กระบอกลม คืออะไร มีกี่แบบ และทำงานอย่างไร?

กระบอกลม หรือ กระบอกสูบลม คือ

กระบอกลม หรือ air cylinder คืออุปกรณ์ที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลมเคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อน

กระบอกลม มี กี่ แบบ

การะบอกลมจะแบ่งประเภทแบ่งตามลักษณะการทำงานหรือการเคลื่อนที่ ซึ่งมีทั้งหมด 5 แบบ

กระบอกลม ทางเดียว

กระบอกลม ทางเดียว คือกระบอกสูบลมที่ใช้แรงดันในการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวและจะมีสปริงอยู่ภายในเพื่อดันลูกสูบกลับเข้าที่ให้พร้อมใช้งานใน ครั้งต่อไป เหมาะกับการโหลดงานที่ไม่มากนัก เพราะสามารถใช้งานได้แม้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

กระบอกลม 2 ทาง

กระบอกลม 2 ทาง คือ กระบอกสูบลมที่ใช้แรงดันอากาศทั้งสองทางในการเคลื่อนที่โดยทำงานสลับ เมื่อด้านหนึ่งผลิตแรงดัน อีกด้านจะเป็นตัวจ่ายแรงดันอากาศเหมาะกับงานที่ต้องการการเคลื่อนที่ในแนวตรงและระยะชักที่ยาวเพราะแรงดันอากาศจะมีความคงที่กว่ากระบอกสูบแบบทางเดียว

กระบอกลม โรตารี่ หรือ กระบอกลม แบบหมุน

กระบอกลม โรตารี่ คือ อุปกรณ์ทำงานที่เปลี่ยนการเคลื่อนที่ในแนวตรงของลูกสูบให้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวหมุน โดยที่ก้านสูบจะมีเฟืองสะพาสนซึ่งขบกับเฟืองวงกลมของล้อตามเมื่อก้านสูบเคลื่อนที่เข้า-ออก ก็จะทำให้ล้อตามเกิดการเคลื่อนที่ให้ลักษณะหมุนกลับไปกลับมาด้วยเช่นกัน

กระบอกลมไร้แกน

กระบอกลมไร้แกน (Rodless cylinder) คือ กระบอกลมที่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุในเชิงเส้นได้ ในขณะที่กระบอกลมแบบอื่นๆที่กล่าวมา ใช้แกนลูกสูบในการผลักหรือดึงวัตถุจากลูกสูบ กระบอกลมไร้แกนเหมาะกับพื้นที่ที่มีจำกัด ไม่ต้องกังวลว่าก้านลูกสูบจะโก่งงอตัวเมื่อรับน้ำหนักมากหรือระยะชักยาว ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ประเภท

Magnetically Coupled Rodless Cylinder

มีแม่เหล็กเชื่อมกันอยู่ระหว่างลูกสูบและตัวลาก ทำให้โอกาสที่ที่กระบอกสูบจะรั่วนั้นต่ำมาก แต่มีสิทธิที่ตัวลากจะเคลื่อนหลุดออกจากลูกสูบ

Rodless Cylinder

ตัวลูกสูบและตัวลากจะเชื่อบต่อกัน และจะมีแผ่นเหล็กชั้นในและชั้นนอก สอดไปตามร่องตามแนวกระบอกสูบเพื่อป้องกัน การรั่วของกระบอกลม

Cable Cylinder

มีสายเคเบิ้ลเชื่อมอยู่กับลูกสูบโดยผ่าน Pulley จากปลายทั้งสองฝั่ง

Telescoping cylinder

Telescoping Cylinder คือ กระบอกสูบที่ประกอบด้วยแกนลูกสูบที่ซ้อนกันอยู่ภายในจากใหญ่ไปหาเล็ก ซึ่งสามารถทำระยะชักได้หลากหลายในตัวเดียวกัน โดยประโยชน์หลักของกระบอกสูบนิวเมติกส์แบบนี้ คือ ประหยัดเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บของตัวกระบอกและความยาวได้มากกว่ากระบอกทั้งแบบทางเดียวและกระบอกแบบ 2 ทาง ซึ่งเหมาะกับงานที่มีพื้นที่จำกัด

ส่วนประกอบ กระบอกลม

  • พอร์ตปลายก้าน (Cap-end port)
  • กระบอกสูบ (Barrel)
  • พอร์ตปลายท่อ (Rod-end port)
  • ลูกสูบ (Piston)
  • แกนยึด (Tie rod)
  • แกนลูกสูบ (Piston rod)