โซลินอยด์วาล์ว คืออะไร และ ทำงานอย่างไร?

โซลินอยด์วาล์วคืออะไร

โซลินอยด์วาล์ว คือ วาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางลม น้ำ แก็ส หรือ น้ำมัน โดยอาศัยหลักการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานร่วมกับกลไก โดยการใช้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมแกนกลางภายในวาล์วให้เกิดการเคลื่อนที่ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของลม

โซลินอยด์วาล์ว หลักการทำงาน?

โซลินอยด์วาล์ว หลักการทำงาน
  • โดยสภาวะปกติ ลมจากรู 1 ต่อไปยังรู 3 ลมจากรู 4ต่อไปยังรู 2 ส่วนรู 5 อุด อิงจากรูปด้านล่าง
  • เมื่อป้อนไฟฟ้าให้กับโซลินอยด์ จะทำให้เกิดกลไกผลักชุด Spool ที่เป็นลิ้นวาล์วไปทางขวามือ ลมจากรู 4 จะต่อไปยังรู 1 ส่วนลมจากรู 2 จะไหลไปยังรู 5 ส่วนรู 3 ตัน
  • เมื่อตัดไฟฟ้าออกจากโซลินอยด์ สปริงจะดันลูกลูบกลับตำแหน่งสภาวะปกติ

โซลินอยด์วาล์ว มีกี่แบบ ?

โซลินอยด์วาล์ว 5/2

ประเภทของโซลินอยด์วาล์ว จะถูกแบ่งตามตัวเลข ตามนี้ 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 และ 5/3 หากอิงตามตามตัวอย่างด้านบนคือ โซลินอยด์วาล์ว 5/2 ที่ใช้ในระบบนิวแมติคเป็นหลักP

  • ตัวเลขแรก คือ จำนวนทางเข้าออกของวาล์ว เป็นการระบุว่าวาล์วนั้นๆ มีจำนวนทางเช้าออกหรือมีกี่รู (port)
  • ตัวเลขที่สอง คือ จำนวนสถานะหรือจำนวนตำแหน่ง (position) ที่ลิ้นวาล์วสามารถเปลี่ยนได้