SKF Enlight Collect IMx-1

SKF Enlight Collect IMx-1 เป็นเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งได้ง่ายสำหรับวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่มีการหมุน สามารถดูแลเครื่องจักรของคุณได้อย่างต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญจาก SKF ผ่านระบบ Cloud โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ทั้งการซื้อขาดและการเช่าใช้ (Digitalizatin with FAN PROGRAM)

เซ็นเซอร์ SKF Enlight Collect IMx-1 ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและการสั่นสะเทือนแบบไร้สาย ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัว และใช้งานร่วมกับ Enlight Collect Gateway ที่คอยรับและส่งผ่านข้อมูลที่จะช่วยให้คุณรู้สถานะของเครื่องจักร และวางแผนการซ่อมบำรุงได้โดยผ่านซอฟต์แวร์สำหรับการแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์แนวโน้มของความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น และยังเพิ่มความสะดวกสบายในการตรวจสอบโดยผ่านแอพพิเคชั่นสำหรับ Smart Device ต่างๆ ทั้ง smartphone หรือ tablet โดยเฉพาะ

SKF Enlight Collect IMx-1 สามารถตรวจจับและประมวลผลปัญหาที่เกิดจาก

 • ความไม่สมดุล
 • การวางแนวไม่ตรง
 • อุณหภูมิ
 • ความหลวม
 • แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากไฟฟ้า
 • ความเสียหายของตลับลูกปืนและเกียร์ในระยะแรก

คุณสมบัติ

 • แสดงภาพรวมข้อมูลการสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่อง
 • ตรวจจับข้อบกพร่องในตลับลูกปืน เกียร์ และผลกระทบอื่นๆได้ตั้งแต่ระยะแรก
 • สามารถวัดค่าด้วยอุณหภูมิ
 • สามารถวัดค่าเป็นช่วงระยะเวลา
 • การสื่อสารแบบโครงข่าย
 • สามารถกำหนดวิธีการรับข้อมูลและวิธีการประมวลผล
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของตัวเซ็นเซอร์ทั่วไปอยู่ที่ 4 ปี (ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า)
 • ทนทาน ดีไซน์กะทัดรัด
 • เกตเวย์ใช้พลังงานจากอุตสาหกรรมช่วงกว้าง 24 V DC หรือ PoE
 • เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ไร้สาย (เช่น IMx-1), แอพ SKF และซอฟต์แวร์

ประโยชน์

 • การแทนที่การเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพเครื่องจักรด้วยตัวเอง และ/หรือ สามารถเพิ่มจุดตรวจได้มากขึ้น
 • เพิ่มความถี่ในการติดตามจากเดือนและสัปดาห์เป็นวันและชั่วโมง
 • ทำให้การรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติง่ายขึ้นและราคาถูก
 • ข้อมูลจากเครื่องจักรในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
 • สามารถติดตั้งได้จำนวนมากอย่างรวดเร็ว
 • ช่วยลดเวลาหยุดทำงานที่เกิดจากความเสียหายหนักของเครื่องจักร