ประแจทอร์ค หรือ ประแจปอนด์ คืออะไร และทำหน้าอะไร?

ประแจปอนด์ คือ

ประแจปอนด์ หรือ ประแจทอร์ค คือเครื่องมือที่ใช้ในการขันน็อต และสกรูให้แน่นได้ตามค่าแรงบิดที่เราสามารถกำหนดได้ ประแจปอนด์ช่วยให้เราขันสกรูให้ได้ค่าความแน่นที่เหมาะสม ช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการขันแน่นเกินไป หรือข้อต่อหลุดออกจากการขันให้แน่น ซึ่งหมายความว่าการใช้การวัดแรงบิดที่ถูกต้องมีความสำคัญต่อความปลอดภัย และการประกอบ

ประแจปอนด์ มีกี่ประเภท ?

ประแจปอนด์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • ประแจปอนด์สำหรับขันสกรู (for tightening)
  • ประแจปอนด์สำหรับวัดค่าแรงบิด (for torque inspection)

ประแจปอนด์สำหรับขันสกรู

ใช้สำหรับขันสกรูให้ได้ตามแรงบิดที่ต้องการ เพื่อให้ตามสเป็คของโบลท์หรือสกรูแต่ละชนิด

ประแจปอนด์คลิก

ประแจปอนด์คลิก จะให้เสียงเมื่อถึงระดับแรงบิดที่ต้องการ คันโยกจะเบรกซึ่งทำให้เกิดเสียงคลิก

ประแจปอนด์ไฮดรอลิก

ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในงานที่ต้องการแรงทอร์คที่สูง และสามารถกำหนดให้ได้แรงบิดในระดับที่ต้องการผ่านการใช้ระบบไฮดรอลิกส์

ประแจปอนด์สำหรับวัดค่าแรงบิด

ใช้สำหรับตรวจสอบค่าแรงบิดของสกรูที่ขันไว้แล้ว ว่ามีค่าเท่าไหร่ผ่านหน้าปัดหรือสเกล

ประแจปอนด์บีม

ประแจปอนด์บีมจะวัดค่าแรงบิดเป็นแบบเข็ม ซึ่งสามารถอ่านค่าแรงบิดได้จากสเกลวัดแบบแผ่นเพลท

ประแจปอนด์ดิจิตอล

ประแจวัดแรงบิดแบบดิจิตอล (Digital Torque Wrench) จะแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลทำให้การตรวจสอบค่าแรงบิดดูเข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว