เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คืออะไร ใช้วัดอะไร และมีกี่ชนิด ?

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คือ เครื่องมือที่ใช้วัความหนาบาง ความลึก ความกว้างภายนอก และยังสามารถใช้วัดขนาดความกว้างภายในของวัตถุเพื่อหาความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับในหลายอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการแปรรูปผ่านเครื่องกลึง และเครื่องกัด

เวอร์เนียร์คาลิป รูปแบบการใช้งาน

การวัดขนาดด้านนอก

การวัดความลึก

การวัดขนาดด้านใน

การวัดระยะห่าง

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ส่วนประกอบ

  • ปากวัดใน (Internal Jaws) ใช้ในการวัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของวัตถุ โดยด้านแบนจะหันออกด้านนอกให้ประกบกับวัตถุ ให้สามารถใช้วัดภายในได้ง่าย
  • ปากวัดนอก (External Jaws) ใช้ในการวัดขนาดของวัตถุจากภายนอก เหมาะกับการใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความยาว หรือความหนาของวัตถุ โดยเลื่อนด้านที่แบนให้ประกบพอดีกับวัตถุที่ต้องการ
  • สกรูยึดตำแหน่ง (Locking Screw) ในขณะที่ทำการวัด จะมีการเลื่อนปากวัด ให้มีขนาดพอดีกับวัตถุที่ต้องการ เมื่อได้ระยะที่ต้องการแล้ว ใช้สกรูล็อค เพื่อทำการล็อคปากวัดเอาไว้ไม่ให้ไหลไปจากสเกลที่วัดไว้
  • สเกลหลัก (Main Scale) สเกลหลัก จะแสดงค่าที่เป็นหน่วยระบบอิมพีเรียล (นิ้ว) ที่อยู่ด้านบน และแบบเมตริก (มิลลิเมตร) ที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งแต่ละขีดบนระบบเมตริกจะมีค่าเป็นมิลลิเมตร
  • สเกลเลื่อน (Vernier Scale) คือ สเกลเวอร์เนีย เป็นค่าที่บอกเป็นหลักทศนิยม โดยแต่ละขีดมีค่า 0.01 มิลลิเมตร โดยจะทำการอ่านค่านี้ หลังจากอ่านค่าบนสเกลหลักแล้วนำมาคำนวณ
  • ที่วางนิ้วโป้ง (Thumb Screw) คือ ปุ่มเลื่อนสเกล ช่วยให้การเลื่อนวัดขนาดง่ายขึ้น โดยปรับให้ปากวัดมีขนาดที่พอดีกับขนาดวัตถุที่ต้องการ
  • ก้านวัดลึก (Depth Measuring Blade) ใช้ในการวัดความลึกของรูในวัตถุ เพื่อหาค่าความลึกของวัตถุ หรือส่วนที่อยู่ลึกบนวัตถุได้ โดยวิธีการการอ่านค่าใช้วิธีเดียวกับปากวัดภายนอก และปากวัดภายใน

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วิธีใช้

  • อ่านค่าตัวเลขที่แสดงบนขีดสเกลหลัก ที่มีขีดที่ 0 ของสเกลเลื่อนฝั่งล่าง (mm) →ในกรณีนี้ เนื่องจากตกคร่อมระหว่าง 36mm และ 37mm ค่าที่วัดได้จึงเป็น(36+α)mm
  • หาตำแหน่งที่ขีดสเกลหลักกับสเกลเลื่อนตรงกัน →ในกรณีนี้ จะพบว่าขีดที่ 7 ของสเกลเลื่อนตรงกับสเกลหลัก
  • ดังนั้น ขนาดที่วัดค่าได้คือ 36mm+0.7mm=36.7mm 

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ มีกี่แบบ

หากแบ่งตามลักษณะของเกจวัดและแบ่งตามลักษณะการใช้งานจะแบ่งได้อย่างละ 3 แบบ แบบละ 3 อย่าง คือ

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์มาตรฐาน

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดความลึก

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดใน

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ดิจิตอล

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ดิจิตอล

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดความลึกแบบดิจิตอล

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดในแบบดิจิตอล

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แบบเข็ม

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบเข็ม

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดความลึกแบบเข็ม

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดในแบบเข็ม