทำงานและพลังงานที่ใช้ ได้แก่

 • หัวขับวาล์วแบบใช้มือ (Manual Actuator) เป็นหัวขับที่ควบคุมการเปิดปิดวาล์วด้วยมือโดยตรง
 • หัวขับวาล์วแบบนิวแมติก (Pneumatic Actuator) เป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยแรงดันลม
 • หัวขับวาล์วแบบไฟฟ้า (Electric Actuator) เป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้า
 • หัวขับวาล์วแบบไฮดรอลิก (Hydraulic Actuator) เป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยแรงดันไฮดรอลิก
 • หัวขับวาล์วแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Solenoid Valve Actuator) เป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Belimo มีหัวขับวาล์วประเภทใดบ้าง และเลือกซื้อยังไง?

Belimo เป็นหนึ่งในผู้ผลิตวาล์วแอคชูเอเตอร์ชั้นนำของโลก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ระบบ HVAC ระบบน้ำและอากาศเสีย ระบบกระบวนการผลิต ระบบทำความเย็น และระบบควบคุมการจราจร เป็นต้น

Valve Actuator Belimo สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ

หัวขับลมนิวเมติก (Pneumatic Actuator)

เป็น Valve Actuator ที่ทำงานโดยอาศัยแรงดันลมขับเคลื่อนลูกสูบ หรือไดอะแฟรมและส่งต่อการทำงานไปที่วาล์วให้มีการหมุนเปิดหรือปิด Valve Actuator แบบนิวเมติก Belimo แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยตามลักษณะการทำงาน ได้แก่

 • หัวขับลมนิวเมติก แบบเดียว (Single Acting Pneumatic Actuator) Valve Actuator ประเภทนี้จะมีสปริงอยู่ที่ลูกสูบที่ช่วยให้ปิดเปิดวาล์วได้ โดยเป็นการใส่แรงลมเข้าไปในทิศทางเดียว จากนั้นจะมีสปริงที่เราสามารถปล่อยให้วาล์วกลับมาเปิดหรือปิดได้ทันท่วงที ในกรณีที่ระบบแรงดันลมเกิดผิดพลาดก็จะยังมีสปริงช่วยในการทำงานอยู่อีกหนึ่งทาง
 • หัวขับลมนิวเมติก แบบคู่ (Double Acting Pneumatic Actuator) จะทำหน้าที่เปิดและปิดจากการจ่ายแรงดันลมเพียงอย่างเดียว เมื่อเกิดเหตุผิดพลาดหัวขับวาล์วจะหยุดอยู่ในตำแหน่งล่าสุดที่ทำงาน
หัวขับลมนิวเมติก (Pneumatic Actuator)

หัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Actuator)

เป็น Valve Actuator ที่ทำงานโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนมอเตอร์และส่งต่อการทำงานไปที่วาล์วให้มีการหมุนเปิดหรือปิด Valve Actuatorแบบไฟฟ้า Belimo แบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อยตามลักษณะการทำงาน ได้แก่

 • Valve Actuator แบบไฟฟ้าแบบควอเตอร์เทิร์น (Quarter-Turn Electric Actuator) วาล์วแอคชูเอเตอร์ชนิดนี้เป็นแบบการทำงานในลักษณะการเปิด/ปิดวาล์วในทิศทางการเคลื่อนที่ไม่เกิน 90 องศา เช่น Ball Valve,Butterfly Valve
 • Valve Actuator แบบไฟฟ้าแบบมัลติเทิร์น (Multi-Turn Electric Actuator) วาล์วแอคชูเอเตอร์ชนิดนี้จะมีการทำงานเพื่อเปิด/ปิดวาล์วที่ต้องใช้รอบในการทำงานหลายรอบเพื่อเปิดวาล์วจากตำแหน่งปิดไปจนถึงเปิดสุด เช่น Gate Valve,Globe valve
 • Valve Actuator แบบไฟฟ้าแบบลิเนียร์ (Linear Electric Actuator) วาล์วแอคชูเอเตอร์แบบลิเนียร์จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง เหมาะสำหรับวาล์วที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก เช่น Gate Valve,Globe valve
หัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Actuator)

หัวขับวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า (Solenoid Valve Actuator)

เป็น Valve Actuator ที่ทำงานโดยอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขับเคลื่อนลูกสูบหรือไดอะแฟรมและส่งต่อการทำงานไปที่วาล์วให้มีการหมุนเปิดหรือปิด Valve Actuator แบบแม่เหล็กไฟฟ้า Belimo แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยตามลักษณะการทำงาน ได้แก่

 • Valve Actuator แบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบควอเตอร์เทิร์น (Quarter-Turn Solenoid Actuator) วาล์วแอคชูเอเตอร์ชนิดนี้เป็นแบบการทำงานในลักษณะการเปิด/ปิดวาล์วในทิศทางการเคลื่อนที่ไม่เกิน 90 องศา เช่น Ball Valve, Butterfly Valve
 • Valve Actuator แบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบมัลติเทิร์น (Multi-Turn Solenoid Actuator) วาล์วแอคชูเอเตอร์ชนิดนี้จะมีการทำงานเพื่อเปิด/ปิดวาล์วที่ต้องใช้รอบในการทำงานหลายรอบเพื่อเปิดวาล์วจากตำแหน่งปิดไปจนถึงเปิดสุด เช่น Gate Valve, Globe valve
หัวขับวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า (Solenoid Valve Actuator)

การเลือกประเภทของ Valve Actuator Belimo ที่เหมาะสมนั้น จะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ลักษณะของวาล์ว เช่น ประเภทของวาล์ว ขนาดของวาล์ว
 • ลักษณะของระบบ เช่น แรงดันที่ใช้ อุณหภูมิที่ใช้
 • ความต้องการใช้งาน เช่น ความรวดเร็วในการเปิดปิด