คอลเลกชัน: มอเตอร์และเกียร์

มอเตอร์ มอเตอร์เกียร์ และ เกียร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยอาศัยหลักการทำงานจากมอเตอร์ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนที่ และมีเกียร์ที่เป็นฟันเฟืองทำหน้าที่ลดรอบความเร็วหรือทดรอบ เพื่อเพิ่มแรงบิด ให้สามารถขับงานได้ตามที่ต้องการ

แบรนด์ มอเตอร์ มอเตอร์เกียร์และ เกียร์ ที่ นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

มอเตอร์เกียร์ คืออะไร

มอเตอร์เกียร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ออกแบบโดยมีตัวลดเกียร์ในตัวแผ่นปิดปลายที่ปลายไดรฟ์ของมอเตอร์ได้รับการออกแบบมาให้มีฟังก์ชันสองอย่างด้านที่หันเข้าหามอเตอร์จะรองรับแบริ่งของกระดองและมีการซีลซึ่งโรเตอร์รวมหรือเฟืองเพลากระดองจะเคลื่อนผ่านไปอีกด้านของแผ่นปิดปลายมอเตอร์รองรับตลับลูกปืนหลายตัวสำหรับตัวเฟืองเองและส่วนเตรียมการซีลและตัวยึดสำหรับเรือนเกียร์โครงสร้างนี้มีประโยชน์มากมายสำหรับผู้ใช้และขจัดการคาดเดาในการปรับขนาดมอเตอร์และเกียร์ทดรอบด้วยตัวคุณเองโดยทั่วไปมอเตอร์เกียร์ทำหน้าที่เป็นตัวคูณแรงบิดและตัวลดความเร็วโดยต้องใช้กำลังมอเตอร์น้อยลงในการขับเคลื่อนภาระที่กำหนด การออกแบบตัวเรือนเกียร์ ประเภทของเกียร์ การหล่อลื่นเกียร์ และโหมดการรวมเฉพาะล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์ ขนาดเล็ก คืออะไร

รูปแบบของมอเตอร์ จะเป็นลักษณะหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส ทั้งนี้ การดีไซน์ของตัวมอเตอร์ สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรงกับชิ้นงาน หรือประกอบเข้ากับหัวเกียร์ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ งานเป็นหลักแต่รูปแบบที่นิยมใช้มักจะใช้ควบคู่กับหัวเกียร์หลักการทำงานของมอเตอร์เป็นการ นำพลังงานไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานกลโดยอาศัยการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นภายใน ขดลวด Stator เพื่อผลักดันให้ตัว Rotor เคลื่อนที่ มอเตอร์ เป็นมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำหรือ เรียกว่า Induction Motor นั่นเอง

picture1

มอเตอร์เกียร์ ปรับรอบได้ มีกี่แบบ

มอเตอร์ที่สามารถปรับระดับขึ้นลงของความเร็วรอบให้เป็นไปอย่างที่ต้องการได้ โดยในการ ปรับนั้นจะอาศัยมือหมุนเพื่อทำการปรับค่าให้ได้ตามที่ต้องการ เป็นการปรับรอบของตัวเกียร์ มอเตอร์ให้เหมาะสมกับอัตราส่วน และโหลดที่ใช้ รวมถึงเพิ่มหรือลดแรงบิดก็ได้ และมอเตอร์ ชนิดนี้สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกสองแบบอีก

  • เกียร์ปรับรอบแบบแห้ง คือการใช้พื้นที่ที่เป็นหน้าสัมผัสของแผ่นกราไฟต์ และความพิเศษของมอเตอร์เกียร์ชนิดนี้ก็คือ การใช้งานได้อย่างราบรื่น แม้ว่าขณะที่ปรับค่าก็ตามจะไม่มีการสะดุดหรือส่งผลกระทบกับการใช้งานอยู่ ในการบำรุงรักษาเกียร์ชนิดนี้จะทำได้ง่าย เพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยๆ
  • เกียร์ปรับรอบแบบที่ใช้น้ำมัน ลักษณะการทำงานจะเหมือนกับแบบแห้ง เพียงแต่ว่ามี การใช้น้ำมันเข้ามาหล่อลื่นด้วยในการบำรุงรักษาของชนิดนี้จะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เกียร์ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม
picture2