วาล์ว valve หรือวาล์วอุตสาหกรรม คืออะไร และมีกี่แบบ

วาล์ว (valve) คืออะไร

วาล์ว (valve) คือ อุปกรณ์ช่วยควบคุมทิศทางการไหลในเส้นท่อ และควบคุมอัตราการไหลของ น้ำ สารเคมี แก๊ส อากาศ ซึ่งวาล์วจะทำหน้าที่ควบคุมสสารให้เป็นไปตามทิศทาง หรือเป็นไปตามอัตราการไหลที่ต้องการ ทั้งการบังคับการหยุดไหล การเปลี่ยนทิศทางการไหล และการป้องกันการย้อนกลับ สามารถควบคุมได้ทั้งด้วยตัวเอง และแบบอัตโนมัติ วาล์วมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน ดังนี้

ชนิดของวาล์ว และวาล์วมีกี่ชนิด

แบ่งตามประเภทการใช้งานของวาล์ว ได้เป็น 4 ชนิดใหญ่ๆ คือ

วาล์วตัดตอน หรือ วาล์วเปิด-ปิด (Isolating valves)

เหมาะสำหรับงานที่ต้องการตัดการทำงานออกจากระบบชั่วคราว เช่น เกทวาล์ว (Gate valve) วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) บอลวาล์ว (Ball valve)

วาล์วควบคุม (Control Valve)

เป็นได้ทั้งวาล์วเปิด-ปิด และควบคุมอัตราการไหลในท่อการผลิต สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งระบบควบคุมด้วยตนเอง manual หรือระบบอัตโนมัติ โดยใช้กับหัวขับ Actuator ต่อเข้าระบบ instrumenation ตัวอย่างวาล์ว เช่น โกลบวาล์ว (Globe valve) วาล์วหรี่ (Needle Valve)

วาล์วกันกลับ หรือวาล์วน้ำ (Check valves)

เหมาะสำหรับระบบงานปั๊มน้ำ เพราะมีลิ้นวาล์วที่สามารถป้องกันแรงดันน้ำไหลย้อนกลับสู่ตัวเครื่องที่อาจทำให้เกิดปัญหาเครื่องเสียได้

บทความที่เกี่ยวข้อง: เช็ควาล์ว (check valve) คืออะไร และมีกี่แบบ

วาล์วระบายแรงดัน (Relief Valve or Safety Valve)

เหมาะสำหรับการระบายแรงดันให้อุปกรณ์ เพื่อปกป้องระบบไม่ให้เสียหายจากแรงดันที่เกิดขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ รีลิฟ วาล์ว (Relief valves) และ เซฟตี้ วาล์ว (Safety valves)