เม็ดมีดกลึง หรือ เม็ดมีด insert คืออะไร?

เม็ดมีดกลึง หรือ เม็ดมีดอินเสิร์ท คือ เครื่องมือสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการกลึง โดยชิ้นงานจะถูกยึดติดกับ spindle เครื่องกลึง เพื่อหมุนชิ้นงานด้วยความเร็วสูง จากนั้นใช้เม็ดมีดที่ยึดติดกับตัวยึด มากัดกลึงชิ้นงานให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ วัสดุหลักที่นำมาใช้ทำมีดกลึง ได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel), เหล็กกล้าความเร็วสูง (High-Speed Steel): HSS หรือเหล็กรอบสูง, โลหะผสมหล่อนอกกลุ่มเหล็ก (Cast Nonferrous Alloys), คาร์ไบต์ Carbide หรือ Cemented Carbide / Sintered Carbide, เม็ดมีดเพชร Diamond Insert, เซรามิกส์ (Ceramic Inserts)

วิธีเลือกเม็ดมีดกลึง

สิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้ก่อนที่จะเลือกใช้เม็ดมีดกลึง ก่อนนำไปใช้งาน คือเม็ดมีดนั้นจะระบุคุณสมบัติตามตัวอักษร และตัวเลข เช่น CNMG120408ENMR ซึ่งแต่ละตัวมีจะต้องนำไปเปรียบเทียบกับ ตารางเม็ดมีดกลึง ของแต่ละแคตตาล็อค แต่การเลือกเม็ดมีดเบื้องต้น สามารถเลือกได้ ดังนี้

ตารางเม็ดมีดกลึง ISO insert designations

  • เลือกตามวัสดุของงาน เช่น เหล็ก คาร์บอน สแตนเลส หรืออัลลอย
  • เลือกตามกระบวนการตัดเฉือน เช่น งานกลึง งานกัด งานเจาะรู งานคว้าน งานเซาะร่อง
  • เลือกตามเกรดเม็ดมีดของการขึ้นงาน เช่น งานกลึงหนัก งานกลึงกระแทก หรืองานกลึงผิวสำเร็จ
  • เลือกรูปทรงของเม็ดมีดตามลักษณะการขึ้นงาน เช่น การกลึงหนัก งานกลึงกระแทก หรืองานกลึงผิวสำเร็จ

4 แหล่งข้อมูล