คอลเลกชัน: Globe Valve

โกลบวาล์ว (Globe valve) เป็นวาล์วประเภทวาล์วควบคุม (Control valve) ออกแบบเพื่อใช้ในการควบคุมปริมาณการไหล ของเหลวจะไหลจากด้านล่างขึ้นบน เนื่องจากลิ้นวาล์วจะทำหน้าที่เลื่อนขึ้นหรือลงในทิศทางที่เข้าหาบ่าวาล์ว ของเหลวที่ไหลผ่านตัววาล์วจะมีการหักเลี้ยวหลายครั้งทำให้แรงดันของของเหลวลดลง นิยมใช้เป็นอย่างมากในงานที่ต้องควบคุมอัตราไหลของของไหล และงานที่ต้องมีการเปิด-ปิดวาล์วหลายครั้ง

ไม่พบสินค้า
ใช้ตัวกรองให้น้อยลง หรือลบทั้งหมด