คอลเลกชัน: Pressure Tank (ถังแรงดัน)

ถังแรงดัน

Pressure Tank (ถังแรงดัน)

ถังความดันเป็นภาชนะที่ใช้ในการจัดเก็บ กักเก็บ ก๊าซ ไอระเหย และ ของเหลวที่ความดันมากกว่าความดันบรรยากาศหรือที่เรียกว่าความดันสูงภาชนะรับความดันเป็นภาชนะปิดสนิทที่ใช้เก็บของเหลว ไอระเหย และก๊าซที่ความดันสูงหรือต่ำกว่าบรรยากาศโดยรอบ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ปิโตรเคมี ก๊าซ และน้ำมัน เคมีภัณฑ์ และการแปรรูปอาหารภาชนะรับความดันรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ

ตัวแทนจำหน่าย Pressure Tank (ถังแรงดัน)

นอร์ท พาวเวอร์ เป็นตัวแทนจำหน่าย Pressure Tank (ถังแรงดัน) โดยเรามี Pressure Tank ที่จำหน่ายอยู่ 2 แบนด์สินค้า ได้มาตราฐานการใช้งาน คุณภาพสูง รอองรับการใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ

Pressure Tank Zilmet คลิกเพื่อสอบถาม

 • ราคาถูก
 • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 • มีให้เลือกครบทุกรุ่น และ ทุกขนาดลิตร
 • ทำให้ปั๊มน้ำทำงานน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ

Pressure Tank Bauman คลิกเพื่อสอบถาม

 • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 • มีให้เลือกครบทุกรุ่น และ ทุกขนาดลิตร
 • ทำให้ปั๊มน้ำทำงานน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ
 • ช่วยรักษาระดับแรงน้ำให้สม่ำเสมอในขณะที่ปั๊มน้ำหยุดทำงาน

ช่องทางการติดต่อ

*เพื่อความรวดเร็ว ทางเราแนะนำให้แอดไลน์ เนื่องจากจะมีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอด ตั้งแต่เวลา 8:00 AM - 5:00 PM*

Pressure Tank (ถังแรงดัน) มีการใช้งานยังไง การติดตั้ง และ การบำรุงรักษายังไง

Pressure Tank หรือ ถังแรงดัน หรือ ถังควบคุมแรงดันน้ำ คือ ถังที่มีไว้เก็บน้ำซึ่งเป็นส่วนที่ เหลือจากการสูบของปั๊มน้ำกับการไหลออกของน้ำที่จุดจ่ายน้ำ ไม่ว่าจะ เป็น ก๊อกน้ำ ฝักบัว สาย ชำระหรือในถังชักโครก มาหน่วงเก็บไว้ในตัวถังและจ่ายออกไปแทนปั้ม(ยืดเวลาปั๊มทำงานออก ไปโดยใช้ลมเป็นแรงขับ) มักนิยมใช้ตาม อาคาร บ้านเรือน คอนโดเนียม โรงงานอุตสาหกรรม การทำงานของ Pressure Tank เริ่มต้นเมื่อปั๊มน้ำทำงานปั๊มน้ำจะสูบน้ำเข้าไปเก็บไว้ในถังจน กระทั่งความดันน้ำในถังถึงระดับที่ตั้งไว้ ปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงานในขณะนั้นน้ำในถังก็จะไหลออก มาจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำเมื่อผู้ใช้น้ำเปิดใช้น้ำความดันน้ำในถัง Pressure Tank ก็จะลดลงปั๊มน้ำก็ จะทำงานอีกครั้งเพื่อสูบน้ำเข้าไปเติมในถัง Pressure Tank อย่างต่อเนื่อง และสามรถสอบถามสินค้าได้ทุกรุ่นของ Pressure Tank (ถังแรงดัน) เพื่อตรงตามการใช้งานของคุณ คลิกเพื่อสอบถาม

ประโยชน์ของการใช้ Pressure Tank มีดังนี้

 • ช่วยรักษาระดับแรงน้ำให้สม่ำเสมอในขณะที่ปั๊มน้ำหยุดทำงาน
 • ทำให้ปั๊มน้ำทำงานน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ
 • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประเภทของ Pressure Tank

Pressure Tank แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามวัสดุที่ใช้ทำตัวถัง ได้แก่

 • Pressure Tank เหล็ก : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ทนทานต่อแรงดันน้ำ แต่มีน้ำหนักมาก
 • Pressure Tank สแตนเลส : ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง ทนทานต่อแรงดันน้ำและสารเคมี แต่มีราคาแพงกว่า

นอกจากนี้ Pressure Tank ยังสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของไส้ยางภายในถัง ได้แก่

 • Pressure Tank EPDM : ผลิตจากวัสดุ EPDM ปลอดภัยต่อผู้ใช้น้ำ ทนทานต่อแรงดันน้ำและสารเคม
 • Pressure Tank Butyl : ผลิตจากวัสดุ Butyl ทนทานต่อแรงดันน้ำและสารเคมีสูงแต่มีราคาแพงกว่าำ

การเลือกขนาดของ Pressure Tank ให้เหมาะสมกับการใช้งาน จะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ปริมาณการใช้น้ำ
 • ความสูงของอาคาร
 • แรงดันน้ำที่ต้องการ
picture1

ถังควบคุมแรงดันน้ำ Bauman

ถังควบคุมแรงดันน้ำBauman (Bauman Pressure Tank) เป็นแบรนด์ของถังแรงดันน้ำที่ มีคุณภาพดีและได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมต่างประเทศใช้ในการควบคุมแรงดันน้ำในระบบปรับอากาศของอาคารโดยเฉพาะในระบบน้ำปรับอากาศหม้อน้ำร้อนหรือระบบปรับอากาศถังคว บคุม แรงดันน้ำ Bauman มีคุณสมบัติที่ทนทานและเสถียรภาพสูงสามารถรับแรงดันน้ำได้ใน ระดับสูงและรักษาแรงดันในระดับที่เสถียรภาพได้ตลอดเวลามันช่วยให้ระบบน้ำปรับอากาศทำง านได้อย่างมีประสิทธิภาพและนานนับปีโดยไม่ต้องมีการบำรุงรักษาหรือเข้าถึงบ่อยครั้ง คลิกเพื่อสอบถาม

การใช้งานถังควบคุมแรงดันน้ำ Bauman มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการใช้งาน วิธีการทำงาน
ตรวจสอบระบบ

ตรวจสอบระบบน้ำปรับอากาศว่ามีการติดตั้งถังควบคุมแรงดันน้ำ Bauman หรือไม่ ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความเชื่อถือของระบบ

ติดตั้งถัง

ติดตั้งถังควบคุมแรงดันน้ำ Bauman ในตำแหน่งที่เหมาะสมในระบบน้ำปรับอากาศ ควรติดตั้งถังใกล้กับปั๊มน้ำหรือช่องท่อน้ำในระบบ

เชื่อมต่อท่อน้ำ

เชื่อมต่อท่อน้ำจากระบบน้ำปรับอากาศเข้ากับถังควบคุมแรงดันน้ำโดยใช้วาล์วหรือช่องทางที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการไหลเข้าหรือออกของน้ำ

ตั้งค่าแรงดัน

ตั้งค่าแรงดันที่ต้องการภายในถังควบคุมโดยใช้วิธีการที่กำหนดโดยผู้ผลิตหรือตามคู่มือการใช้งาน ตั้งค่าแรงดันให้เหมาะสมกับการทำงานของระบบน้ำปรับอากาศ

ทดสอบการทำงาน

เปิดวาล์วหรือเปิดระบบควบคุมแรงดันเพื่อทดสอบและตรวจสอบการทำงานของถังควบคุมแรงดันน้ำ ตรวจสอบว่าแรงดันภายในถังคงที่และอยู่ในระดับที่ต้องการ

picture1

ถังควบคุมแรงดันน้ำ Zilmet

ถังแรงดัน Zilmet เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบน้ำในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อเก็บน้ำ และ สร้างความดันในระบบน้ำเพื่อทำให้การใช้น้ำเป็นไปได้ด้วยความเร็วและมีประสิทธิภาพสูงหลัก การทำงานของถังแรงดัน Zilmet คือ การเก็บน้ำที่เข้ามาในถัง และใช้ลมหรือน้ำดันในถังเพื่อ สร้างความดันให้กับน้ำที่เก็บอยู่ภายใน โดยที่ความดันนี้จะช่วยให้น้ำสามารถไหลออกมาใช้งาน ได้ในปริมาณและแรงดันที่ต้องการ คลิกเพื่อสอบถาม

การใช้งานถังควบคุมแรงดันน้ำ Zilmet มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการใช้งาน วิธีการทำงาน
ติดตั้งถังแรงดัน

ทำการติดตั้งถังแรงดัน Zilmet ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยใช้ตัวยึดหรือโครงสร้างที่ทนทานต่อน้ำ และสามารถรับน้ำได้ในปริมาณที่ต้องการ

ต่อท่อน้ำเข้าและออก

ต่อท่อน้ำที่มาจากแหล่งน้ำเข้ากับถังแรงดัน และท่อน้ำที่ออกจากถังไปยังระบบน้ำที่ต้องการใช้งานนอกจากนี้ยังต้องมีวาล์วควบคุมระบบน้ำที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลเข้าและออกของน้ำในถัง

ใช้ลมหรือน้ำดัน

เมื่อมีน้ำเข้ามาในถังแรงดันแล้ว ให้ใช้ลมหรือน้ำดันเพื่อสร้างความดันในถังทำให้น้ำที่เก็บอยู่ภายในถังมีความดันเพียงพอที่จะถูกนำไปใช้งานในระบบน้ำที่ต้องการ

ใช้งานระบบน้ำ

น้ำที่อยู่ในถังแรงดันก็สามารถนำไปใช้งานในระบบน้ำต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ เช่น การใช้น้ำในที่อยู่อาศัย การใช้น้ำในโรงงาน หรือการใช้น้ำ ในสถานที่อื่นๆ

picture1

ขาย Pressure Tank (ถังแรงดัน) ราคาเท่าไร คลิกเพื่อสอบถาม

* ราคาสินค้าเบื้องต้นอาจมีการปรับเปลื่ยน สอบถามสินค้าก่อนกดสั่งชื้อ * คลิกเพื่อสอบถาม

ชื่อรุ่น ตัวอย่างสินค้า ราคาเบื้องต้น สอบถามราคา
ถังแรงดันปั๊มน้ำ ถังไดอะแฟรม Zilmet Pressure Tank 750 ลิตร รุ่น Ultra Pro 750L Code 1100075050
Yaskawa
ราคา 79,985 บาท
ถังแรงดันปั๊มน้ำ ถังไดอะแฟรม Zilmet Pressure Tank 500 ลิตร รุ่น Ultra Pro 500L Code 1100050004
Yaskawa
ราคา 37,819 บาท
ถังแรงดันปั๊มน้ำ ถังไดอะแฟรม Zilmet Pressure Tank 300 ลิตรรุ่น Ultra Pro 300L Code 1100030004
Yaskawa
ราคา 24,343 บาท
ถังแรงดันปั๊มน้ำ ถังไดอะแฟรม Zilmet Pressure Tank 200 ลิตร รุ่น Ultra Pro 200L Code 1100020004
Yaskawa
ราคา 19,996 บาท
ถังแรงดันปั๊มน้ำ ถังไดอะแฟรม Zilmet Pressure Tank 100 ลิตร รุ่น Ultra Pro 100L Code 1100010004
Yaskawa
ราคา 9,998 บาท
ถังแรงดันปั๊มน้ำ ถังไดอะแฟรม Bauman Pressure Tank 50 ลิตร รุ่น BPV/V-50
Yaskawa
ราคา 4,350 บาท
ถังแรงดันปั๊มน้ำ ถังไดอะแฟรม Bauman Pressure Tank 200 ลิตร รุ่น BPV/V-200
Yaskawa
ราคา 16,500 บาท
ถังแรงดันปั๊มน้ำ ถังไดอะแฟรม Bauman Pressure Tank 300 ลิตร รุ่น BPV/V-300
Yaskawa
ราคา 22,000 บาท
ถังแรงดันปั๊มน้ำ ถังไดอะแฟรม Bauman Pressure Tank 750 ลิตร รุ่น BPV/V-750
Yaskawa
ราคา 54,500 บาท
ถังแรงดันปั๊มน้ำ ถังไดอะแฟรม Bauman Pressure Tank 1000 ลิตร รุ่น BPV/V-1000
Yaskawa
ราคา 64,800 บาท

* ราคาสินค้าแบน Bauman และ Zilmet ตามตารางเป็นเพียงราคาสินค้าเบื้องต้นสามารถทักสอบถามราคาและรุ่น Pressure Tank (ถังแรงดัน) อื่นๆได้ที่แอดมินน่ะค่ะ * คลิกเพื่อติดต่อแอดมิน