คอลเลกชัน: ตลับลูกปืน

สินค้า 909 รายการ
 • THK SC 16 UU ตลับลูกปืน
  THK SC 16 UU ตลับลูกปืน
  ราคาปกติ
  1,230.50 ฿
  ราคาขาย
  1,230.50 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • NTN 6902 LLU/2AS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  NTN 6902 LLU/2AS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  ราคาปกติ
  125.00 ฿
  ราคาขาย
  125.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • NTN 6904-LLB/2AS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  NTN 6904-LLB/2AS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  ราคาปกติ
  185.00 ฿
  ราคาขาย
  185.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • NTN 6904-LLU/2AS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  NTN 6904-LLU/2AS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  ราคาปกติ
  185.00 ฿
  ราคาขาย
  185.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • INA RALE30-NPP-FA106 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  INA RALE30-NPP-FA106 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  ราคาปกติ
  608.00 ฿
  ราคาขาย
  608.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • NSK 4T-32005X ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
  NSK 4T-32005X ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
  ราคาปกติ
  220.00 ฿
  ราคาขาย
  220.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • NSK 4T-32004X ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
  NSK 4T-32004X ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
  ราคาปกติ
  225.00 ฿
  ราคาขาย
  225.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • NSK 6204 ZZ ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
  NSK 6204 ZZ ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
  ราคาปกติ
  85.50 ฿
  ราคาขาย
  85.50 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • NSK 6800-DDU ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
  NSK 6800-DDU ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
  ราคาปกติ
  99.00 ฿
  ราคาขาย
  99.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • NSK 6900DD ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
  NSK 6900DD ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
  ราคาปกติ
  72.00 ฿
  ราคาขาย
  72.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF SYNT 60 F ชุดตลับลูกปืนวาย
  SKF SYNT 60 F ชุดตลับลูกปืนวาย
  ราคาปกติ
  8,298.00 ฿
  ราคาขาย
  8,298.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 30207 J2/Q ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
  SKF 30207 J2/Q ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
  ราคาปกติ
  216.00 ฿
  ราคาขาย
  216.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF NATR 10 PPA ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม
  SKF NATR 10 PPA ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม
  ราคาปกติ
  710.11 ฿
  ราคาขาย
  710.11 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF YAR 207 2RF/HV ตลับลูกปืนวาย
  SKF YAR 207 2RF/HV ตลับลูกปืนวาย
  ราคาปกติ
  2,600.00 ฿
  ราคาขาย
  2,600.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF YAR 207 104 2F ตลับลูกปืนวาย
  SKF YAR 207 104 2F ตลับลูกปืนวาย
  ราคาปกติ
  311.00 ฿
  ราคาขาย
  311.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF YAR 206 2F ตลับลูกปืนวาย
  SKF YAR 206 2F ตลับลูกปืนวาย
  ราคาปกติ
  254.47 ฿
  ราคาขาย
  254.47 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF YAR 203 2F ตลับลูกปืนวาย
  SKF YAR 203 2F ตลับลูกปืนวาย
  ราคาปกติ
  241.00 ฿
  ราคาขาย
  241.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF YAR 205 2F ตลับลูกปืนวาย
  SKF YAR 205 2F ตลับลูกปืนวาย
  ราคาปกติ
  350.29 ฿
  ราคาขาย
  350.29 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 7318 BECBY ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
  SKF 7318 BECBY ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
  ราคาปกติ
  8,746.00 ฿
  ราคาขาย
  8,746.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ASAHI UCP 310 ชุดตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อค
  ASAHI UCP 310 ชุดตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อค
  ราคาปกติ
  1,925.00 ฿
  ราคาขาย
  1,925.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ASAHI UCP 308 ชุดตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อค
  ASAHI UCP 308 ชุดตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อค
  ราคาปกติ
  1,145.00 ฿
  ราคาขาย
  1,145.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ASAHI UCP 208 ชุดตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อค
  ASAHI UCP 208 ชุดตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อค
  ราคาปกติ
  565.00 ฿
  ราคาขาย
  565.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ASAHI UCP 207 ชุดตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อค
  ASAHI UCP 207 ชุดตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อค
  ราคาปกติ
  450.00 ฿
  ราคาขาย
  450.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ASAHI UCP 206 ชุดตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อค
  ASAHI UCP 206 ชุดตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อค
  ราคาปกติ
  408.00 ฿
  ราคาขาย
  408.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 2211 EKTN9/C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง
  SKF 2211 EKTN9/C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง
  ราคาปกติ
  1,950.00 ฿
  ราคาขาย
  1,950.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 6205-2RS1/C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  SKF 6205-2RS1/C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  ราคาปกติ
  127.00 ฿
  ราคาขาย
  127.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 6317M/C3 VL0241 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  SKF 6317M/C3 VL0241 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  ราคาปกติ
  21,693.00 ฿
  ราคาขาย
  21,693.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 6014-2Z ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  SKF 6014-2Z ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  ราคาปกติ
  901.00 ฿
  ราคาขาย
  901.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 63006-2RS1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  SKF 63006-2RS1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  ราคาปกติ
  650.00 ฿
  ราคาขาย
  650.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF H 309 ปลอกปรับร่องเพลา
  SKF H 309 ปลอกปรับร่องเพลา
  ราคาปกติ
  409.00 ฿
  ราคาขาย
  409.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF FY 50 TF ตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม
  SKF FY 50 TF ตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม
  ราคาปกติ
  904.00 ฿
  ราคาขาย
  904.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ASAHI UFL 002 ตลับลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลนรูปไข่
  ASAHI UFL 002 ตลับลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลนรูปไข่
  ราคาปกติ
  325.00 ฿
  ราคาขาย
  325.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • ASAHI UFL 000 ตลับลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลนรูปไข่
  ASAHI UFL 000 ตลับลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลนรูปไข่
  ราคาปกติ
  315.00 ฿
  ราคาขาย
  315.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 24122 CC/C3W33 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
  SKF 24122 CC/C3W33 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
  ราคาปกติ
  11,240.00 ฿
  ราคาขาย
  11,240.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 23232 CC/W33 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
  SKF 23232 CC/W33 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
  ราคาปกติ
  24,706.00 ฿
  ราคาขาย
  24,706.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 22228 CC/W33 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
  SKF 22228 CC/W33 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
  ราคาปกติ
  13,300.00 ฿
  ราคาขาย
  13,300.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 1311 EKTN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง
  SKF 1311 EKTN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง
  ราคาปกติ
  1,123.00 ฿
  ราคาขาย
  1,123.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF TU 30 TF ชุดตลับลูกปืนวายเทคอัพยูนิต
  SKF TU 30 TF ชุดตลับลูกปืนวายเทคอัพยูนิต
  ราคาปกติ
  546.00 ฿
  ราคาขาย
  546.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 6006-Z ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  SKF 6006-Z ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  ราคาปกติ
  1,265.00 ฿
  ราคาขาย
  1,265.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 23226 CC/C3W33 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
  SKF 23226 CC/C3W33 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
  ราคาปกติ
  14,093.00 ฿
  ราคาขาย
  14,093.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 7308 B-XL-2RS-TVP ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
  7308 B-XL-2RS-TVP ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
  ราคาปกติ
  980.00 ฿
  ราคาขาย
  980.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 51115 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม รับแรงทิศทางเดียว
  SKF 51115 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม รับแรงทิศทางเดียว
  ราคาปกติ
  1,270.00 ฿
  ราคาขาย
  1,270.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • FAG 7308-B-XL-2RS-TVP-L237 ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
  FAG 7308-B-XL-2RS-TVP-L237 ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
  ราคาปกติ
  2,790.00 ฿
  ราคาขาย
  2,790.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • FAG 32220-XL ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
  FAG 32220-XL ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
  ราคาปกติ
  2,900.00 ฿
  ราคาขาย
  2,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 6013-2RS1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  SKF 6013-2RS1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  ราคาปกติ
  1,265.00 ฿
  ราคาขาย
  1,265.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 31314 J2/QCL7A ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
  SKF 31314 J2/QCL7A ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
  ราคาปกติ
  3,480.00 ฿
  ราคาขาย
  3,480.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 32206 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
  SKF 32206 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
  ราคาปกติ
  440.00 ฿
  ราคาขาย
  440.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • SKF 6308 2Z/C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  SKF 6308 2Z/C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
  ราคาปกติ
  590.00 ฿
  ราคาขาย
  590.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว